Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Tevékenység   (magyar és orosz nyelven)

Ingatlanjog
Adásvétel, csere, ajándékozás, építési szerződés, bérlet, használati szerződések, közös tulajdon megszüntetése, társasház alapítás, társasházak képviselete, tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések, egyéb ingatlan szerződések, ingatlan perek, birtokviták, szomszédjogi ügyek, szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás), belterületbe vonás, ingatlan végrehajtás

Cégjog (társasági jog)
Cégalapítás, átalakulás (összeolvadás, egyesülés), megszüntetés (végelszámolás, felszámolás) vagyonrendezési eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, társasági részesedés átruházása, tagok közötti jogviták és egyéb társasági jogi perek

Gazdasági és polgári jog
Cégek működésével kapcsolatos szerződések készítése, véleményezése, szerződések előkészítése

Idegenrendészeti jog
Vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, állampolgárság intézése

Munkajog
Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, munkavállalási engedély, munkaügyi felügyeleti eljárás, munkajogi perek, munkajogi tanácsadás, munkaszerződés készítése, véleményezése

Házassági vagyonjog, öröklés
Házassági szerződés, válás (közös megegyezéssel), végrendelet készítése, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perek


Kérjen tájékoztatást díjainkról: info@szajbert.hu