Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 687db

351.
Idő: 2010.06.05 18:01:13
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagypapám még 1980-ban elhunyt, aki fele részben volt tulajdonos nagymamámmal közös házukon (nagymamám a másik 1/2 tulajdonosa). Ekkor 6 gyermekük tulajdonába került az apai rész, ezek haszonélvezete pedig nagymamámra. Egyik gyermekük (nagybátyám) még nagymamám el?tt elhalálozott, így az apai részének tulajdonjoga a gyermekeire szállt, azok haszonélvezete pedig az özvegyére, nagynénémre. Nagymamám velem és édesapámmal eltartási szerz?dést kötött, tulajdonunkba került az ? 1/2 része. Sajnos nagymamám tavaly elhalálozott.
Most szeretnénk eladni a házat, de a nagynéném haszonélvezete rajta van az 1/12 részen nagybátyám korai halála miatt. Lemondani nem akar róla. Kérdésem az, hogy kötelezhet?-e akár ellenérték fejében arra, hogy özvegyi jogáról lemondjon? Tudunk-e valamit tenni, ha ellenérték fejében sem hajlandó erre?

Válaszát el?re is köszönöm.
Válasz: Kedves Kérdez?,

a haszonélvez? nem kötelezhet? lemondásra, még ellenértk fejében sem. Az özvegyi jog megváltására a hagyatéki eljárásban volt lehet?sáég, utóbb ezt egyoldalúan kérelmezni sajnos nem lehet.

352.
Idő: 2010.06.05 12:58:52
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

El?ször is elnézését szeretném kérni,hogy az el?z? levelemben nem tiszteltem meg eléggé és csak úgy megszólítás nélkül próbáltam tanácsot kérni.Mentségemre szolgáljon,hogy kissé össze vagyok zavarodva és nehezemre esik a jogi ügyek intézése.Szeretnék tájékozódni,hogy mit tehetek ill.milyenek az esélyeim.Remélem,hogy válaszával így is segítséget kaphatok.
El?re is köszönöm.

17 éve mentem férjhez és kezdetekt?l a férjem szülei házában éltünk,ami fele fele arányban anyósom és apósom nevén volt.
Apósom 1994-ben meghalt az ? részét férjem örökölte,mint egyedüli gyermek.
Anyósomnak van egy házasság el?tt született gyermeke,akivel nem volt jó a viszonyuk.
Ebbe én soha nem szóltam bele és nem is szívesen beszélt róla,pár dolog volt csak amit elmondott.A 17 év alatt 2-szer találkoztam vele.
Anyósom rákos beteg lett és 1998-ban öröklési szerz?désben rám és férjemre hagyta az ? részét fele-fele részben.Ügyvédnél tájékozódott és azért kötötte ezt a fajta szerz?dést,mert azt mondták neki,hogy ez nem megtámadható.Err?l a férjem féltestvére is tudott és azt mondta,hogy ? nem is tart semmire igényt.
Ezután a szerz?dés után nekem és férjemnek címzett egy levelet(Végakarat címen),amiben f?leg a temetésér?l nyilatkozott és azt,hogy ne legyen ott senki,hivatkozik az öröklési szerz?désre is,hogy amit abban leírtak mindenét ránk hagyja.
Gondozásában a f? szerepet én töltöttem be.
Anyósom 1,5 éve meghalt és a féltestvér hivatalosan nem értesült a halál tényér?l t?lünk (közvetve rokonok által) igen,mint ahogy más is és a hagyatéki tárgyalásról sem.
Férjem próbálta keresni,de nem élt a megadott telefonszáma,címet pedig nem tudtunk.
Mivel a mi telefonszámunk nem változott férjem úgy gondolta,hogy tud az anyja haláláról és esetleg részvétet kíván neki.Anyósom éltében elmondta mindenkinek,hogy nem lesz nyilvános temetése,csak mi leszünk ott.
Az ügyintézések kapcsán sehol nem került szóba másik örökös ténye csak a közjegyz?nél.
(ott hirtelen döntve nem említettük meg ?t,mint örököst,én pedig anyagi okokra hivatkozva és nem készültünk válni,lemondtam a férjem javára a részemr?l).Mivel nekem nem kis örökösödési illetéket kellett volna fizetnem,bár ne tettem volna.
Azóta jelentkezett a féltestvér és nem követel?zött,csak nehezményezte,hogy nem lett hivatalosan értesítve és a felesége piszkálja,hogy köteles rész vagy valami esetleg ?t is megilleti,mivel életében az anyja nem foglalkozott vele kell?képpen.
Ügyvédnél és közjegyz?nél is tájékozódtam és egyel?re olyan lehet?séget találtam,hogy a közjegyz?nél megismételt hagyatéki eljárást kezdeményeztem(férjemmel közösen írtunk egy kérelmet,hogy el?került egy másik törvényes örökös).
Azt valahogy mindig is éreztem,hogy a hagyatéki végzés nincs jól,mert így szerepelt,hogy én lemondtam a férjem javára,mint egyedüli örökös.Ezt is szerettem volna tisztázni miel?tt bármilyen lépésre is szánom el magam.
Most ez az ügy folyamatban van.
Az lenne a kérdésem még ha beadom a válópert a férjem részéb?l én mire vagyok jogosult.
Természetesen számlák nélkül én és szüleim is sokat költöttek erre a házra(tet?csere,fürd?szobafelújítás).Ha jár nekem az anyósom által rám hagyott 1/4-ed rész a férjemt?l mennyi járna nekem.Van egy 9 éves kislányunk is.Férjem betegsége miatt sokat nem dolgozott és a családfenntartó én voltam.7 hónapja nem ad pénzt és az ? nevére szóló számlákat(regie) továbbra is én fizetem.Nem szeretenék az utcára kerülni ill.kevesebbet sem kapni,mint ami jár nekem.Ha nem tudunk megegyezni ügyvédet feltétlenül kell fogadnom?
Elnézését kérem ha kissé zavarosan fogalmaztam.


Válasz: Kedves Kérdez?,

A testvér, mint törvényes örökös itt nem jogosult öröklésre, se kötelesrészre, mivel öröklési szerz?dés alapján hárult át a vagyontárgy az örökösre azaz nem ingyen, hanem ellenszolgáltatás fejében. A problémát itt az jelenti, hogy ön lemondott a férje javára az öröklésr?l. Ha ezt nem tette volna, teljesen világos lenne a helyzet: az ingatlan negyede önt illeti meg, de így a helyzete megleht?sen bizonytalanná vált válás esetére. Ami a felújítást illeti: a jelent?s költséggel járó, komoly beruházást jelent? felújítás megalapozhat tulajdoni igényt válást esetén, ennek tényét azonban önnek kell bizonyítani

353.
Idő: 2010.06.04 23:31:10
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném megtudni, hogy az öröklés hogyan történik. Ugyanis férjem néhány éve úgy örökölte meg anyai részt, hogy a testvére lemondott az örökrészér?l. A testvér már akkor megírta lemondó nyilatkozatát az apai részr?l is.Sajnos úgy alakult, hogy a férjem halt meg el?bb. A már korábban megörökölt részt lányunk örökli, de mi történik az apai résszel, hiszen az örökhagyó él, a fia pedig nem. Férjem hagyatéki eljárásánál kell jelezni, hogy egy "feltételes" öröklés is van, vagy csak akkor merül fel az öröklés ténye, ha apósom meghal. Akkor a lemondó nyilatkozat birtokában lányom örökli meg a teljes apai részt is?
Válaszát köszönöm!
Válasz: Kedves Kérdez?,

a férjének öröklésre alapítandó várománya volt az apai részre. Miután öröklás az apai rész után még nem történt ezért a hagyatéknak az apai rész még nem lehet tárgya.

A lemondással kapcsolatos szerz?dés tartalmától függ, hogy a lemondás csak és kizárólag a férje javára szolgált (meghatározott személy javára szóló lemondás), vagy rendelkeztek arról is, hogy a kedvezményezett kiesése esetén az ? gyerekeinek a javára is szolgál a lemondás. Kétség esetén - ha tehát nincs erre vonatkozó megállapodás - úgy kell tekinteni, hogy a lemondás csak a férje javára szolgált arra az esetre, ha túléli a férje az édesapját. Miután ez nem így törtnént, ezért - a leírtak apaján - számomra kétséges, hogy a gyeremekük a testvér részét is örökölni fogja. Ezen egy új megállapodás segíthet az édesapa, a testvér és az ön gyermeke között.

354.
Idő: 2010.06.04 19:57:25
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!


A következ?ben szeretném a véleményét, tanácsát kérni!
Szüleim 15 éve papíron elváltak azért, hogy a szocpol ki tudják használni, de azóta is együtt élnek, egy állandó lakcímre vannak bejelentve, közös háztartás minden.

15 éve elteltével felmerült, hogy most tényleg külön válnak útjaik és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány hasznos információt kérni.
Jelen pillanatban, minden ingatlan édesapám nevén van, amit 30 évvel ezel?tt az esküv?nél kapott ajándékba szüleit?l, ezt kés?bb többször felújították,illetve ezzel kapcsolatban minden költség, hiteltörlesztés közös fizettek.

Az érdekelne, ha jól gondolom, akkor ezek után joggal tarthat igényt az ingatlan értéknek felére az édesanyám?!


Szeretném elkerülni, hogy egyik napról a másikra eladja édesapám az ingatlan és így minden nélkül maradjon édesanyám.(édesapám már szinte elköltözött itthonról)

El?re is köszönök minden hasznos információt,
tanácsot.

Üdvözlettel:
Kis Tamás
Válasz: Kedves Kérdez?,

az ingatlan eredetileg az édesapja külön vagyonát képezte, ezért ez nem váltothatott meg azóta sem. Azonban a felújítások közös vagyonból történtek. A jelent?s összeg? felújítások közös tulajdont keletkezt? hatását a bírói gyakorlat elsimeri, így az édesanyja is tulajdonos az ingatlanban, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nélkül is. Tulajdonjoga azonban nem 1/2 rész, hanem annál - a különvagyon miatt - lényegesen kevesebb, hogy pontosan mennyi, azt a leírtak alapján kiszámolni nem lehet.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

355.
Idő: 2010.05.31 12:41:22
Kérdés: Tisztelt Ügyvédúr!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy az élettársam készített ügyvéd által egy végrendeletet,amib?l két lányát kitagadta vagyonából.A végrendeletben úgy rendelkezett,hogy két lánya ne örököljön semmit utána.A végrendeletet így szól.
Az akarom és rendelem,hogy két lánygyeremekem kitagadom,mert érdemtelenek az örökségemre,engem soha nem látogattak meg,nem tartották velem a kapcsolatot,lehet?séget sem bíztosítottak a kapcsolat tartásra,bántóan és ellenségesen viselkedtek velem,id?s koromra magamra hagytak,nem tör?dtek velem,súlyos betegségben nem ápoltak,kínjaim között nem látogattak meg,így érdemtelenek az örökségemre.Azt akarom,hogy a két lányom semmit nem örököljenek utánam.
Az a kérdésem lenne,hogy az élettársam id?vel meghalt,és a gyerekei a kötelesrészt követelik bírósági úton.Ilyen esetben jár-e nekik a kötelesrész jogilag?
Köszönettel
Válasz: Kedves Kérdez?,

a felsorolt okok között vannak olyanok, amelyek alapján a kitadógadás megállhat és ekkor kötelesrészre vonatkozó igény is kizárt. Ha az okok nem bizonyíhatóak, akkor a végrendelet csak az öröklésb?l való kizárásként jühet figyelembe, ebben az esetben viszont jár a kötelesrész.«      (oldal: 71/138)      »