Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 691db

351.
Idő: 2010.06.07 16:32:22
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Házasságkötés el?tt állok, a házassági szerz?déssel kapcsolatban volna pár kérdésem.

1. a nevemen van egy ház, amelynek a hitelét még törlesztem. ilyenkor a már kifizetett rész (önrész+2 évnyi hiteltörlesztés) az enyém vagy a teljes ház? arra gondolok, hogy hallottam, hogy ugyan a hitelt X fizette, de addig X-né pénzéb?l éltek, tehát közvetve is adott bele a "házba". Ilyenkor mi a teend??

2. egy ilyen szerz?désnél minden feltüntetett vagyontárgy eredetét, illetve állapotát igazolni kell ?
(kell pl. egy hiteles tul.lap vagy elég csak az, h adott címen található ház?)

3, milyen költségei vannak egy ilyen szerz?désnek ?


Maradok Tisztelettel.
egy érdekl?d?

Válasz: Tisztelt Érdekl?d?,

1. a ház az ön külöm tulajdonát képezi, a hitel pedig a különadóssága. Válás esetén a közös vagyonból a hitel törlesztésére fordított összeg felének a visszafizetését lehet kérni (közös vagyonból a külön vagyonra fordított beruházás jogcímén), azaz nem tulajdoni igényt terjeszhte le? a házastárs, hanem megtérítési igényt. Ett?l el lehet térni házassági vagyonjogi szerz?déssel pl úgy, hogy közös vagyonnak a keresménynek (egyénb közös bevételnek) csak a hitel törlesztéséhez szükséges összegen felüli összeg min?sül, így a kés?bbi megtérítési igény is kizárható.

2. elegend?, ha a szerz?désben elsimerten különvagyonnak min?sítzik az ingatlnantm és rendezik a törlesztéssel kapcsolatos kérdéseket, nem szükséges ezért igazolni a különvagyont
3. a kölstégekkel kapcsolatban külön e-mailben tudok válaszolni. Ha kérdése van, kérem írjon a szajbert@yahoo.com címre.

Tisztelettel:
DR. SZajbert Attila ügyvéd

352.
Idő: 2010.06.07 11:02:32
Kérdés: Tisztelt Segítök!Egy bonyolult kérdésben kérném az önök segítségét.

Kezdem talán a legelején,hogy érthetöbb legyen a történetem.

?desanyámal nevelkedtem.?desapám nem kívánt részt venni a nevelésemben.Ennek ellenére a saját nevére vett, illetve akarva-akaratlan gyerektartást fizetett utánam, így én vagyok az egyetlen törvényes gyermeke. Nem nagyon tartottuk a kapcsolatot.Kimondottan az ö hibájából.Bár én az utolsó 10 évben rendszeresen látogattam évente, mivel külföldön élek.Alkoholista ember lévén, az utolsó 6 évben elég rossz állapoban van.Korházról- korházra járt.Az egyik nagynénje önhatalmúlag gondoskodott róla.Hiányos számláit befizette.Illetve a banki pénzügyeit is ö rendezte.Vagyis a bankban levö pénzt saját céljaira fordította.Idövel képbe kerül egy nagybácsi is,aki elhelyezte egy bentlakásos pszichiátriai intézetben. ?desapám ellátását részben saját nyugdíja fedezi, részben állítólag a nagybácsi aki idöközben a gyámja lett (bár én erröl soha semmiféle irott bizonyítékot nem láttam). Engem soha senki nem kérdezett meg hogy válalnám-e a gondozását. Mindezekröl a dogokról természetesen nem tájékoztattak és nem is tájékoztatnak annak ellenére, hogy a nagynénitöl rendszeresen havi 1 alkalommal érdeklödöm telefonon. Mindezen dolgokat a szomszédoktól hallom vissza.

A kérdésem az lenne, hogy én, mint törvényes gyermeke öröklök-e valamit utánna? Volt pénze, amely idöközben eltünt. Van 2 családi háza amelyet a rokonok többék-kevésbé kiürítettek. A rokonok írják sorba, hogy milyen adósságokat fizettek ki (olyat is ami véleményem szerint nem létezik) ezeket rajtam szeretnék behajtani. De egyenlöre nem vagyok hajlandó az adósságait rendezni, föleg nem úgy, hogy az adósságok egy része nem is valós. Azt hiszem elég nagy összegröl van szó. ?s szertnék maguknak a családi házakat is.

Van-e egyeltalán valami lehetöségem? Vagy a nyerészkedö rokonok csak ki akarnának használni? Milyen jogaik vannak egyeltalán nekik?

Van értelme egyeltalán erre az ügyre idöt esetleg pénzt vesztegetnem?

Létezik-e valamilyen jogi biztosítás ilyen esetekre is? Tudnának esetleg erröl tájékoztatni?

Elöre is köszönöm a segítségüket!

Tisztelettel:V.M.
Válasz: Kedves Kérdez?,

az édesapjának ön a törvényes örököse, ezért az ingatlanokat és a pénzt ön örökli, az adósságokkal együtt. Számlja ki, hogy mivel jár jobban, ha visszautasítja az öröklst - ez akkor célszer?, ha több a tartozás, mint a házak értke, vagy örököl: ebben az esetben sem köteles azonban tnagyobb összeggel helyzt állni, mint amit örökölt. Az állítólagos tartozásokat pedig nyugodtan vitathatja, ha nincs nmeggy?z?dve arról, hogy azok fennállnak, bemondásra ne fogadja el azokat, kérje, hogy okirattal igazolják a tartozás tényét, jogcímét, a pénz átadását stb. Ha nincs megfelel? okirat, vagy egyéb bizonyíték, akkor tagadja meg a fizetést.

353.
Idő: 2010.06.06 21:46:19
Kérdés: T cim!>
Örökléssel kapcsolatba lenne kérdésem,>
Röviden a történet 2000 ben kötöttünk egy öröklési szerödést, aminek akkor a havi eltartasi költsege 18000 ft/ho volt , 2007 ig minden rendebe volt , de különbözö okora hivatkozva az idsö eltartott ugyved altal felszolitott bennünket , hogy nem látjuk el rendesen az eltartast, elmentünk közösen az ügyvédhez>
az idös bácsi ügyvedje által irt iratban a kifogasait elmondta, de beleirtak, hogy elötte ö ezeket nem kérte és a tartasal meg van elégedve, az ugyvedje leirta hogy a tartas megszünt.>
Majd a bacsi egy uj ügyvédel pert inditott a szerzödés megszüntetésére, a masodik targyaláson nem jelent meg se ö sem az ügyvéd igy a per megszüntetésre került,>
>
idén meghalt a bácsi felkerestük a családját elöször nem érdekelte öket, majd mikor a temetést kezdtük intézni közölték ök temetetik el>
>
.Közjegyzöt felkerestük ö azt mondta a szerzödés érvényes.>
Kérdéseim a következök lennének,:>
-Ki állapitja meg az 7év eltartás és inflácio kamat költségét?>
-Kb mekkora összegre szamithatunk?>
-Mivel egy fél hazat örökölnénk , kérhtjük e hogy, mi lemondunk az örökségröl, de cserébe ezt az összeget fizesség ki szamunkra?>
-Gyermeke mar majdnem mindent kipakolt a lakásbol , magtamadhatja e a szerzödést barmilyen indokkal ?>
>
- kimit veszthet egy targyalás során?>
válaszukat elore is köszönöm>
zsolt>
Válasz: Kedves Kérdez?,

a leírtak alapján önök a szerz?déses örökösök, ezért nem a tartás pénzbeli ellenértékére, hanem a megörökölt tulajdoni hányad pénzbeli megváltására tarthatnak igényt, a közös tulajdon megszüntetésének jogcímén. Hogy mennyi a tulajdoni hányad értéke, arról a hagyatéki végzés rendelkezik majd (ha önök is elfogadják az értéket), a lerítak alapaj?n - ha más megállapodást nem kötnek - a közjegyz? önöknek adja át a hyagtékot.

A szerz?dést bármilyen indokkal meg lehet támadni, de hogy azok megállják e helyüket a bíróság el?tt, és sikerül e azopk valóságát bizonytínai - a leírtak alapján nem lehet megmondnai,. Annyi biztos, hog a szerz?dés jelenleg köti a törvényes örökösöket is.

354.
Idő: 2010.06.06 14:12:55
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr

Végrendelet irása elött állok. A gondot számomra az jelenti, hogy gyermekem nincs, szüleim meghaltak. Azt olvastam, hogy egy-egy még él? nagymamám lenne 50-50 %-ban az örökösöm, ill. rajtuk keresztül keresztül nagybátyáim (akik még élnek) ill. nagynénéim (akik szintén élnek) a törvényes örökösök. Hozzáteszem, hogy mindegyiküknek van él? gyermeke, tehát nekem els?fokú unokatestvéreim.
Kérdésem Önhöz az, hogy ilyen rokoni kapcsolatban létezik-e a kötelesrész fogalma?
Rendelkezhetek-e szabadon a vagyonomról a végrendeletben ?

Szüleim ugyanis elváltak (Apámnak csak én vagyok az egyetlen gyereke) és a családomon belül a velem való kapcsolat meglehet?sen változatos képet mutat. Végrendeletemben tudom, hogy tehetek különbséget. De azt nem tudom, hogy lehet-e olyan mértékben aránytalan, hogy egyik nagymamámat (a gyermekei miatt) kihagynám. Kizárólag nagymamának hagyhatok-e készpénzt, ha túlél engemet "havi járandóság formájában".

Ugyanis érzelmi alapom, van olyan szándékom, hogy az örökségb?l az egyik apai nagybátyámat és annak gyermekeit teljesen ki szeretném hagyni. Nem adtak más indokot hozzá, mint hogy mindig feszült volt a viszonyunk, apámat és családját édesanyám és annak családja ellen forditották. Velem a kapcsolatot hosszú éveken keresztül nem tartották. Természetesen az anyagi javaimra, ha ez kitudódik biztos igényt tartanának.

Apai részr?l a másik nagybátyám számára szeretném visszajuttatni az apai részr?l hozzámszármazott, megörökölt lakást. Ezzel az apai nagyszül? családját tekinthetem-e "kielégitettnek"? Megtámadhatják-e a végrendeletet azzal, hogy nem gondoskodtam apám halála után nagyanyámról anyagilag (akinek nincs szüksége rá hála Istennek), ill. a földrajzi távolság miatt fizikailag sem.

Kérdésem azért is indokolt, mert a két nagyszül?n keresztüli öröklés az anyai családom részére, akik engem mindvégig igen szeretettel, áldozatkészen segitettek igen nagy aránytalanságot okoznának.

Köszönettel várom segit? válaszát
P.I.

Válasz: Kedves Kérdez?,

kötelesrészre csak a leszármazó, a házastárs és a szül? jogouslt, távolabbi rokonok nem.

355.
Idő: 2010.06.05 18:01:13
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagypapám még 1980-ban elhunyt, aki fele részben volt tulajdonos nagymamámmal közös házukon (nagymamám a másik 1/2 tulajdonosa). Ekkor 6 gyermekük tulajdonába került az apai rész, ezek haszonélvezete pedig nagymamámra. Egyik gyermekük (nagybátyám) még nagymamám el?tt elhalálozott, így az apai részének tulajdonjoga a gyermekeire szállt, azok haszonélvezete pedig az özvegyére, nagynénémre. Nagymamám velem és édesapámmal eltartási szerz?dést kötött, tulajdonunkba került az ? 1/2 része. Sajnos nagymamám tavaly elhalálozott.
Most szeretnénk eladni a házat, de a nagynéném haszonélvezete rajta van az 1/12 részen nagybátyám korai halála miatt. Lemondani nem akar róla. Kérdésem az, hogy kötelezhet?-e akár ellenérték fejében arra, hogy özvegyi jogáról lemondjon? Tudunk-e valamit tenni, ha ellenérték fejében sem hajlandó erre?

Válaszát el?re is köszönöm.
Válasz: Kedves Kérdez?,

a haszonélvez? nem kötelezhet? lemondásra, még ellenértk fejében sem. Az özvegyi jog megváltására a hagyatéki eljárásban volt lehet?sáég, utóbb ezt egyoldalúan kérelmezni sajnos nem lehet.«      (oldal: 71/139)      »