Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 685db

351.
Idő: 2010.06.04 23:31:10
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném megtudni, hogy az öröklés hogyan történik. Ugyanis férjem néhány éve úgy örökölte meg anyai részt, hogy a testvére lemondott az örökrészér?l. A testvér már akkor megírta lemondó nyilatkozatát az apai részr?l is.Sajnos úgy alakult, hogy a férjem halt meg el?bb. A már korábban megörökölt részt lányunk örökli, de mi történik az apai résszel, hiszen az örökhagyó él, a fia pedig nem. Férjem hagyatéki eljárásánál kell jelezni, hogy egy "feltételes" öröklés is van, vagy csak akkor merül fel az öröklés ténye, ha apósom meghal. Akkor a lemondó nyilatkozat birtokában lányom örökli meg a teljes apai részt is?
Válaszát köszönöm!
Válasz: Kedves Kérdez?,

a férjének öröklésre alapítandó várománya volt az apai részre. Miután öröklás az apai rész után még nem történt ezért a hagyatéknak az apai rész még nem lehet tárgya.

A lemondással kapcsolatos szerz?dés tartalmától függ, hogy a lemondás csak és kizárólag a férje javára szolgált (meghatározott személy javára szóló lemondás), vagy rendelkeztek arról is, hogy a kedvezményezett kiesése esetén az ? gyerekeinek a javára is szolgál a lemondás. Kétség esetén - ha tehát nincs erre vonatkozó megállapodás - úgy kell tekinteni, hogy a lemondás csak a férje javára szolgált arra az esetre, ha túléli a férje az édesapját. Miután ez nem így törtnént, ezért - a leírtak apaján - számomra kétséges, hogy a gyeremekük a testvér részét is örökölni fogja. Ezen egy új megállapodás segíthet az édesapa, a testvér és az ön gyermeke között.

352.
Idő: 2010.06.04 19:57:25
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!


A következ?ben szeretném a véleményét, tanácsát kérni!
Szüleim 15 éve papíron elváltak azért, hogy a szocpol ki tudják használni, de azóta is együtt élnek, egy állandó lakcímre vannak bejelentve, közös háztartás minden.

15 éve elteltével felmerült, hogy most tényleg külön válnak útjaik és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány hasznos információt kérni.
Jelen pillanatban, minden ingatlan édesapám nevén van, amit 30 évvel ezel?tt az esküv?nél kapott ajándékba szüleit?l, ezt kés?bb többször felújították,illetve ezzel kapcsolatban minden költség, hiteltörlesztés közös fizettek.

Az érdekelne, ha jól gondolom, akkor ezek után joggal tarthat igényt az ingatlan értéknek felére az édesanyám?!


Szeretném elkerülni, hogy egyik napról a másikra eladja édesapám az ingatlan és így minden nélkül maradjon édesanyám.(édesapám már szinte elköltözött itthonról)

El?re is köszönök minden hasznos információt,
tanácsot.

Üdvözlettel:
Kis Tamás
Válasz: Kedves Kérdez?,

az ingatlan eredetileg az édesapja külön vagyonát képezte, ezért ez nem váltothatott meg azóta sem. Azonban a felújítások közös vagyonból történtek. A jelent?s összeg? felújítások közös tulajdont keletkezt? hatását a bírói gyakorlat elsimeri, így az édesanyja is tulajdonos az ingatlanban, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nélkül is. Tulajdonjoga azonban nem 1/2 rész, hanem annál - a különvagyon miatt - lényegesen kevesebb, hogy pontosan mennyi, azt a leírtak alapján kiszámolni nem lehet.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

353.
Idő: 2010.05.31 12:41:22
Kérdés: Tisztelt Ügyvédúr!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy az élettársam készített ügyvéd által egy végrendeletet,amib?l két lányát kitagadta vagyonából.A végrendeletben úgy rendelkezett,hogy két lánya ne örököljön semmit utána.A végrendeletet így szól.
Az akarom és rendelem,hogy két lánygyeremekem kitagadom,mert érdemtelenek az örökségemre,engem soha nem látogattak meg,nem tartották velem a kapcsolatot,lehet?séget sem bíztosítottak a kapcsolat tartásra,bántóan és ellenségesen viselkedtek velem,id?s koromra magamra hagytak,nem tör?dtek velem,súlyos betegségben nem ápoltak,kínjaim között nem látogattak meg,így érdemtelenek az örökségemre.Azt akarom,hogy a két lányom semmit nem örököljenek utánam.
Az a kérdésem lenne,hogy az élettársam id?vel meghalt,és a gyerekei a kötelesrészt követelik bírósági úton.Ilyen esetben jár-e nekik a kötelesrész jogilag?
Köszönettel
Válasz: Kedves Kérdez?,

a felsorolt okok között vannak olyanok, amelyek alapján a kitadógadás megállhat és ekkor kötelesrészre vonatkozó igény is kizárt. Ha az okok nem bizonyíhatóak, akkor a végrendelet csak az öröklésb?l való kizárásként jühet figyelembe, ebben az esetben viszont jár a kötelesrész.

354.
Idő: 2010.05.28 17:42:17
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapám meghalt januárban. 6-an vagyunk testvérek. Írt végrendeletet,melynek pontos tartalmát nem ismerem,de készpénzr?l van szó. Élettársával közösen a nevén volt egy Bp.-i ingatlan is.Az élettárs lánya jogász,és mindent megtesznek annak érdekében ,hogy a lakást ne kelljen kifizetni az örökösöknek.4 testvérem mellete áll,mivel anyagilag támogatja ?ket rendszeresen,így ?k nem kérnek a lakásból,benne vannak mindenben..Állítólag volt már valami tárgyalás féle,amin az élettárs felajánlotta,ha az örökösök elfogadják a pénzt ami a végrendeletben van egyb?l lesz utalás,persze a lakásból származó részr?l le kell mondani.Ketten nem egyeztek bele és egyenl?re húzzák a hagyatéki tárgyalást. Az élettárs nem rég adta el a jól men? éttermét,de kijelentette,hogy ? abból nem fog fizetni egy vasat sem,és a lakást sem akarja eladni.Kérdéseim: Minden örököst értesítenek,ha lesz a hagyatéki? Én eddig mind a n?véremt?l értesültem ezekr?l is,akivel tartom a kapcsolatot,és ? is egy másik testvért?l.Minden örökösnek bele kell egyeznie az iménti ajánlatba,vagy akár az én beleegyezésem nélkül is jóváhagyhatják?A többiek már hajlanak az ajánlat felé,mert kell nekik a pénz,de így fejenként több milliótól esünk el. Meddig húzódhat a tárgyalás? Mi van akkor,ha mondjuk én nem akarok lemondani a lakásból járó részemr?l,és ? nem adja el a lakást,mert gondolom nem köteles rá,majd egyszer ki kell fizetnie,ha lesz pénze? Akkor elvileg sosem kapom meg az összeget,mert úgy intézik,és így jobban járok,ha elfogadom az ajánlatát? Egyébként meg lenne készpénze kifizetni a lakás részt,de kijelentette,hogy nem fogja. A végrendelet tartalmát csak a tárgyaláson lehet megismerni? ,mert annyira titkolóznak róla,meg az egész ügyr?l,jó lenne pontosan tudni hol áll a dolog..Kérhetek én,mint örökös információt valakit?l? Mindenkit felkeresnek,aki a végrendeletben van? Elnézést a hosszú levélért! Válaszát el?re is köszönöm! Üdvözlettel: Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

ön is megtudhatja, hogy melyik közjegyz?nél megy az ügy, és beletkinthet az iratokba - hsizen örökös. Ekkor a végrendeletet is megismeri. Ami a további lépéseket illeti, személyes tanécsadás keretében tudom tájékoztatni díj ellenében, itt meg tudjuk vitatni azt is, hogy menyire reális az ajánlat, és mik a teend?k. Ha igényt tart a szolgáltatásra, kérem, keressen meg.

355.
Idő: 2010.05.28 11:34:57
Kérdés: Tisztelt ügyvéd úr, nekem az lenne a kérdésem hogy ,édesanyám két éve meghalt,házastársi viszonyban élt a nevel? apámmal 25 évig,amig el nem hunyt. A nevel? apám a hagyatéki tárgyalásra egy ügyvéddel érkezet,és minden zokszo nélkül kitesékeltek a házból. Egyébként mikor összeházasodtak,a telek már megvolt 1984.03.02, és mint utolag kiderült édesanyám neve sohasem került a tulajdoni lapra,viszont a közmü számlák,az épitési hitel,és késöbb a jelzálog hitel,kettejük nevére jött. A jelzálogot az én fizetésemb?l vonták majd négy évig,ami az édesanyám számlájára érkezett. Nem értem,megszünt az a törvény,hogy házastársi viszonyban automatikusan jár a vagyon fele? A gond csak az hogy nevel?apám is elhunyt,ez év márciusában,és az édes lánya kapott mindent,és ezt valahogy nehezen viselem ugyanis egy füszálat nem tett arébb abban a házban ráadásul egy évben egyszer ha eljött meglátogatni az édesapját.
Ha van valami mód arra hogy megmentsem édesanyám becsületét,és ne legyek hajléktalan,anyiban kérem segítsenek nekem.
Köszönöm,
Tisztelettel: Kecskés Norbert
Válasz: Kedves Kérdez?,

édesanyja hagyatéki tárgyalásán hivatkpzni kellett volna arra, hogy a ház része a házassági vagyonközösségnek, és ennek megfele?en lehett volna kezelni,. és átadni a hagyatékot. A tulajdoni igények azonban - amit öröklés jogcíméne szerzett - nem évülnek el, peres eljárás most is indítható annak megállapoítására, hogy a ház fele édesanyja tulajdonát képezte, és nem volt része a hagyatéknak. ehhez meg kell vizsgálni, hogy jelenleg kinek a nevén van az ingatlan, nem adták e el jóhiszem? vev?nek - ett?l függ?en lehet fellépni vagy a bejegyzett tulajdonos ellen, vagy a nevelt lny, mint örökös ellen. Mindenképpen meg kell vizsgálni az ügyet, a hagyatéki iratokat, és az egyéb körülményeket ahhoz, hogy dönteni lehessen abban a kérdésben, hogy mi a teend?. ha segítsáégre van szüksége - díj ellenében tudok tanécsot adni - kérem, keressen meg.«      (oldal: 71/137)      »