Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 664db

351.
Idő: 2009.10.23 19:48:19
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr.
Már válaszolt egy kérdésemre ,de most ismét kérem sziveskedjék válaszolni az alábbi kérdésre. 1997 ben vásároltunk egy öreg családi házat, melyet a lányom nevére iratunk és a szerzödésben benne van hogy a szülöktöl kapta ajándékban és ez külön vagyonnak számit.Ezt az adásvételi szerzödést a vejemmel aláirattuk ,hogy Ö ezt elismeri., ésmi szülök haszonélvezeti joggal rendelkez?nk. Mivel mi ezt olyan szándékkal vásároltuk hogy lebontjuk és egy új házat épitünk melyben mi lakunk ,csak úgy gondoltuk hogy mindjárt a lányom nevére íratjúk. Mikor megkértük az épitési engedélyt mindena lányom nevére ment ,de az épitési engedélyen mi szülök sehol nem vagyunk feltüntettve mint épitetök.A földhivatalnál az új épületnél is mint haszonélvezök bevagyúnk jegyezve.Most a lányomék válnak és a férje azzal fenyegetödzik hogy ebböl a házból jár neki mivel Ök a szocpolt felvették rá és mikor mi az új házat épitettükÖk házasságban éltek .,és az új ház épitésér?l nincs olyan papir irva hogy a lányom különvagyona,Minden hivatalos papir kizárolag a lányom nevén van és befizet? majdnem mindenhol a férjem,A vejem neve sohol nem szerepel..kérdésem jogossan követel e? és ha átt irnánk a nevünkre hány % illetéketkelle fizetni? Köszönöm a választ Vadvírág
Válasz: Kedve Kérdez?,

ha az építés leglább részben szocpolból ment, akkor az ingatlanon valamekkora tulajdoni hányadot a férj is szerzett. Természtesen bizonyíthatják, hogy az épításnek a szocpolon felüli részét teljes eglszében szül?knt önök finanszírozták, és ezt csak a lányuknak adott ajéndékként, vagy saját haszonélvezeti joguk miatt tették. Ebben az esetben a lányuk a perben megdöntheti a közös vagyon vélelmét. A kérdés tehát itt az, hogy mekkora érték lett közös vagyionból finanszírozva, és emekkora különvagyonból - ehhez képest lehet eldünteni, hogy a férjnek mekkora a tulajdoni hányada, és azért milyen összegre tarthat igényt.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

352.
Idő: 2009.10.20 19:51:26
Kérdés: Édesanyám a családiház reá es? részét eladta a n?véremnek.
Mi öten vagyunk gyerekek ilyenkor négyünknek alkalom
adtán nem jár semmi az anyai részb?l?
El?re is köszönöm a választ : Nagy Lajos
Válasz: Kedvs Kérdez?,

ha a n?vére megvette a házrészt, akkor az édesanyjáénak pénze van házrész helyett, és ez lehet az öröklés tárgya (feltéve, hogy marad bel?le valamennyi édesanyjuk). A n?vér nem ingyen kapja a házrészt, fizet értve, ezért az adásvételi szerz?déssel szemben )ha az nem színlelt) önök nem is léphetnek fel. Adásvétel esetén tehát nem jár önöknek semmi (se vételár, se házrész). Persze ha édesanyjuk önként most ad a pénzb?l - az más kérdés (erre nem köteles).

Javaslom, hogy édesnyjukkal és n?vérükkel tisztázzák ezt a kérdést, nehogy kés?bb nagyopn meglep?djenek. ha nem marad szétosztható pénzösszeg a hagyatékban.
Tisztelettel:
D. Szajbert Attila ügyvéd
Dr. Szajbert Attila ügyvéd

353.
Idő: 2009.10.20 19:35:57
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném megkérdezni,hogy a személyi kölcsönként felvett hitel visszafizetése örökl?dik-e? Magyarul, ha nem tudom visszafizetni halálom el?tt a felvett kölcsönt, ami nincs rátelhelve semmire, kell-e a gyerekeimnek a fennmaradó részt törleszteni? Válaszát el?re is köszönöm!
Válasz: Kedevs Kérdez?,

a tartozást is lehet örökölni, azonban a tartozás visszafizetésért az örökös csak a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelez?nek. Azaz: hah atartozás mellett mást nem örökölnek, akkor a saját vagyonukkal nem is felelnek az örökösök. Ha viszont örökölnek valamilye vagyontárgyat akkor ezekre (kivételesen ezek értéke erejéig) ezek vezethet? végrehajtás a tartozás megfizetése érdekében.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

354.
Idő: 2009.10.20 19:09:36
Kérdés: Kedves Ügyvédúr!
Hárman vagyunk testvérek és édesanyámmal nem voltam beszél? viszonyba mikor még élt ? eladott egy telket és most kiderült hogy ennek az árát a két testvéremnek adta és bent van a bankban de nekem nem adott mert haragudott rám a testvéreim ezt mondták. Az egyik testvéremnek adott 2 milliót.a másiknak 5milliot. és még hagyott 2milliot.a temetésére de még nem láttam a dokumentumokat csak ?k mondták.Lehetne ezt az ügyet a bíróság elébe vinni hogy nekem is járjon eböl pénzb?l .Ha igen milyen papírokat kell beszerezni hogy perre vigyem.
Még nem volt hagyatéki tárgyalás / ilyenkor minden lánynak küldenek papírt/és ha nem kapok és nem tudom hogy mikor lesz és nem megyek el mert nem kaptam meg akkor mit tegyek.Végrendelete sem volt én szerintem de az édesanyám nagyon befolyásolható volt de megismerem az ? kézírását.
Ebben az ügyben kérem hogy segítsen mert tanácstalan vagyok.
El?re is köszönöm szíves segítségét .

Timea
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha ajéndékba adta az édesnyja a testvéreknek a pénzt, akkor önnek kötelesrész iránti igénye van, amelynek alapjához hozzá kell szémítani az ajndékba adott pénzt is.

A lertak alapján kérdéses, hogy lesz e hagyatéki eljárás. Ha ugynais azv édesnyja nevén van még pénzbetét, és ahhoz van elhalálozási rendelkezés is (ami szerint ezt az összeget hagytaéki eljárástól függetlenül valakinek kim kell fizetni), akkor nincs hagyatéki vagyon (feltételezbve, hogy más, jelent?sebb érték? vagyontárgya se volt az édesanyjanának), és lesz hagaytéki eljárás sem. Ha nincs ilyen rendeékzés, akkor az édeynja nevén lév? összeg a hagytaéknak része lesz, és azt - a tartozások levonása utén - egyenl? mértékben öröklik a tesvérekkel.

Ami az ajéndékba adott 7M illeti: ez alapját képezi a kötelesrésznek. A kötelerész a törvényes örökrész fele, ami megajándékozottak az ajándékból kötelesek megfizetni. Ha pl a kötelesrész alapjához számítható vagyon 9M Ft, akkor ebb?l az ön törvényes örökrésze 3M lenne, kötelesrésze pedig 1,5M Ft.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

Így összesen 9M Ft értékb?l le kell vonni a temetési és egyéb hagyatéki (közjegyz?i) költségeket.

355.
Idő: 2009.10.20 08:03:41
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!Szeretném meg tudni ,hogy édesapám halála után édesanyám másik házat vásárolt,de azt már saját nevére.Akkor azt mondta,hogy házért házat vett.Mi is sokat segítettünk,hogy rendben legyen a háza.Most a n?vérem hosszú id? után közölte:anyu eltartási szerz?dést kötött vele és rá íratta a házat.Akkor mi az öcsémmel nem kaphatjuk meg az apai részt?Kérem válaszát.
Tisztelettel Vámos Imréné!
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha jól ártem, akkor az önök ?ltal örökölt ingatlant közösen eladták, de az önöknek járó pénzt nem kapték meg, hanem a teljes összegb?l az édesanyja csak a saját nevére vett ingatlnat, és azt most tartási szerz?déssel csak az egyik gyerekre ruházta? Ha ez a helyzet, akkor igen nehéz helyzetben vannak, mivel az ingatln csak az eltartóé lesz, azt pedig, hogy az örökölt apai rész apai részt viszont után nem kapták meg a pénzüket - önöknekkell bizonyítani. Ezt nehezítheti, hogy saz adásvételi szerz?désben feltehet?en az van benne. hogy önök is megkapták az önöknek járó vételárrészt. Javaslom, hogy minél el?bb tisztázzák ezt a kérdést az édesanyjukkal, mivel igen könnyen el?fordulhat (és a jelenelgi helyzet is ez), hogy megrövidülnek az át nem vett vételár részletel.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 71/133)      »