Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 683db

351.
Idő: 2010.05.31 12:41:22
Kérdés: Tisztelt Ügyvédúr!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy az élettársam készített ügyvéd által egy végrendeletet,amib?l két lányát kitagadta vagyonából.A végrendeletben úgy rendelkezett,hogy két lánya ne örököljön semmit utána.A végrendeletet így szól.
Az akarom és rendelem,hogy két lánygyeremekem kitagadom,mert érdemtelenek az örökségemre,engem soha nem látogattak meg,nem tartották velem a kapcsolatot,lehet?séget sem bíztosítottak a kapcsolat tartásra,bántóan és ellenségesen viselkedtek velem,id?s koromra magamra hagytak,nem tör?dtek velem,súlyos betegségben nem ápoltak,kínjaim között nem látogattak meg,így érdemtelenek az örökségemre.Azt akarom,hogy a két lányom semmit nem örököljenek utánam.
Az a kérdésem lenne,hogy az élettársam id?vel meghalt,és a gyerekei a kötelesrészt követelik bírósági úton.Ilyen esetben jár-e nekik a kötelesrész jogilag?
Köszönettel
Válasz: Kedves Kérdez?,

a felsorolt okok között vannak olyanok, amelyek alapján a kitadógadás megállhat és ekkor kötelesrészre vonatkozó igény is kizárt. Ha az okok nem bizonyíhatóak, akkor a végrendelet csak az öröklésb?l való kizárásként jühet figyelembe, ebben az esetben viszont jár a kötelesrész.

352.
Idő: 2010.05.28 17:42:17
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapám meghalt januárban. 6-an vagyunk testvérek. Írt végrendeletet,melynek pontos tartalmát nem ismerem,de készpénzr?l van szó. Élettársával közösen a nevén volt egy Bp.-i ingatlan is.Az élettárs lánya jogász,és mindent megtesznek annak érdekében ,hogy a lakást ne kelljen kifizetni az örökösöknek.4 testvérem mellete áll,mivel anyagilag támogatja ?ket rendszeresen,így ?k nem kérnek a lakásból,benne vannak mindenben..Állítólag volt már valami tárgyalás féle,amin az élettárs felajánlotta,ha az örökösök elfogadják a pénzt ami a végrendeletben van egyb?l lesz utalás,persze a lakásból származó részr?l le kell mondani.Ketten nem egyeztek bele és egyenl?re húzzák a hagyatéki tárgyalást. Az élettárs nem rég adta el a jól men? éttermét,de kijelentette,hogy ? abból nem fog fizetni egy vasat sem,és a lakást sem akarja eladni.Kérdéseim: Minden örököst értesítenek,ha lesz a hagyatéki? Én eddig mind a n?véremt?l értesültem ezekr?l is,akivel tartom a kapcsolatot,és ? is egy másik testvért?l.Minden örökösnek bele kell egyeznie az iménti ajánlatba,vagy akár az én beleegyezésem nélkül is jóváhagyhatják?A többiek már hajlanak az ajánlat felé,mert kell nekik a pénz,de így fejenként több milliótól esünk el. Meddig húzódhat a tárgyalás? Mi van akkor,ha mondjuk én nem akarok lemondani a lakásból járó részemr?l,és ? nem adja el a lakást,mert gondolom nem köteles rá,majd egyszer ki kell fizetnie,ha lesz pénze? Akkor elvileg sosem kapom meg az összeget,mert úgy intézik,és így jobban járok,ha elfogadom az ajánlatát? Egyébként meg lenne készpénze kifizetni a lakás részt,de kijelentette,hogy nem fogja. A végrendelet tartalmát csak a tárgyaláson lehet megismerni? ,mert annyira titkolóznak róla,meg az egész ügyr?l,jó lenne pontosan tudni hol áll a dolog..Kérhetek én,mint örökös információt valakit?l? Mindenkit felkeresnek,aki a végrendeletben van? Elnézést a hosszú levélért! Válaszát el?re is köszönöm! Üdvözlettel: Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

ön is megtudhatja, hogy melyik közjegyz?nél megy az ügy, és beletkinthet az iratokba - hsizen örökös. Ekkor a végrendeletet is megismeri. Ami a további lépéseket illeti, személyes tanécsadás keretében tudom tájékoztatni díj ellenében, itt meg tudjuk vitatni azt is, hogy menyire reális az ajánlat, és mik a teend?k. Ha igényt tart a szolgáltatásra, kérem, keressen meg.

353.
Idő: 2010.05.28 11:34:57
Kérdés: Tisztelt ügyvéd úr, nekem az lenne a kérdésem hogy ,édesanyám két éve meghalt,házastársi viszonyban élt a nevel? apámmal 25 évig,amig el nem hunyt. A nevel? apám a hagyatéki tárgyalásra egy ügyvéddel érkezet,és minden zokszo nélkül kitesékeltek a házból. Egyébként mikor összeházasodtak,a telek már megvolt 1984.03.02, és mint utolag kiderült édesanyám neve sohasem került a tulajdoni lapra,viszont a közmü számlák,az épitési hitel,és késöbb a jelzálog hitel,kettejük nevére jött. A jelzálogot az én fizetésemb?l vonták majd négy évig,ami az édesanyám számlájára érkezett. Nem értem,megszünt az a törvény,hogy házastársi viszonyban automatikusan jár a vagyon fele? A gond csak az hogy nevel?apám is elhunyt,ez év márciusában,és az édes lánya kapott mindent,és ezt valahogy nehezen viselem ugyanis egy füszálat nem tett arébb abban a házban ráadásul egy évben egyszer ha eljött meglátogatni az édesapját.
Ha van valami mód arra hogy megmentsem édesanyám becsületét,és ne legyek hajléktalan,anyiban kérem segítsenek nekem.
Köszönöm,
Tisztelettel: Kecskés Norbert
Válasz: Kedves Kérdez?,

édesanyja hagyatéki tárgyalásán hivatkpzni kellett volna arra, hogy a ház része a házassági vagyonközösségnek, és ennek megfele?en lehett volna kezelni,. és átadni a hagyatékot. A tulajdoni igények azonban - amit öröklés jogcíméne szerzett - nem évülnek el, peres eljárás most is indítható annak megállapoítására, hogy a ház fele édesanyja tulajdonát képezte, és nem volt része a hagyatéknak. ehhez meg kell vizsgálni, hogy jelenleg kinek a nevén van az ingatlan, nem adták e el jóhiszem? vev?nek - ett?l függ?en lehet fellépni vagy a bejegyzett tulajdonos ellen, vagy a nevelt lny, mint örökös ellen. Mindenképpen meg kell vizsgálni az ügyet, a hagyatéki iratokat, és az egyéb körülményeket ahhoz, hogy dönteni lehessen abban a kérdésben, hogy mi a teend?. ha segítsáégre van szüksége - díj ellenében tudok tanécsot adni - kérem, keressen meg.

354.
Idő: 2010.05.28 10:48:26
Kérdés: Tisztelt Dr.Szajbert Attila!
23 éve vagyunk házasok férjemmel. Szüleimt?l örököltem egy 110m2-es biatorbágyi kertes családi házat.A 220négyszögöl-es telekre ráépitettünk pluszban egy 160m2-es emeletes házat, így osztatlan közös vagyonban egy telken 2 ház van. Az uj házra 6millio Ft hitelt vettünk fel( adós-férj, kezes- feleség)Jelzálog a régi ház.Ennek kb. össz értéke 60 millio Ft. (az uj ház 80%ban van készen). Ha eladásra kerülne a sor...szeretném megkérdezni hogy mekkora összeg illetné a férjem?(Házassági szerz?désünk nincs, a régi ház tulajdoni lapja 100%ban a nevemen van).
Miel?bbi válaszát el?re is köszönöm.
Tisztelettel: Jakubik Andrásné
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha önök között nem volt megállapodás erre nézve, akkor tisztézni kell, hogy ráépítés jogcímén ki mekkora tulajdoni hányadot szerzett. Az ingatln egy része az ön különvagyona, a másik - közösen épített rész - közös vagyon, közös tartozással, aminek a fele önt illeti, illet?leg terheli. A leírtak alapján nem tzudopk konkrétabbat mondani, de személyes tanécsadás keretében - díj ellenében - a helyzet tisztázható.

355.
Idő: 2010.05.27 13:30:25
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Családi házunk van, amelynek tuladonosai a következ?k: a szül?k 1/6-1/6, két leányunk 1/3-1/3-ad arányban. A kérdésem a következ?: ha a lányaim férjhezmennek, haláluk esetén kizárható-e az öröklésb?l, és a kötelesrész jogából a férj, amennyiben nem születik gyermek a házasságból?
A házat akkor építettük, amikor a gyermekeim kiskorúak voltak, azt szeretnénk biztosítani, ha nem születik egyiknek sem gyermeke, akkor az ingatlan tulajdonjoga halálunk esetén a lányainkra, továbbá egyik lány halála esetén a másik lányra maradjon. Így tartanánk igazságosnak, mert a vagyonszerzés csak a mi munkánk eredménye.
A másik kérdésem az, ha a lány férje a házba költözik, akkor változik-e az öröklés, és változik-e a bejelentkezés formájától, az ottlakás id?tartamától függ?en-állandó, vagy ideiglenes bejelentkezés esetén?


Válaszát el?re is köszönöm. Üdvözlettel: Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

gyerek hiányában a házastárs örököl, ez alól kivétel az ági vagyon. Ha a vagyon?tszállás jogcíme ajándék volt, akkor ági vagyonról beszélhetünk ebben az esetben is. A túlél? házastársnak azonban az ági vagyonra is van haszonélvezeti joga, amely jog - egyharmad értékben - megváltható. Ez történhet, akkor, ha nem rendelkeznek máshogy. A másfajta rendelkezésnek tübbféle módja, jogcíme lehet, így pl végrendelet, házassági vagyonjogi szerz?dés stb. Konkrétabban err?l személyes tanécsadás keretében, díj ellenében tudok felvilágosítást adni,. ha ezt igénylik, kérem, keressenek meg.«      (oldal: 71/137)      »