Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerződés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerződés  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  öröklési perek  |  öröklési szerződés  |  tartási szerződés  |  végrendelet


Összes kérdés: 662db

351.
Idő: 2009.10.20 19:35:57
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném megkérdezni,hogy a személyi kölcsönként felvett hitel visszafizetése öröklődik-e? Magyarul, ha nem tudom visszafizetni halálom előtt a felvett kölcsönt, ami nincs rátelhelve semmire, kell-e a gyerekeimnek a fennmaradó részt törleszteni? Válaszát előre is köszönöm!
Válasz: Kedevs Kérdező,

a tartozást is lehet örökölni, azonban a tartozás visszafizetésért az örökös csak a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőnek. Azaz: hah atartozás mellett mást nem örökölnek, akkor a saját vagyonukkal nem is felelnek az örökösök. Ha viszont örökölnek valamilye vagyontárgyat akkor ezekre (kivételesen ezek értéke erejéig) ezek vezethető végrehajtás a tartozás megfizetése érdekében.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

352.
Idő: 2009.10.20 19:09:36
Kérdés: Kedves Ügyvédúr!
Hárman vagyunk testvérek és édesanyámmal nem voltam beszélő viszonyba mikor még élt ő eladott egy telket és most kiderült hogy ennek az árát a két testvéremnek adta és bent van a bankban de nekem nem adott mert haragudott rám a testvéreim ezt mondták. Az egyik testvéremnek adott 2 milliót.a másiknak 5milliot. és még hagyott 2milliot.a temetésére de még nem láttam a dokumentumokat csak ők mondták.Lehetne ezt az ügyet a bíróság elébe vinni hogy nekem is járjon eböl pénzből .Ha igen milyen papírokat kell beszerezni hogy perre vigyem.
Még nem volt hagyatéki tárgyalás / ilyenkor minden lánynak küldenek papírt/és ha nem kapok és nem tudom hogy mikor lesz és nem megyek el mert nem kaptam meg akkor mit tegyek.Végrendelete sem volt én szerintem de az édesanyám nagyon befolyásolható volt de megismerem az ő kézírását.
Ebben az ügyben kérem hogy segítsen mert tanácstalan vagyok.
Előre is köszönöm szíves segítségét .

Timea
Válasz: Kedves Kérdező,

ha ajéndékba adta az édesnyja a testvéreknek a pénzt, akkor önnek kötelesrész iránti igénye van, amelynek alapjához hozzá kell szémítani az ajndékba adott pénzt is.

A lertak alapján kérdéses, hogy lesz e hagyatéki eljárás. Ha ugynais azv édesnyja nevén van még pénzbetét, és ahhoz van elhalálozási rendelkezés is (ami szerint ezt az összeget hagytaéki eljárástól függetlenül valakinek kim kell fizetni), akkor nincs hagyatéki vagyon (feltételezbve, hogy más, jelentősebb értékű vagyontárgya se volt az édesanyjanának), és lesz hagaytéki eljárás sem. Ha nincs ilyen rendeékzés, akkor az édeynja nevén lévő összeg a hagytaéknak része lesz, és azt - a tartozások levonása utén - egyenlő mértékben öröklik a tesvérekkel.

Ami az ajéndékba adott 7M illeti: ez alapját képezi a kötelesrésznek. A kötelerész a törvényes örökrész fele, ami megajándékozottak az ajándékból kötelesek megfizetni. Ha pl a kötelesrész alapjához számítható vagyon 9M Ft, akkor ebből az ön törvényes örökrésze 3M lenne, kötelesrésze pedig 1,5M Ft.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

Így összesen 9M Ft értékből le kell vonni a temetési és egyéb hagyatéki (közjegyzői) költségeket.

353.
Idő: 2009.10.20 08:03:41
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!Szeretném meg tudni ,hogy édesapám halála után édesanyám másik házat vásárolt,de azt már saját nevére.Akkor azt mondta,hogy házért házat vett.Mi is sokat segítettünk,hogy rendben legyen a háza.Most a nővérem hosszú idő után közölte:anyu eltartási szerződést kötött vele és rá íratta a házat.Akkor mi az öcsémmel nem kaphatjuk meg az apai részt?Kérem válaszát.
Tisztelettel Vámos Imréné!
Válasz: Kedves Kérdező,

ha jól ártem, akkor az önök űltal örökölt ingatlant közösen eladták, de az önöknek járó pénzt nem kapték meg, hanem a teljes összegből az édesanyja csak a saját nevére vett ingatlnat, és azt most tartási szerződéssel csak az egyik gyerekre ruházta? Ha ez a helyzet, akkor igen nehéz helyzetben vannak, mivel az ingatln csak az eltartóé lesz, azt pedig, hogy az örökölt apai rész apai részt viszont után nem kapták meg a pénzüket - önöknekkell bizonyítani. Ezt nehezítheti, hogy saz adásvételi szerződésben feltehetően az van benne. hogy önök is megkapták az önöknek járó vételárrészt. Javaslom, hogy minél előbb tisztázzák ezt a kérdést az édesanyjukkal, mivel igen könnyen előfordulhat (és a jelenelgi helyzet is ez), hogy megrövidülnek az át nem vett vételár részletel.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

354.
Idő: 2009.10.20 03:51:40
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Az alábbi esetben kérném a tanácsát.
Az elmúlt időszakban közös megeggyezéssel elváltam férjemtől.
A házasságkötésem előtt rendelkeztem egy önálló belvárosi ingatlannal,melyből vásároltam egy sorházi lakást.Utóbbi lakás vásárlásakor a szocpol felvétele miatt házasságot kötöttem a volt férjemmel, de a lakás ismét csak a saját tulajdonomba került.
Később 3 év után ezt is eladtuk és ennek árából építettünk egy családi házat, mely szintén 1/1 arányban az én tulajdonom volt. A kérdésem az volna hogy ennek a háznak az értékéből járt-e és ha igen milyen arányban a volt férjemnek bármiféle tulajdonhányad? A fenti ingatlan mozgások csakis 100 %-ban a meglévő erőforrásokból zajlottak. Sem fizikális munkát sem pedig közösen megtakarított pénzösszeget nem raktunk hozzá. Válaszát előre is megköszönöm.
Tisztelettel: Ágnes
Válasz: Kedves Kérdező,

az alapvető kérdés itt az, hogy érvényesülnek e esetünkben a házassági vagyonközösség szabélyai. Ezt pedig a házasságkötés tényén kívül az dönti el, hogy éltek e együt, vagy mindvégig külön éltek, és lényegében színlelt házasságot kötöttek a szocpol miatt. Ezesetben (letközösség hiánynában) én arra hajok, hogy nem érvényesülnek a házassági vagynjog szabélyai, számolni kell azonban a jogellenesen felvett szocpol hátrányos következmnyeinek levonásával az APEH felé.

Ha volt együttélés, akkor a vásárolt ingatlan szocpolra eső része közös vagyoni hozzájárulás, amely bizonyos mértékű tulajdonjogot megalapozhat az utóbb eladott sorházi lakásban. Az ebből a bevételből is épített ház ban is lesz tehát valamennyi közös tulajdoni hányadot biozonyan tartalmaz. Hogy mennyit - azt enny informcióból nem tudom megmondani.

Tisztelettel:

Dr. SZajbert Attila ügyvéd

355.
Idő: 2009.10.19 16:30:25
Kérdés: Férjemmel 7 éve vagyunk házasok, házasság előtt én kaptam egy lakást, azt később berendeztük közösen felújítottuk, 1490 e ft hitelt vettünk fel, amiből 600 e van még hátra. Kérdésem mivel tartozom a férjemnek, minek a felét fizetem neki? Akkor most kié a lakás? Ha fontos: egyszer megcsaltam, de nem emiatt akarok válni, hanem egyébként is rossz már ez, számít-e a gyerek elhejezésnél ez a sajnálatos dolog? Kettő gyerek van természetesen nem adom neki őket, ha kell gyerektartást sem kérek. Válaszát előre is köszönöm.
Válasz: Kedvs Kérdező,

a különvagyoni ingatlan közöses vagyonból megvalósított tartós jellegű, jelentős összegű felújítása a házastárs javára tulajdonjogot keletkeztetnek, amelynek mértékét nem tudom megmondani a leírtak alapján. Ezért as legfontosab kérdés a közös tulajdni hányad meghatározása (ha a felújítás jellege tulajdonjogt keletkeztető hatású), és csak ez után lehet megmondani, hogy mekkora összeggel tartozik. Biozonyos azonban, hogy ez az összeg nem az egész ingatlan fele részének értéke. Ha a felújítás nem keletkeztett közös tulajdont, akkor a közös vagyonból az ingatlnra költött összeg fele része kérhető a férj által, mint a közös vagyonból a külön vagyonba teljesített beruházásá értéke.

A gyerek elhelyezésénél véleményem szerinta megcsalásnak nem lesz jelentőságe, mivel mint Ön is írja, nem is emiatt válnak.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 71/133)      »