Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 680db

351.
Idő: 2010.05.28 10:48:26
Kérdés: Tisztelt Dr.Szajbert Attila!
23 éve vagyunk házasok férjemmel. Szüleimt?l örököltem egy 110m2-es biatorbágyi kertes családi házat.A 220négyszögöl-es telekre ráépitettünk pluszban egy 160m2-es emeletes házat, így osztatlan közös vagyonban egy telken 2 ház van. Az uj házra 6millio Ft hitelt vettünk fel( adós-férj, kezes- feleség)Jelzálog a régi ház.Ennek kb. össz értéke 60 millio Ft. (az uj ház 80%ban van készen). Ha eladásra kerülne a sor...szeretném megkérdezni hogy mekkora összeg illetné a férjem?(Házassági szerz?désünk nincs, a régi ház tulajdoni lapja 100%ban a nevemen van).
Miel?bbi válaszát el?re is köszönöm.
Tisztelettel: Jakubik Andrásné
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha önök között nem volt megállapodás erre nézve, akkor tisztézni kell, hogy ráépítés jogcímén ki mekkora tulajdoni hányadot szerzett. Az ingatln egy része az ön különvagyona, a másik - közösen épített rész - közös vagyon, közös tartozással, aminek a fele önt illeti, illet?leg terheli. A leírtak alapján nem tzudopk konkrétabbat mondani, de személyes tanécsadás keretében - díj ellenében - a helyzet tisztázható.

352.
Idő: 2010.05.27 13:30:25
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Családi házunk van, amelynek tuladonosai a következ?k: a szül?k 1/6-1/6, két leányunk 1/3-1/3-ad arányban. A kérdésem a következ?: ha a lányaim férjhezmennek, haláluk esetén kizárható-e az öröklésb?l, és a kötelesrész jogából a férj, amennyiben nem születik gyermek a házasságból?
A házat akkor építettük, amikor a gyermekeim kiskorúak voltak, azt szeretnénk biztosítani, ha nem születik egyiknek sem gyermeke, akkor az ingatlan tulajdonjoga halálunk esetén a lányainkra, továbbá egyik lány halála esetén a másik lányra maradjon. Így tartanánk igazságosnak, mert a vagyonszerzés csak a mi munkánk eredménye.
A másik kérdésem az, ha a lány férje a házba költözik, akkor változik-e az öröklés, és változik-e a bejelentkezés formájától, az ottlakás id?tartamától függ?en-állandó, vagy ideiglenes bejelentkezés esetén?


Válaszát el?re is köszönöm. Üdvözlettel: Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

gyerek hiányában a házastárs örököl, ez alól kivétel az ági vagyon. Ha a vagyon?tszállás jogcíme ajándék volt, akkor ági vagyonról beszélhetünk ebben az esetben is. A túlél? házastársnak azonban az ági vagyonra is van haszonélvezeti joga, amely jog - egyharmad értékben - megváltható. Ez történhet, akkor, ha nem rendelkeznek máshogy. A másfajta rendelkezésnek tübbféle módja, jogcíme lehet, így pl végrendelet, házassági vagyonjogi szerz?dés stb. Konkrétabban err?l személyes tanécsadás keretében, díj ellenében tudok felvilágosítást adni,. ha ezt igénylik, kérem, keressenek meg.

353.
Idő: 2010.05.25 13:31:35
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

A segítségét szeretnénk kérni házassági szerz?déssel kapcsolatban. A tulajdonosa vagyok egy családi ház 1/4 részének, a leend? férjem pedig tulajdonosa egy társasházi lakásnak, melyre hitel is fel van véve. Ebben a lakásban lakunk már közel két éve. ? azt szeretné, ha kötnénk házassági szerz?dést, és válás esetén nem kapnék semmit. Az érveimet, miszerint a megélhetéshez kapcsolatos költségeket (pl. rezsi, élelmezés, felújítás... stb.) felesben álljuk, nem fogadja el. Jogilag támaszthatok-e anyagi követelést ilyen esetben, mivel védhetném meg az álláspontomat?

Segítségét el?re is köszönöm.

Üdvözlettel:

V.A.
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha a férje az életközösség el?tt szerezte a házat - kölcsönnel együtt - akkor mindkett? az ? különvagyona ( a lakás is és a kölcsön is. Így van ez az ön 1/4 tulajdoni hányadával kapcsolatban is, ez az ön külnvagyona. Amit a férje kíván, azt megértem. A probláma ott van, hogy a hitelt a visszafizetésre feltehet?en közös vagyonból fogjk fizetni - ezért célszer? egy olyan megállapodás, hogy a közös vagyonból a külön vagyonra fordított összeget - a törleszt? részletek felét - ön válás esetén viszzakövetelheti. Így a a vagyoni egyensúly helyreállhat.

354.
Idő: 2010.05.25 10:29:35
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következ? ügyben kérném a segítségét, véleményét. Miután a édesanyánk meghalt a bátyámmal és a húgommal örököltük a családi házunk 1/6 1/6 1/6 részét. 3/6 rész pedig édesapánk nevén van.
A bátyám felvett nagyérték? kölcsönt miben a jelzálogként ezt a családi házat is bevonta a hitelbe. Én én és a húgom zálogkötelezettként 1/6 részre vonatkozóan vagyunk a szerz?désben. illetva édesapám is 3/6 részben és mellette kézfizet? kezes. Mivel a bátyám nem fizette a hitelt ezért a bank felmondta a szerz?dést és most egy factoring cég egy bírosági végrehajtón keresztül elkezdte a végrehajtást. Értékbecslés is megvolt. Az említett kölcsönszerz?désben az édesapám még kézfizet? kezes is, így a nyugdíjjából vonnak 33%-ot.
A jöv?re gondolva az lenne a kérdésem hogy a húgommal csak az 1/6 részünkkel felelünk a végrehajtás során?
És ha a (daganatos beteg) édesapám meghal akkor a kezességet mi örököljük? Remélem nem, mert a kamatokkal a tartozás akkora hogy azt nem tudjuk visszafizetni...
Illetve az édesapámnak van életbiztosítása akkor azzal mi történik? Azt is "elveheti" a behajtó cég?
Esetleg a végrehajtást tudjuk e késleltetni valahogyan?

Köszönettel,

Válasz: Kedves Kérdez?,

ha önök csak zálogkötelezettek a szerz?désben, akkor az ingatlnnak csak az önöket megillet?, zálogjoggal terhelt értékével felelnek, egyéb vagyonukra végrehajtás nem indítható. Ami az öröklést illeti: a kezes teljes vagyonával felel a tartozásért, a tartozsá is örökl?dik, az örökös fel?ssége azonban nem tejed túl a hagyatáék tárgyain és azok hasznain. Ezért az öröklés el?tt meglév?, zélogjoggal nem terhelt vagyonra f?szabélyként nem vezethet? végrehajtás, emelett az öröklést vissza is utasíthatják, ha akarják (ez megéri az egyéb öröklend? vagyontárgyak ismeretében).

355.
Idő: 2010.05.24 19:26:50
Kérdés: TISZTELT ÜGYVÉD ÚR!

APAI RÉSZR?L ÖRÖKÖLTEM EGY LAKÁS NEGYED RÉSZÉT,A MÁSIK NEGYEDET A TESTVÉREM.
A FELE RÉSZ AZ ANYÁMÉ.
VAN E JOGA AZ ANYÁMNAK ZÁRAT CSERÉLNI ÉS NEM BE ENGEDNI A LAKÁSBA?
JELEN PILLANATBAN EZ TÖRTÉNT.
MEGLEHET E TÁMADNI BÍRÓSÁGON?MI A MENETE ENNEK HA BÍRÓSÁGHOZ FORDULJAK?

TISZTELETTEL:KÁLI TIBOR
Válasz: Kedves Kérdez?,

miutn az édesanyja feltehet?en haszonélvezeti jogot is örökölt, ezért az egész ingatlant ? használhataj, és emiatt nem kifogásolható ha azon zárat cserél.«      (oldal: 71/136)      »