Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 703db

351.
Idő: 2010.06.16 21:36:42
Kérdés: Tisztelt Ügyvédn?, Ügyvédúr!

2001-ben kötöttünk a férjemmel házasságot a férjem különvagyonként megkapta a szüleit?l a telket ami 1,5millió ft volt.Házassági szerz?dést is kötöttünk amiben az van,hogy a férjem különvagyona a telek. A rajta felépített családi ház közös, teljesen berendeztük, vettünk egy autót és éldegéltünk. A házasságunk megromlott, kidobtak a férjem szülei az ingatlanból, 2szatyor ruhával és 2 gyerekkel.azt mondta ennyit hoztam. Ami persze nem igaz.Rengeteg hitel van még hátra az ingatlan hitelen kívül. Kérdtem ?t adjuk el a házat, és legyen vége. De ? húzza az id?t mindent kitalál.Most amikor kértem az ingóságok felét azt mondta neki 5millió most a telek ára nekem nem jár semmi. Házunk berendezését teljesen kipakolta, és az autót is ? használja. Kérem ha tud válaszoljon, fontos. Köszönöm szépen.. Gyerekelhelyezési pert megnyertem.:) Pedig 2X voltam orvosszakért?nél is..
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha ezt a házassági vagyonjogi szerz?dés eltér?en nem rendezte, akkor az ingatlan közös tulajdonba került, hiszen közösen építették rá a házat, közösen felvett hitelból. Ezért a házassági vagyonközösség megszüntetése során meg kell állapoítnai az ön tulajdoni hányadát, annak az értékét, és a közös hitelb?l önre es? részt. Ezt követi a közös tulajdon megszüntetése - nemcsak az ingatlnra, ebben belevonják az ingóságokat is. Feltehet?en itt a férj válthaja meg az ön tulajdoni hányadát, a hitel átválallásával.

352.
Idő: 2010.06.16 10:22:38
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

a házassági vagyonszerz?dést mindenképp házasságkötés el?tt kell megkötni?

vagy ugyanazok a szabályok érvényesek rá akkor is, ha az esküv?t követ?en megyünk el egy ügyvédhez ez ügyben ?

tisztelettel
peter
Válasz: Kedves Uram,

házassági vagyonjogi szerz?dés köthet? akár az esküv? el?tt, akár az után.

353.
Idő: 2010.06.15 21:06:21
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következ? témában szeretném tanácsát kérni:
Édesapám az elmúlt években rendkívül sok adósságot halmozott fel. A családi házra felvett banki hitelen, a 0 %-os - bebukott - autóhitelen és a különböz? banki tartozáson felül magánszemélyeknek is tartozik. Némely tartozásról készült szerz?dés is, közjegyz?i aláírással. Annak már utánajártam a neten, hogy még életében, illetve legkés?bb a hagyatéki tárgyaláson lemondhatok az örökségr?l. Kérdéseim a következ?k lennének:
- meddig vándorol az örökség (ez esetben sok-sok adósság) abban az esetben, ha a testvéreim is lemondanak a hagyatékról (tovább az unokákra???)
- a magánszemélyek, akiknek tartozik, azzal fenyegetik, hogy a gyermekein vasalják be a tartozásait. Mint már említettem, némelyikr?l van közjegyz? által hitelesített papír. Van jogi alapja ezeknek a fenyegetéseknek?
- édesanyám - részben a kialakult helyzet miatt - elvált apámtól. Ezek után t?le behajthatják a magánszemélyek a követeléseiket?

Válaszait el?re is köszönöm!

Tisztelettel:

Horváth Erika
Válasz: Kedves Kérdez?,

a gerekek nem felelnek az apjuk tartozásaiért, ha az apjuk után nem örököltek semmit. Ha volt örökölt vagyon (pl. ngatlan), akkor csak ezze felelnek (vagy ennek értéke erejéig), de a saját vagyonukkal nem.

354.
Idő: 2010.06.15 19:44:39
Kérdés: Tisztelt Ügyvédn?/Úr!

2009. novemberében elhunyt édesapám. A hagyatéki tárgyalás március 01-én lezajlott. Édesanyám és két testvéremmel örököltük apám összes adóságát, ami utólag június 15-én derült ki. Ez az összeg kb. 500.000,- Ft. Köteleztek bennünket, hogy két héten belül fizessük ezt meg. A hagyatéki tárgyaláson szó sem volt adóságról, pláne megfizetésér?l. A félelmem csak az, hogy rajtam kívül - mivel egyik?jüknek sincs semmije- senkin ezt az adóságot behajtani nem tudják. Szeretném megkérdezni, hogy ez az adóság mennyire oszlik el közöttünk, milyen jogorvoslat lehetséges? Mivel a közjegyz?nél semmiféle adóság nem merült fel. Nem tudom kihez kellene fordulnom.
Válaszát köszönöm.
Válasz: Kedves Kérdez?,

az örökös els?dlegesen a hagyatáék tárgyaival felel a hitelez?nek (azzal, amit megörökölt), ha pedig azok nincsenek a birtokban, akkor a hagyatéki tárgyak értékének erejéig egyéb vagyonával is. Az örökösök felel?ssége egyetemleges (minden örököst?l az egész követelés köteles megfizetni, ha kitelik az örökölt vagyontárgyból), egymás között pedig örökrészük arányában kötelesek szétosztani a tartozást.

355.
Idő: 2010.06.14 23:39:19
Kérdés: 2001 óta vagyunk házasok. Van egy közös néven szerepl? családi házunk, két gyermekünk, OTP hitelünk. A családi házban a nagymamámnak holtig tartó haszonélvezete van.
A kérdésem: ha beadom a válást mi a teend?m és mire számíthatok a férjemt?l jogi úton.
Köszönettel: Nikolett
Válasz: Kedves Kérdez?,

a válás során sor kerülhet a közös ingatlanvagyon megosztására is, ez az esetünkben célszer?. A vagyonmárlegbe a leírtak alapján a tulajdonjog haszonélvezettel terhelt értéke és a közös tartozás tartozna bele, a különbözet lenne az egyes házatársakra es? a tiszta jutó rész. Az ügyben tisztázni kell a lakáshasználat kérdését, a gyerekek elhelyezését, tartását is. Az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése haszonélvezeti joggal terhelten is megtörténhet, de a haszonélvezeti jog fennmaradása esetén az ingatlan használati viszonyait alapvet?en meghatározza, használtra, hasznosításra ugyanis csak a haszonélvez? jogosult.«      (oldal: 71/141)      »