Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 679db

271.
Idő: 2011.01.06 15:52:31
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
4 éve vásároltam egy lakást hitelre. A hitel futamideje 20 év. A törleszt?részletet én fizetem a saját bankszámlámról. Fizetek lakásel?takarékossági megtakarítást is, és ebb?l kb 6 év múlva ki fogom majd tudni fizetni a teljes hitelállományomat. Párommal 3 éve ismerjük egymást, született egy gyermekünk is, és be szeretnénk jegyeztetni magunkat élettársaknak. Ebben az esetben, ha valamikor majd elválnának útjaink, a párom igényt tarthat-e a lakás egy részére? Közös tulajdont fog-e alkotni a lakásom? És hogyan változik a történet, ha összeházasodunk? (A bankszámlakivonataim bizonyítják, hogy mind a hitel törleszt?jét, mind a lakásel?takarékosságot én fizetem egyedül, és ez a jöv?ben is így lesz. Viszont én most nem dolgozom mert nemrég szültem, és a párom fizetéséb?l élünk: az ? pénzéb?l fizetjük a rezsit, az élelmiszert, a gyermekünk dolgait, stb.) Válaszát el?re is nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel:
Ani
Válasz: Kedves Kérdez?,

a párjának nincs tulajdoni igénye a leírtak alapján a lakásra, mivel az - házasság esetén is - az ön különvagyona lesz. Az, hogy az ? fizetéséb?l élnek, de az ön lakásában laknak - kölcsönös egymásra utaltság, ami rendbe is van házastársak között, külön elszámolni nem kell: nem kérhet? díj a lakhatás miatt, de a létfenntartásra közösen elköltött összeg sem követelhet? vissza az együttélés alatt.

Van lehet?ségük arra, hogy megállapodással rendezzék ezt a kérdést, rögzítsék a fentieket, vagy akár eltérjenek ett?l. Javaslom, hogy beszéljék át a helyzetet, hogy mindenki el?tt tiszta legyen az ingatlan sorsa.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.05 15:54:49
Kérdés: T. Ügyvéd Úr!

Az alábbi problémában kérném véleményét:
Édesapámnak van egy régi jó id?s házaspár barátja. Szülei lehetnének. Mindig kölcsönösen segítették egymást amióta eszemet tudom. Gyermekük nem született. 2002. tavaszán a feleség a közös tulajdonú ingatlanuk 1/2-re eltartási szerz?dést kötött apukámmal, tulajdonjog bejegyzéssel apukám nevére, holtig tartó haszonélvezettel a néninek.Ez bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba, illetéket befizették. 2002. decemberében meghalt a bácsi, s mivel gyerekük nincs a néni örökölte a bácsi részét. 2003. áprilisában a hagyatéki tárgyalás után erre is megkötötte apukámmal az eltartási szerz?dést.Tulajdonjog bejegyzéssel apukám nevére, holtig tartó haszonélvezettel a néninek. Tehát az egész ingatlan jelenleg is apukám tulajdonában van.
Ám 2003. októberében el?került az elhunyt bácsi keresztlánya egy végrendelettel, amelyben a keresztlányra hagyta az ingó- és ingatlantulajdonát. (De ugye addig már minden le volt zongorázva, hiszen el?tte májusban volt a hagyatéki tárgyalás.) Egyenl?re semmilyen lépést nem tett az örökös. Nem követeli az örökrészét.Igaz a néninek haszonélvezete van az egész házra, de még a tulajdonjog bejegyzésért sem harcol.
Kérdésem az lenne, hogy elévül-e a végrendelet? Apukám eltartja a nénit az egész ház fejében. Segít neki (és mi is, "fogadott unokák") amiben kell. Mi lesz ha meghal a néni és el?kerül megint a végrendelet? Követelheti-e az elhunyt bácsi keresztlánya a jussát apukám-
tól visszamen?leg? Nincs-e ilyenkor egy igényérvényesítési id??
Tulajdonképpen nem értjük, hogy amikor a bácsi meghalt miért nem jelezte az örökös, hogy nála végrendelet van? Ha nekem végrendelet lenne a zsebemben biztos nem várnék vele 10 hónapig. Amikor lehet és illik jelezném, hogy a hagyatéki tárgyaláson ott a helyem. Már mire jelentkezett addig is eltelt a hagyatéki tárgyalástól 1/2 év. De lehet, hogy azt hitte ? is kap értesítést a tárgylásról, mivel közjegyz? által készített végrendelete van.
Esetleg majd vissza kell csinálni az egészet? És apukám része lesz annyival nagyobb amivel a másik 1/2 ház (ami a keresztlányé lenne) eltartása, fenntartása került?
Úgy tudjuk a végrendeletet az a közjegyz? készítette aki a néni tartási szerz?déseit és a hagyatéki tárgyalást is lebonyolította. ? nem hibázott ebben? Nem kell esetleg nekik is nyilvántartást vezetni ezekr?l az okiratokról?
Válaszát el?re is köszönöm.
Tóthné Mónika
Válasz: Kedves Mónika,

néhény helyen elentmondásos számomra az, amit leírt (ennek oka feltehet?en az, hogy az információi pontatlanok). El?ször is, ha a bácsi tartási szertz?dést kötött az ön édesapjával, akkor a tartási szerz?dés alapján az édesapja tulajdonjogát bejegyzik (be szolták jegyeztetni) az ingatlan-nyilvántartásba, ebb?l következ?en az ingatlan a bácsi halálakor már nem az ? nevén van, tehát ezt az ingatlant (tulajdoni hányadot) biztosan nem örökölhette meg sem a néni, sem a bácsi keresztlánya. Amire a végrendelet alapján igényt tarthat a keresztlány, az csak az, ami a bácsi tulajdonában volt a halálakor. ha az ingatln nem állt az örökhagyó nevén - akkor az egyéb vagyonra vonatkozik a végrendelet, ami viszont önöket nem érinti. A keresztlánynak kötelesrészre sincs igénye. Felhete?en ez az oka, hogy nem lép.

Ami a másik, ami nem stimmel az írásában az az, hogy ha volt hagyatéki eljrás a bácsi ügyében, és közjegyz? által készített végrendelet is volt, akkor ennek ki kellett derülnie a közjegyz?nél - ezeket a végrendeleteket ugyanis a közjegyz?k nyilvántartják, és a hagyatéki tárgyalás el?készítéséhez hozzá tartozik, hogy lekérdezik a nyilvántartásból, hogy az elhunyt tett e közjegyz?nél végrendeletet. Lehet hogy erre nem került sor, de mindenesetre nem stimmel valami.

Ha az az eset fordul el?, hogy az ingatlan a bácsi nevén volt a halálakor, akkor az örökös ezt az ingatlant is megörökölte, és kérheti a tulajdonjogának bejegyezését az ingatlan-nyilvántartásba. Ebben az esetben azonban el kell számolni a tartási szerz?dssel kapcsolatos igényekkel, azaz a tartás értékét önök hagyatéki hitelez?ként érvényesíthetik az örökös felé.

Tovább találgatni a pontos tényállást nem célravezet?, ezért, ha lenne kérdése az üggyel kapcsolatban, kérem, keressen meg személyes - óradíjas - tanácsadás keretében.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.05 10:25:27
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Eltartási szerz?désem van a nagypapámmal,mellette van egy végrendelet miszerint minden ingó és ingatlan az édesanyámé. (házasságkötésem el?tt készültek ezek a papírok) Kérdésem : válás esetén követelhet e a férjem a nagypapám házából?
Válasz: Kedves Hölgyem,

ha a házassági életközösség ideje alatt kötötték a tartási szerz?dést, akkor az így szerzett vagyon része a házastársi közös vagyonnak - de a tartással kapcsolatos jöv?beni kötelezettségek teljesítésével is számolni kell, ami a férjnek járó összeget csökkenti. A válasz tehát igen, megfelel? elszémolás mellett.

Tisztelettel:
Dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.05 07:31:26
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az ingatlat a házasságkötésünk el?tt szereztem.A férjem hozzám költözött a válása után.
Ha a férjem elhunyna, a gyerekei tarthatnak-e igényt az öröklésre?
Írassam-e a gyermekem nevére a lakásom, amit egyébként is ? örökölne?
Tisztelettel:Csák Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha a házasság alatt nem volt jelent?sebb felújítás, ráépítés, akkor az ingatlan az Ön különvagyona, amelyben a férjenk tulajdoni hányada nincs, azaz a férj gyerekei az ön vagyonát a féj halála esetén nem örökölhetik.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.03 12:29:59
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Megkaptam válaszát, amit köszönök.Az el?z? levelemben nem említettem,hogy az elhunyt férj és annak özvegye,nem élte sem egy vagyonközösségben,sem egy háztartásban.Mind ketten külön lakcímen voltak bejelentkezve.Ebb?l adódon van jelenleg probléma az özvegyi nyugdíj jogosultságát illet?en.Ebben az esetben is jogosult az özvegyi(haszonélvezeti jogra)?
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha az öröklés pillanatában nem állt fenn életközösség az elhunyt és a házastársa között, akkor az özvegy nem örököl özvegyi jogot.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/136)      »