Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 698db

271.
Idő: 2011.01.15 06:35:21
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nagybátyám tegnap elhunyt. 1997.04.01.-én ügyvéd el?tt végrendelkezett a javamra. Feleségét?l külön váltan élt, egy lakásban. Amennyiben ezen végrendelet lesz az érvényes, és nincs azóta esetlegesen másik, mit tudok tenni vagyonommal, ha a volt feleség bent lakik a lakásban. Mi lesz az ingóságaival, elrakott pénzével ha szobájában azt a volt feleség megtalálja, elrakja. A végrendelet készitésér?l tudtommal nem tud, teljes örökösnek hiszi magát. A végrendeletet tudoma községben be kell mutatnom a jözjegyz?nél, de erre a napokban sajnos nincs lehet?ségem, annyit tudtam tenni hogy a polg. mesternek jeleztem.
Köszönöm válaszát
Marica
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha nincs más vlgrendelet, és különéltek a feleségét?l, akkor ön lesz az egyedüli örökös a teljes vagyion tekintetlben. Bizonyítás kérdése, hogy mi ez a vagyon: ha a párna alatt pénz van, és azt más megtalálja - ez elvileg része a hagyatéknak, ha bizonyítjk, hogy megvolt az a pénz, és ki az, aki elvitte. Ugyanez vonatkozik a többi ingóságra is.

Különélés esetén a feleség hiába hiszi, hogy ? az örökös, mivel ez nem így van. A feleség csak akkor örököl, ha az együttélés közöttük a halál id?pontjában megvolt, egyébként nem.

A közjegyz?i eljárásban felvesznek egy hagyatéki leltárt. Ott kell bejelenteni a végrendeletet is - és azt, hogy örökölni kíván a végrendelet alapján. A közjegyz? a végén a hagyatékátadó végzésben megáéllapoítja, hogy mely vagyontárgyak tartoznka a hagyatékhoz, és hogy ki az örökös (itt a végerndeleti örökös elnyben van a t9rvényes örökössel szemben) - és átadja neki a hagyatékot. Ha 9n úgy gondolja, hogy más vagyontárgy is az örökhagyó tulajnában állt, és bizonyítani is tudja, hogy mi volt az és kinél van - örökösként érvényesítheti igényét klön perben is az említett személyekkel szemben.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.14 23:30:24
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy kérdéssel fordulok Önhöz: Édesanyám több, mint 10 éve hunyt el, azonban csak nemrégiben jutott tudomásunkra, hogy tulajdoni hányaddal rendelkezett nagymamám házában. Mivel err?l mi nem tudtunk, így a hagyatéki tárgyaláson se lett felosztva az örökösök között. Jelenleg még mindig édesanyám nevén van a házrész és az iránt érdekl?dnék, hogy az átíratást ügyvéd vagy közjegyz? útján lehetne kezdeményezni, illetve kell e vagyonszerzési illetéket fizetnem?

Válaszát el?re is köszönöm.
Üdvözlettel:
Molnár Anita
Válasz: Kedves Kérdez?,

póthagytéki eljárást kell kezdeményezni a közjegyz? el?tt, ? adja át a hyagtékot az örökösöknek, és intézkedik a tulajonjg földhvatali bejegyeztetésér?l is. Öröklési illetéket nem kell fizetni az ügyben.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.14 18:58:24
Kérdés: tisztelt ügyvédúr.kérném a segítségét.a férjemmel vállunk.van két kiskorú gyermekünk,? elköltözött,a házunkon még 5 év jelzálog van,szeretnék a gyerekekkel a házban maradni így átvállalnám a jelzálogot,a ház kb4-5 milliót ér,és még 2900000 ft jelzálog van,levonhatom e a jelzálogot a ház árából és maradék felét felét ki fizethetem e neki?a gyerekeknek nem jár örökség a férjem részéb?l?és mennyi id?t szoktak adni hogy kifizessem a férjemet?én és a két gyermek elég szerényen élünk,ezért kérdezem.egyszer?en nem lehet vele beszélni,vagy megállapodni,csak az érdekli mikor kapja meg a ház felének az árát,a gyerekekkel sem foglalkozik,és már egy ideje nincs állandó munkahelye.segítsen kérem,egy aggódó anya.
Válasz: Kedvs Kérdez?,

ha átvállja a tartozás fizetését, akkor természetesen a férját a ház értzékéb?l le kell vonni a tartozást, és csak a különbözet fele illeti a férjét. Ezen kívül a férj köteles tartásdíjat is fizetni, amelyet ha nem teljesít, akkor a bíróság perben állapítja meg a fizetend? összeget, és ha ezek felhalmozódnak, akkor nyugodtan beszámíthatja a férjnek fizetend? összegbe a ki nem fizetett tartásdíjakat is.

A váláshoz nem szükséges megszüntetni a közös tulajdont - az utóbb is megtörténhet, akér úgy is, hogy kés?bb eladják a házat, és a pénz a hitel rendezése tán felsoztjék, vagy ha lesz annyi pénze, hogy kivásárolja a férjét. Ez nincs id?höz kötve.
A válás kimondásához a lakáhasználatról (ki maradjon a lakásban, ki költözzön el), és a tartásdíjról, valamint a gyereke elhelyezésér?l, a kapcsolattartásról, és a z ingóságok megosztásáról kell döntést hozni a bíróságnak, ha megyezni nem tudnak. A lakás elhagyásáért - ha ön jogosítjék fel a gyerekekkel együtt a lakás kizárólagos hasznáatára, és a közös használtot nem a férj összeférhetetlen magatratása teszi lehetetlenné - u.n. lakáshasználti jog ellenrtékeként meghatérozott összeg fizetésére kötelezheti a bíróság, amely alkaás elhagyásakor esedékes, de az az összeg utóbb beszémít a közös tulajdon megváltásért fizetend? összegbe.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

Tisztelettel:

Dr. Szabjert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.14 18:56:19
Kérdés: Tisztelt Ugyved Ur,

Edesanyam neveben irok, szeretnem megkerdezni mi tortenik akkor ha o mar tobb mint 10 eve egyutt el elettarsaval viszont a haz ahol laknak csak a ferfi neven van. O eleg beteges, ha valami tortenik vele, edesanyamnak milyen jogai vannak ott maradni a hazban es meddig? Mindent egyutt fizetnek, edesanyam apolja elettersat minden nap.

Koszonom.

Válasz: Kedvs Kérdez?,

jelenleg az élettárs nem törvényes örökös, ezért csak vlégrendelet alapján örökölhet, egyébként a lakást a törvényes örökösöknek kell átadni, ha az ténylge a másik fél tulajonában áll (pl. nem közös pénzb?l vették, hanem korábban is meg volt az ingatlan).

Ha nincs végrendelet - amelyet nem olyan nehéz tenni, ha valóban akarja a másik fél - akkor a törvényes örökössel szemben a tartásból ered? igényeket lehet érvényesíteni (ráfordításokat) hagyatéki hitelez?ként. Ezért javaslom, hogy legalább egy végrendelettel biztosítsa be magát az édesanyja, vagy egy hasznélvezeti jogot alapítsanak a javára szerz?déssel, vagy más tipusú szerz?déssel rendezzék a helyzetet - ha a másik fél is ezt akarja, hogy utóbb ne legyen bel?le meglepetés és vita.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd
hát ez attól függ, hogy van e az édesanyjénak valamilyen egyéb jogcíme a tu

275.
Idő: 2011.01.12 21:29:24
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tavaly elhunyt édesapám, végrendeletben rám hagyta a nyaralójukat, Én az els? házasságából születtem, van még két testvérem a mostani házasságából. A nyaraló a két gyerek nevén van, ?k még kiskorúak.(14 és 17 évesek) Van-e jogom a nyaralóra? Eladható-e, vagy a gyámügy végett amíg kiskorúak, addig nem? A végrendelet birtokában most, 4 év múlva lehet- e az enyém az ingatlan? Tud valamit esetleg javasolni, mit tegyek? Valamilyen papírt írassak velük alá hivatali személy el?tt, hogy átadják nekem?
Válaszát el?re is köszönöm!
Válasz: Kedves Hölgyem,

ha az édesapja végrendeletében önre hagyta a nyaralót, az édesapja halálnak pillanatában azonban a nyaraló már nem volt az övé) mert a végrendelet tétele után pl elajándékozta) - akkor sajnos Ön ezt a nyaralót nem örökölheti meg. A végrendelet alapján ugyanis csak arra a vagyonmtárgyra tartaht igényt öröklés jogcímén, ami az örökhagyóé a halála pillanatában.
Kötelesrészre azonban igényt tarthat. Ha ugyanis semmit sem kapott az édesapja után, de pl ha a nyaralót a gyerekek ajándékba kapták az apjuktól 15 éven belül - akkor a nyaraló értéke része a kötelesrész alapjának, és az ezzel kapcsolatos ignyek érvényesíthet?k. A kötelesrész mértéke a törvényes örökrész fele (azaz 1/6 rész esik önre kötelesrészként, ha 3 gyerekkel számolunk)

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd



«      (oldal: 55/140)      »