Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 700db

271.
Idő: 2011.01.18 16:47:10
Kérdés: Tiszttelt Ügyvéd Úr ,

2003 ban elhunyt édesapám , töle örölköltünk ingatlan a testvéremmel közösen .
Az öröklésben szerepelt egy gépjármü ami Bank hitel böl lett véve .
Édesapám és az Élettársa csinált a közjegyzön keresztül végrendelettet, a halál esetén
egyedüli örökös nevezte meg az élettársát. A halála után a közjegyzö hivatalosan egyedül öt
örökös nek nevezte
meg , ezt életársa amit irásban át is vett .
Mivel az auton hitel még fennt ált , a bank hoz elvittünk a halottibizonyitványt , és kertünk
a hitel azzonali felmonadását és a fönt állo összeg rendezését .
A baktol azt a felvilágositást kaptunk , hogy mivel mi nem örököltünk az autot , igy semmi fele felvilágositást nem adhat , és a hitelt nem áll modjában felmondani .
Mi személyesen élettársat fell kerstük , kérdeztünk hogy birja fizetni a törlesztést ,
ö aval bizonygatot hogy képes egyedül tudja válalni . Különben ö örölkölte az autot és semmi közünk hozá . Mind utolag kiderült , semmi féle törleztés nem fizetet utána ki , A Bank állitolag 3 évig nem talláta meg , közben ö is elhunyt , most a Bank tölünk Végrehajton kersztül akarja a pénz behajtani , dupla dupla kammatal .

A Bank egyálltalán követelhet tölünk a pénzt .???????

Ellöre is köszönöm a Válazát .
Válasz: Kedves Kérdez?,

a bank nem követelheti önökt?l a kölcsön visszafizetését, mert nem önök az örökösök. Azzal vigyázni kell azonban, hogy milyen szakban van az ügy: ha behajtó cég jelentkezett - elég, ha közlik velül álláspontjukat és nem fizetnek. Ha azonban bírósági végrehajtó, akkor ott kell lennie egy végrehajtható okiratnak is, és azt kel tisztázni, hogy mi alapján indult a vlgrehajtás, és pont önök ellen. Ennek is az lesz a vége, hogy nem kell fizetniük, de ha nem tesznek semmit a végrehajtás - tehát rendes, bírósági végrehajtás - ellen, akkor a végrehajtó lefoglalhat vagyontárgyakat stb.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.17 12:26:27
Kérdés: Tisztelt ügyvéd úr!
Kényes szituációba kerültem!
Nem taglalnám,hogy mint meg hogy a lényege:Feleségem már másodszor megcsalt.Az els?t elnéztem én sem voltam éppen patyolatlelk?.Most viszont már nem tudom és nem is akarom lenyelni a békát.
Kérdésem a következ? lenne.
16 éve vagyunk házasok a feleségem nevén van a lakás.Ha én adom be a válókeresetet h?tlenség okán,milyen esélyeim vannak vagyonmegosztás szempontjából?
Bízva miel?bbi válaszában,maradok tisztelettel:H.L.
Válasz: Kedves Kérdez?,

a vagyonmegosztés kérdésében alapvet?en nem az a fontos, hogy ki miatt romlott meg a házasság, hanem az, hogy az ingatlan házastársi közös tulajdon vagy különtulajdon. A kérdéséb?l ezt nem lehet eldönteni, ugyanis a közös vagy külön tulajdon kérdését nem az dönti el, hogy kinek a nevén van az ingatlan, hanem az, hogy azt a házassági életközösség alatt, közös szerzeményb?l vették -e vagy valamilyen különvagyonból. Ha a felesége különvagyona az ingatlnt, Ön akkor sem tarthat igényt annak bizonyos tulajdoni hányadára, ha nem önnek felróható a házasság megromlása, és fordítva: ha az ingatln közös, a másik fél részét akkor is ki kell fizetni, ha neki felróhatóan romlott meg a házasság.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.15 06:35:21
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nagybátyám tegnap elhunyt. 1997.04.01.-én ügyvéd el?tt végrendelkezett a javamra. Feleségét?l külön váltan élt, egy lakásban. Amennyiben ezen végrendelet lesz az érvényes, és nincs azóta esetlegesen másik, mit tudok tenni vagyonommal, ha a volt feleség bent lakik a lakásban. Mi lesz az ingóságaival, elrakott pénzével ha szobájában azt a volt feleség megtalálja, elrakja. A végrendelet készitésér?l tudtommal nem tud, teljes örökösnek hiszi magát. A végrendeletet tudoma községben be kell mutatnom a jözjegyz?nél, de erre a napokban sajnos nincs lehet?ségem, annyit tudtam tenni hogy a polg. mesternek jeleztem.
Köszönöm válaszát
Marica
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha nincs más vlgrendelet, és különéltek a feleségét?l, akkor ön lesz az egyedüli örökös a teljes vagyion tekintetlben. Bizonyítás kérdése, hogy mi ez a vagyon: ha a párna alatt pénz van, és azt más megtalálja - ez elvileg része a hagyatéknak, ha bizonyítjk, hogy megvolt az a pénz, és ki az, aki elvitte. Ugyanez vonatkozik a többi ingóságra is.

Különélés esetén a feleség hiába hiszi, hogy ? az örökös, mivel ez nem így van. A feleség csak akkor örököl, ha az együttélés közöttük a halál id?pontjában megvolt, egyébként nem.

A közjegyz?i eljárásban felvesznek egy hagyatéki leltárt. Ott kell bejelenteni a végrendeletet is - és azt, hogy örökölni kíván a végrendelet alapján. A közjegyz? a végén a hagyatékátadó végzésben megáéllapoítja, hogy mely vagyontárgyak tartoznka a hagyatékhoz, és hogy ki az örökös (itt a végerndeleti örökös elnyben van a t9rvényes örökössel szemben) - és átadja neki a hagyatékot. Ha 9n úgy gondolja, hogy más vagyontárgy is az örökhagyó tulajnában állt, és bizonyítani is tudja, hogy mi volt az és kinél van - örökösként érvényesítheti igényét klön perben is az említett személyekkel szemben.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.14 23:30:24
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy kérdéssel fordulok Önhöz: Édesanyám több, mint 10 éve hunyt el, azonban csak nemrégiben jutott tudomásunkra, hogy tulajdoni hányaddal rendelkezett nagymamám házában. Mivel err?l mi nem tudtunk, így a hagyatéki tárgyaláson se lett felosztva az örökösök között. Jelenleg még mindig édesanyám nevén van a házrész és az iránt érdekl?dnék, hogy az átíratást ügyvéd vagy közjegyz? útján lehetne kezdeményezni, illetve kell e vagyonszerzési illetéket fizetnem?

Válaszát el?re is köszönöm.
Üdvözlettel:
Molnár Anita
Válasz: Kedves Kérdez?,

póthagytéki eljárást kell kezdeményezni a közjegyz? el?tt, ? adja át a hyagtékot az örökösöknek, és intézkedik a tulajonjg földhvatali bejegyeztetésér?l is. Öröklési illetéket nem kell fizetni az ügyben.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.14 18:58:24
Kérdés: tisztelt ügyvédúr.kérném a segítségét.a férjemmel vállunk.van két kiskorú gyermekünk,? elköltözött,a házunkon még 5 év jelzálog van,szeretnék a gyerekekkel a házban maradni így átvállalnám a jelzálogot,a ház kb4-5 milliót ér,és még 2900000 ft jelzálog van,levonhatom e a jelzálogot a ház árából és maradék felét felét ki fizethetem e neki?a gyerekeknek nem jár örökség a férjem részéb?l?és mennyi id?t szoktak adni hogy kifizessem a férjemet?én és a két gyermek elég szerényen élünk,ezért kérdezem.egyszer?en nem lehet vele beszélni,vagy megállapodni,csak az érdekli mikor kapja meg a ház felének az árát,a gyerekekkel sem foglalkozik,és már egy ideje nincs állandó munkahelye.segítsen kérem,egy aggódó anya.
Válasz: Kedvs Kérdez?,

ha átvállja a tartozás fizetését, akkor természetesen a férját a ház értzékéb?l le kell vonni a tartozást, és csak a különbözet fele illeti a férjét. Ezen kívül a férj köteles tartásdíjat is fizetni, amelyet ha nem teljesít, akkor a bíróság perben állapítja meg a fizetend? összeget, és ha ezek felhalmozódnak, akkor nyugodtan beszámíthatja a férjnek fizetend? összegbe a ki nem fizetett tartásdíjakat is.

A váláshoz nem szükséges megszüntetni a közös tulajdont - az utóbb is megtörténhet, akér úgy is, hogy kés?bb eladják a házat, és a pénz a hitel rendezése tán felsoztjék, vagy ha lesz annyi pénze, hogy kivásárolja a férjét. Ez nincs id?höz kötve.
A válás kimondásához a lakáhasználatról (ki maradjon a lakásban, ki költözzön el), és a tartásdíjról, valamint a gyereke elhelyezésér?l, a kapcsolattartásról, és a z ingóságok megosztásáról kell döntést hozni a bíróságnak, ha megyezni nem tudnak. A lakás elhagyásáért - ha ön jogosítjék fel a gyerekekkel együtt a lakás kizárólagos hasznáatára, és a közös használtot nem a férj összeférhetetlen magatratása teszi lehetetlenné - u.n. lakáshasználti jog ellenrtékeként meghatérozott összeg fizetésére kötelezheti a bíróság, amely alkaás elhagyásakor esedékes, de az az összeg utóbb beszémít a közös tulajdon megváltásért fizetend? összegbe.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

Tisztelettel:

Dr. Szabjert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/140)      »