Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 691db

271.
Idő: 2011.01.11 12:09:39
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd ÚR!

Van egy családi házunk, fele az én, fele a fiam nevén, kölcsönt is vettünk fel rá, ketten fizetjük a férjemmel. Eddig a fiam máshol lakott évekig, volt egy élettársa, nála. Megromlott a viszony, igy haza költözött. az also/ garázs / szinten ketten a férjemmel alakitottunk ki egy kis mini garzont a részére. A fiammal a viszony jó, kölcsönösen segitünk egymásnak.Csakhogy, mint derült égb?l a villámcsapás, ugy ért most bennünket a hir, hogy van egy barátn?je , aki már terhes, és ide is költözött hozzá- A hölgy egy rettenetesen er?szakos, törtet? tipus,és ugy gondolta, hogy ami itt van, az majd mind az övé lesz. Addig nincs baj, mig a fiam él, de mivel sosem lehet tudni, mit hoz az élet a férjem fél attól, hogy a fiam fél része miatt , ami azé a n?é lesz akkor, mi nagyon rosszul járunk. Mi vettük ezt a házat, mindent mi csináltunk rajta, mi fizetjük a részleteket,nem szeretnénk öreg korunkra problémát.Azt mondta a fiam csináljunk olyan papirt, ? mindent aláir, de mi itt a jó megoldás? Ha rátennénk a haszonélvezetet a fiam részére, megvédene igy bennünket?
Mi itt a jó megoldás?
Kérjük a segitségét :köszönettel
Lili
Válasz: Kedves Kérdez?,

mitól fél pontosdan a férje (kérem írja le konkrétan)?

Tisztelettel:
Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.11 10:35:15
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Nem szeretnék visszaélni a jóindulatával,nagyon hálás vagyok már az eddigi segítségéért is,mégis amennyiben módjában áll,megtenné hogy belenéz a papírokba?Számításaim szerint ha érvényesíteni tudnám igényeinket,a jelenlegi kb 1 milliós tartozás nem terhel?dne a gyerekek örökségére.
Válasz: Kedves Kérdez?,

díj ellenében természetesen igen.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.11 09:51:50
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Megköszönve gyors válaszát,megkérném,adjon tanácsot,mit tehetnék.
Valóban,a hagyatéki végzés megvan.A helyzet sajnos nem egyszer?.Nem voltam teljesen tisztában a jogainkkal ill a lehet?ségeinkkel.A hagyatéki tárgyaláson a közjegyz? asszony tényként közölte,hogy az özvegy érvényesíti tulajdoni jogát az ingatlanokra,az autóra viszont nem,így azt az örökösök kapják.Nem gondoltam akkor,hogy ez így jogtalan,hiszen akkor a közjegyz? nem engedte volna.Már csak utólag néztem utána,Az özvegy kérte a tárgyaláson az ? általa addig fizetett törleszt?részletek és egyéb költségek megfizetését is a gyerekek által,bár én nem ismertem el ezen a költségek jogosságát,de állítólag bírósági úton behajthatja.Ez is benne van a végzésben.Így,utólag már nagyon becsapva érzem magunkat.Furcsának tartom azt is,hogy nem szerepelt a hagyatéki leltárban semmi más,csak az ingatlanok ill.az autó,pedig volt az elhunytnak bankszámlája,megtakarított pénze,amib?l az özvegy a temetést fizette-mégis kéri a temetési költségek megfizetését is-nyugdíjat kapott,tehát pl.ezek fele is az örökség részét képezik...Ezeket figyelembe véve,ill az, hogy az autó és a tartozás fele az özvegyet terheli,tehát a közjegyz? nem jogszer?en járt el,kérhetném a hagyatéki eljárás megismétlését?
Válasz: Kedves Kérdez?,

kérem, mérje meg, hogy mekkora értékr?l van szó, mert igényeit alapvet?en perben érvényesítheti. a közjegyz? esetleges jogellenes eljárása alapvet?en fellebbezéssel orvosolható, nem a hagytaéki eljárás megismtélésével. Igényeit ezért alapvet?en perben érvényesítheti - és itt sok függ attól, hogy milyen nyilatkozatokat tettek, vagy nem tettek a hagyatéki tárgyaláson. Ezeket a nyilatkozatokat - jegyz?könyveveket - látni kell ahhoz, hogy konkrét lépest tudjak javasolni.

Tisztelettel:

dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.11 09:37:59
Kérdés: Tisztelt Szajbert Ügyvédi Iroda !

Szeretném megtudni, hogy a párom édesapja szívességi lakáshasználatot biztosított egy id?sebb hölgynek. Sajnos édesapám tavaly márciusban elhalálozott.A párom az egyedüli örökös a hagyaték átadása megtörtént. A szívességi lakáshasználatot megvontuk t?le, továbbra is ott lakik (elhordja apósom dolgait). Nyertünk egy lakáskiürítési pert is amelyet most támad mivel kézbesítési vélelem útján állt be.A rend?rség elmondása szerint csak akkor nyomozhatnak a lopás ügyben ha kényszerkijelentést kérünk.Több helyen azt láttam, hogy a szívességi lakáshasználót akkor is ki lehet jelenteni, ha a lakást használó ott tartózkodik. Ez tényleg így van ?
Válasz: Kedves Kérdez?,

meglátsom szerint a kényszekijelentésnek sem sok köze van a feljenetéshez. Felejelentés ett?l függelenül tehet?, a rend?rség pedig köteles nyomozni - legfeljebb a nyomozás végén megállapítja, hogy nincs b?ncselekmény, vagy nem álllapoítható meg, hogy ki az elkövet? stb. Ezt a nyomzási munkát meg lehet spórolni úgy, ha nincs is feljelenletés - akkor eljárás sem indul. A rend?rságnek elg sok dolga van - feltehet?en jelent?sebb ügyek is, ezért megértem ?ket, de mégis: ha van feljelentés, kötelesek nyomozni.

Érdemben: a kiürítéssel kapcsolatban jó úton haladnak, mégha ez sok id?be is kerül, és még nincs vége. Ha nem hagyja el önként a lakást a használó, jön a végrehajtó, és rendpri közrem?ákdéssel teszi majd ki. Ez csak id? kérdése.

Ami az ingóságokat illeti.: önöknek kell bizonyítani, hogy milyen és milyen érték? ingóságokról van (volt) szó, azok kinek a tulajodnában voltak (örökös), azokat a használó kizárólagos birtokában maradtak, és azokat nem adta ki önöknek. Sokat segíthet, ha a hagyatáékátadó végzésben ezek az ingóságok fel vannak sorolva, értékelve - és az is benne van, hogy a lkaásban találhatók. Ha mindez bizonyítva van, és az ingóságok nncsenek meg, akkor kártérítést kérhetnek t?le, és felmerülhet a sikkasztás, vagy a lopás gyanúja is.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.11 09:12:38
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következ?kben kérném a tanácsát.A törvény szerint minden,a házasság ideje alatt szerzett vagyon és kötelezettség fele a túlél? házastársat illet,függetlenül attól,melyikük nevén van,kivéve a különvagyont,ami esetünkben nem volt.Férjem visszautasítása okán gyermekeink örökölték apjuk részét a hagyatékból.A hagyatéki eljárás során az özvegy érvényesítve jogát,kérte a hagyaték tárgyát képez? ingatlanok,egyebek felét,amit nem vitatnék,de azt sérelmesnek tartom,hogy az autót,amit hitelb?l vásároltak,-jelent?s,az autó értékének közel háromszorosát meghaladó tartozás áll még fenn rajta-ebb?l nem kívánt részesülni,így az az örökösök kapták teljes egészében,aminek következménye hogy a bank viszi az autót,a gyerekekre pedig milliós tartozást terhelnek.Tudtommal az autó hitele is felerészben ?t terhelné,és nem válogathatja ki,hogy mit kér és mit nem.Vagy mégis?
Válaszát el?re is köszönöm:B.Ané
Válasz: Kedves Kérdez?,

mult idpben ír a hagyatékról, azaz feltehet?en már átadésra került. Pedig felvetései, igényei jogosak, amik a hagyatéki eljársában érvényesíthet?k lettek volna. Az autó - közös vagyon, és közös a tartozás is. Ezért a hagyaték tárgyát az autó fele, és a tartozás fele képezhette volna, a többi az özvegyet házassági vagyonközösség címén eleve megillette, illet?leg terhelte. Az özvegyi jog megváltása esetén - amikoris az özvegy egy gyerekrészre tarthat igényt - a hagyaték tiszta értéke alapján kell kiszámolni, azaz az összes plusszból le kell vonni az összes minuszt, és ez alapján jön ki, hogy kinek mennyi jutna. Ha ett?l eltér?en egyeztek meg - a megállapodást (szerz?dést) be kell tartani, de ha megegyezés még nincs, akkor ez lehet az irányvonal.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/139)      »