Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 683db

271.
Idő: 2011.01.10 12:36:43
Kérdés: Tisztelt Dr. Szajbert Attila!
A következ? kérdéssel fordulok önhöz: A párommal házasságot tervezünk hét évi együtt élés után.Mivel neki volt már némi megtakarítása,amib?l fedezni tudta jelenlegi lakásunk negyedét ,mindenképpen házassági szerz?dést szeretne.De mivel az ? nevén van a lakás,én ezt teljesen fölöslegesnek tartom,mivel szerintem a házasság után megszerzett vagyon esetleg válás után is az övé marad.Nagyon érdekelne a véleménye,hogy a mi esetünkbe mi lenne a megfelel? választás,h. a lakás az ? tulajdonában maradjon, de én sem maradjak vagyon nélkül. Válaszát el?re is köszönöm. Viktória
Válasz: Kedves Kérdez?,

házasság esetén az életközösség alatt szerzett vagyon alapesetben közös. Az életközösséghez azonban itt a házasság el?tti együttélést is hozzá kell számítani - azaz 7 éeven belül szerzett vagyon is közös vagyon lesz. Ha a szerzésben volt különvagyoni megtakarítás - amit írja a lakás 1/4 része - az megmarad különvagyonnak, a 3/4 rész azonban közös lesz: azaz ön 3/8 illetheti meg a leírás alapján. Ehhez képest az egész ingatlan a férje nevén van - tehát nincs összhang a jelenlegi állapot és a témaszhtaó igények között, ami kiválló alap lehet a kés?bbi vitákra.

A megoldást abban látom, hogy meg kell vizsgálni, hogy pontosan mi van azzal a 3/4 résszel: azt milyen forrásból vették (kölcsömb?l, amit közösen vagy közös vagyonból törlsztenek, ajéndék pénzb?l stb). Ez alapján tisztázni kell egymás között is, hogy - attól függetlenül, hogy kinek a nevén van most az ingatlan és milyen hányadban - ki milyen arányban támaszhat tulajdoni igényt az ingatlanra. Ha ett?l el akarnak térni - akkor erre megállapodással lehet?ság van: házassági vagyonjogi szerz?dés alkalmas lehet arra, hogy a helyzetet rendezze.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.07 12:23:40
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd UR!

Van egy közös családi házunk a fiammal, mindkett?nk nevén 50-50 %.
Szeretnénk a jelenlegi férjem haszonélvezetét, mivel rengeteget dolgozott a házon rátenni, Hogyan lehetséges ez? Azonkivül még egy kérdés, ha a bankszámla a férjem nevén van, és esetleg történne vele valami, akkor a bent lev? egész pénz az el?z? házasságábol származo lányé lenne, annak ellnére, hogy az én pénzem is ezen a számlán van? Ha viszont a számla az én nevemen lenne, kivédhet? lenne-e ez a probléma?

Köszönettel: ÉVA

Válasz: Kedves Éva,

ha feltétlenül haszonélvezeti jogot kívánnak alaptani (és nem tulajodnjogot átruházni a gyerekre) a haszonélvezeti jg alapításához közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magénokiratba foglalt megállapodás szükséges, amely megállapodás alapján kérni kell a haszonélvezeti jog bejegyzését az ingatlan-nyilvéntartásba.

Felhívom a figyelmét, hogy a haszonélvezeti jog alapján a gyerek jogosult arra, hogy az ingatlant birtokolja, használja, hasznosítsa, azaz abszolut jogszer?en megkérheti önöket, hogy költözzenek ki onnan.

Ami a pénzt illeti: bárkinek a számláján is van a pénz - az házastársi közös vagyonnak min?sül, és a fele összeg kiadása kérhet? elszámolás keretében. Ha a pénz egy része különvagyon - pl. örökölte valaki - azt külön bizonyítani kell, és ekkor ez a különvagyon csak az egyik házastársat illeti. Vita esetén a házastársi igényt perben kell érvényesíteni.

Az egyik házastárs örökösei a gyerekek, de a túlél? házastárs haszonélvezeti (özvegyi) jogot örököl a pénzen is (azn a részén, ami a házassági vagyoközösség szabélyai szerint az elhunytat megillette). Ez az özvegyi jog egy gyerekrész megfizetése esetén megváltható: azaz mindeki pénzt kap.

MIvel a háaztársi vagyonközösséghez tartozó igények érvényesítése vita esetén id?ben elhúzódhat, ezért célszer? szerz?désben rögzíteni, hogy kit mennyi illet - és azt mindenkinek a saját számláján tartani.

Amennyiben az okiratok megszerkesztéséhez, és a földhvatali bejegyzéshez segítségre van szükségük, kérem, keressenek meg.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.07 07:55:48
Kérdés: Tisztelt Dr.Szajbert Attila ügyvéd úr!
Arra kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy ha édesanyám meghalt és tudom, hogy halála el?tt volt készpénze de azt állítja akivel együtt élt, hogy még életében elköltötte, igényt tarthatok e a rám es? részre, vagy mivel nem bankban tartotta a pénzt, így nem követelhetem.
Válaszát el?re is köszönöm
Vértes Eszter
Válasz: Kedves Kérdez?,

a pénzt természetesen követelheti - más kérdés, hogy igényét akkor tudja sikeresen érvényesíteni, ha bizonyítja, hogy a pénz az édesanyja halálának napján megvolt, az övé volt, mennyi volt - és, kinél van: ett?l a személyt?l kérheti ugyanis vissza.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd


274.
Idő: 2011.01.06 18:33:58
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr

Szeretném a segítségét kérni, az egyik barátn?m nevében. Aki a férjével negyven évvel ezel?tt kötött házasságot, kapcsolatuk az utóbbi 10 évben megromlott. A házasságot nem bontották fel, a kétszobás házat megosztották, a közös költséget közösen fizetik. A családi házat a férj építette így az ? nevén van, de a házra felvett építési kölcsönt, már a feleséggel aki, szintén munkaviszonyban volt közösen fizették. A házasságból két gyerek született, akik már feln?ttek, közülük az egyik otthon él az édesanyjával egy szobában.
A férj alkoholos állapotában az egyik bizalmasának mesélte,hogy a házat már ? az egyik rokonára íratta.
A barátn?m tanácstalan.
- kérdése lehetséges-e ?, hivatalosan megtehette-e a férj, hogy másra íratta a házat a feleség hozzájárulása nélkül?
- A barátn?met, és a gyerekeket egy ilyen tettel a férj kizárhatja -e az örökségb?l.

Válaszát el?re is köszönöm

Tisztelettel:
Kuti Mária
Válasz: Kedves Kérdez?,

találgatás helyett kérjenek ki egy tulajdoni lapot, és biztosan megtudjk, átírásra került e az ingatlan vagy sem.
A ráéíptés miatt a feleségnek is van tulajdonjoga az ingatlnban, de az feltejet?en nincs feltüntetve az ingatln-nyilvántartásban. A tulajdonjog megállapítása érdekében célszer? lenne miel?bb lépni (férji elismerés hiányában peres úton) - mert amíg egyedól a férj van tulajdonként bejegyezve, harmadik személyek szemében ? rendelkezhet egyedül az ingatlnnal, és ehhez nem szükséges a feleség hozzájárulása. Igaz, hogy a feleség tulajdoni igénye a rosszhiszem? vev?vel szemben is érvényesíthet? (közösen lakják az ingatlant, ezért a férj az eglszet nem tudja birtokba adni, és a vev?nek clszer? rákérdezni arra, hogy ki az a másik aki ott lakik, és milyen címen, illet?leg vele is beszélni, hogy kimegy e onnan - ellenkez? esetben a jóghiszem?ságe megkérd?jelez?dik), de job ezt a he4lyzetet megel?zni, és intézkedni a tulajdoni per megindításárl, és a per feljegyzésér?l az ingatln-nyilvántartásban.

Amennyiben segítségre van szükségük, kéem, kerssenk meg.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.06 15:52:31
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
4 éve vásároltam egy lakást hitelre. A hitel futamideje 20 év. A törleszt?részletet én fizetem a saját bankszámlámról. Fizetek lakásel?takarékossági megtakarítást is, és ebb?l kb 6 év múlva ki fogom majd tudni fizetni a teljes hitelállományomat. Párommal 3 éve ismerjük egymást, született egy gyermekünk is, és be szeretnénk jegyeztetni magunkat élettársaknak. Ebben az esetben, ha valamikor majd elválnának útjaink, a párom igényt tarthat-e a lakás egy részére? Közös tulajdont fog-e alkotni a lakásom? És hogyan változik a történet, ha összeházasodunk? (A bankszámlakivonataim bizonyítják, hogy mind a hitel törleszt?jét, mind a lakásel?takarékosságot én fizetem egyedül, és ez a jöv?ben is így lesz. Viszont én most nem dolgozom mert nemrég szültem, és a párom fizetéséb?l élünk: az ? pénzéb?l fizetjük a rezsit, az élelmiszert, a gyermekünk dolgait, stb.) Válaszát el?re is nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel:
Ani
Válasz: Kedves Kérdez?,

a párjának nincs tulajdoni igénye a leírtak alapján a lakásra, mivel az - házasság esetén is - az ön különvagyona lesz. Az, hogy az ? fizetéséb?l élnek, de az ön lakásában laknak - kölcsönös egymásra utaltság, ami rendbe is van házastársak között, külön elszámolni nem kell: nem kérhet? díj a lakhatás miatt, de a létfenntartásra közösen elköltött összeg sem követelhet? vissza az együttélés alatt.

Van lehet?ségük arra, hogy megállapodással rendezzék ezt a kérdést, rögzítsék a fentieket, vagy akár eltérjenek ett?l. Javaslom, hogy beszéljék át a helyzetet, hogy mindenki el?tt tiszta legyen az ingatlan sorsa.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/137)      »