Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 680db

271.
Idő: 2011.01.06 18:33:58
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr

Szeretném a segítségét kérni, az egyik barátn?m nevében. Aki a férjével negyven évvel ezel?tt kötött házasságot, kapcsolatuk az utóbbi 10 évben megromlott. A házasságot nem bontották fel, a kétszobás házat megosztották, a közös költséget közösen fizetik. A családi házat a férj építette így az ? nevén van, de a házra felvett építési kölcsönt, már a feleséggel aki, szintén munkaviszonyban volt közösen fizették. A házasságból két gyerek született, akik már feln?ttek, közülük az egyik otthon él az édesanyjával egy szobában.
A férj alkoholos állapotában az egyik bizalmasának mesélte,hogy a házat már ? az egyik rokonára íratta.
A barátn?m tanácstalan.
- kérdése lehetséges-e ?, hivatalosan megtehette-e a férj, hogy másra íratta a házat a feleség hozzájárulása nélkül?
- A barátn?met, és a gyerekeket egy ilyen tettel a férj kizárhatja -e az örökségb?l.

Válaszát el?re is köszönöm

Tisztelettel:
Kuti Mária
Válasz: Kedves Kérdez?,

találgatás helyett kérjenek ki egy tulajdoni lapot, és biztosan megtudjk, átírásra került e az ingatlan vagy sem.
A ráéíptés miatt a feleségnek is van tulajdonjoga az ingatlnban, de az feltejet?en nincs feltüntetve az ingatln-nyilvántartásban. A tulajdonjog megállapítása érdekében célszer? lenne miel?bb lépni (férji elismerés hiányában peres úton) - mert amíg egyedól a férj van tulajdonként bejegyezve, harmadik személyek szemében ? rendelkezhet egyedül az ingatlnnal, és ehhez nem szükséges a feleség hozzájárulása. Igaz, hogy a feleség tulajdoni igénye a rosszhiszem? vev?vel szemben is érvényesíthet? (közösen lakják az ingatlant, ezért a férj az eglszet nem tudja birtokba adni, és a vev?nek clszer? rákérdezni arra, hogy ki az a másik aki ott lakik, és milyen címen, illet?leg vele is beszélni, hogy kimegy e onnan - ellenkez? esetben a jóghiszem?ságe megkérd?jelez?dik), de job ezt a he4lyzetet megel?zni, és intézkedni a tulajdoni per megindításárl, és a per feljegyzésér?l az ingatln-nyilvántartásban.

Amennyiben segítségre van szükségük, kéem, kerssenk meg.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.06 15:52:31
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
4 éve vásároltam egy lakást hitelre. A hitel futamideje 20 év. A törleszt?részletet én fizetem a saját bankszámlámról. Fizetek lakásel?takarékossági megtakarítást is, és ebb?l kb 6 év múlva ki fogom majd tudni fizetni a teljes hitelállományomat. Párommal 3 éve ismerjük egymást, született egy gyermekünk is, és be szeretnénk jegyeztetni magunkat élettársaknak. Ebben az esetben, ha valamikor majd elválnának útjaink, a párom igényt tarthat-e a lakás egy részére? Közös tulajdont fog-e alkotni a lakásom? És hogyan változik a történet, ha összeházasodunk? (A bankszámlakivonataim bizonyítják, hogy mind a hitel törleszt?jét, mind a lakásel?takarékosságot én fizetem egyedül, és ez a jöv?ben is így lesz. Viszont én most nem dolgozom mert nemrég szültem, és a párom fizetéséb?l élünk: az ? pénzéb?l fizetjük a rezsit, az élelmiszert, a gyermekünk dolgait, stb.) Válaszát el?re is nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel:
Ani
Válasz: Kedves Kérdez?,

a párjának nincs tulajdoni igénye a leírtak alapján a lakásra, mivel az - házasság esetén is - az ön különvagyona lesz. Az, hogy az ? fizetéséb?l élnek, de az ön lakásában laknak - kölcsönös egymásra utaltság, ami rendbe is van házastársak között, külön elszámolni nem kell: nem kérhet? díj a lakhatás miatt, de a létfenntartásra közösen elköltött összeg sem követelhet? vissza az együttélés alatt.

Van lehet?ségük arra, hogy megállapodással rendezzék ezt a kérdést, rögzítsék a fentieket, vagy akár eltérjenek ett?l. Javaslom, hogy beszéljék át a helyzetet, hogy mindenki el?tt tiszta legyen az ingatlan sorsa.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.05 15:54:49
Kérdés: T. Ügyvéd Úr!

Az alábbi problémában kérném véleményét:
Édesapámnak van egy régi jó id?s házaspár barátja. Szülei lehetnének. Mindig kölcsönösen segítették egymást amióta eszemet tudom. Gyermekük nem született. 2002. tavaszán a feleség a közös tulajdonú ingatlanuk 1/2-re eltartási szerz?dést kötött apukámmal, tulajdonjog bejegyzéssel apukám nevére, holtig tartó haszonélvezettel a néninek.Ez bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba, illetéket befizették. 2002. decemberében meghalt a bácsi, s mivel gyerekük nincs a néni örökölte a bácsi részét. 2003. áprilisában a hagyatéki tárgyalás után erre is megkötötte apukámmal az eltartási szerz?dést.Tulajdonjog bejegyzéssel apukám nevére, holtig tartó haszonélvezettel a néninek. Tehát az egész ingatlan jelenleg is apukám tulajdonában van.
Ám 2003. októberében el?került az elhunyt bácsi keresztlánya egy végrendelettel, amelyben a keresztlányra hagyta az ingó- és ingatlantulajdonát. (De ugye addig már minden le volt zongorázva, hiszen el?tte májusban volt a hagyatéki tárgyalás.) Egyenl?re semmilyen lépést nem tett az örökös. Nem követeli az örökrészét.Igaz a néninek haszonélvezete van az egész házra, de még a tulajdonjog bejegyzésért sem harcol.
Kérdésem az lenne, hogy elévül-e a végrendelet? Apukám eltartja a nénit az egész ház fejében. Segít neki (és mi is, "fogadott unokák") amiben kell. Mi lesz ha meghal a néni és el?kerül megint a végrendelet? Követelheti-e az elhunyt bácsi keresztlánya a jussát apukám-
tól visszamen?leg? Nincs-e ilyenkor egy igényérvényesítési id??
Tulajdonképpen nem értjük, hogy amikor a bácsi meghalt miért nem jelezte az örökös, hogy nála végrendelet van? Ha nekem végrendelet lenne a zsebemben biztos nem várnék vele 10 hónapig. Amikor lehet és illik jelezném, hogy a hagyatéki tárgyaláson ott a helyem. Már mire jelentkezett addig is eltelt a hagyatéki tárgyalástól 1/2 év. De lehet, hogy azt hitte ? is kap értesítést a tárgylásról, mivel közjegyz? által készített végrendelete van.
Esetleg majd vissza kell csinálni az egészet? És apukám része lesz annyival nagyobb amivel a másik 1/2 ház (ami a keresztlányé lenne) eltartása, fenntartása került?
Úgy tudjuk a végrendeletet az a közjegyz? készítette aki a néni tartási szerz?déseit és a hagyatéki tárgyalást is lebonyolította. ? nem hibázott ebben? Nem kell esetleg nekik is nyilvántartást vezetni ezekr?l az okiratokról?
Válaszát el?re is köszönöm.
Tóthné Mónika
Válasz: Kedves Mónika,

néhény helyen elentmondásos számomra az, amit leírt (ennek oka feltehet?en az, hogy az információi pontatlanok). El?ször is, ha a bácsi tartási szertz?dést kötött az ön édesapjával, akkor a tartási szerz?dés alapján az édesapja tulajdonjogát bejegyzik (be szolták jegyeztetni) az ingatlan-nyilvántartásba, ebb?l következ?en az ingatlan a bácsi halálakor már nem az ? nevén van, tehát ezt az ingatlant (tulajdoni hányadot) biztosan nem örökölhette meg sem a néni, sem a bácsi keresztlánya. Amire a végrendelet alapján igényt tarthat a keresztlány, az csak az, ami a bácsi tulajdonában volt a halálakor. ha az ingatln nem állt az örökhagyó nevén - akkor az egyéb vagyonra vonatkozik a végrendelet, ami viszont önöket nem érinti. A keresztlánynak kötelesrészre sincs igénye. Felhete?en ez az oka, hogy nem lép.

Ami a másik, ami nem stimmel az írásában az az, hogy ha volt hagyatéki eljrás a bácsi ügyében, és közjegyz? által készített végrendelet is volt, akkor ennek ki kellett derülnie a közjegyz?nél - ezeket a végrendeleteket ugyanis a közjegyz?k nyilvántartják, és a hagyatéki tárgyalás el?készítéséhez hozzá tartozik, hogy lekérdezik a nyilvántartásból, hogy az elhunyt tett e közjegyz?nél végrendeletet. Lehet hogy erre nem került sor, de mindenesetre nem stimmel valami.

Ha az az eset fordul el?, hogy az ingatlan a bácsi nevén volt a halálakor, akkor az örökös ezt az ingatlant is megörökölte, és kérheti a tulajdonjogának bejegyezését az ingatlan-nyilvántartásba. Ebben az esetben azonban el kell számolni a tartási szerz?dssel kapcsolatos igényekkel, azaz a tartás értékét önök hagyatéki hitelez?ként érvényesíthetik az örökös felé.

Tovább találgatni a pontos tényállást nem célravezet?, ezért, ha lenne kérdése az üggyel kapcsolatban, kérem, keressen meg személyes - óradíjas - tanácsadás keretében.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.05 10:25:27
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Eltartási szerz?désem van a nagypapámmal,mellette van egy végrendelet miszerint minden ingó és ingatlan az édesanyámé. (házasságkötésem el?tt készültek ezek a papírok) Kérdésem : válás esetén követelhet e a férjem a nagypapám házából?
Válasz: Kedves Hölgyem,

ha a házassági életközösség ideje alatt kötötték a tartási szerz?dést, akkor az így szerzett vagyon része a házastársi közös vagyonnak - de a tartással kapcsolatos jöv?beni kötelezettségek teljesítésével is számolni kell, ami a férjnek járó összeget csökkenti. A válasz tehát igen, megfelel? elszémolás mellett.

Tisztelettel:
Dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.05 07:31:26
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az ingatlat a házasságkötésünk el?tt szereztem.A férjem hozzám költözött a válása után.
Ha a férjem elhunyna, a gyerekei tarthatnak-e igényt az öröklésre?
Írassam-e a gyermekem nevére a lakásom, amit egyébként is ? örökölne?
Tisztelettel:Csák Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha a házasság alatt nem volt jelent?sebb felújítás, ráépítés, akkor az ingatlan az Ön különvagyona, amelyben a férjenk tulajdoni hányada nincs, azaz a férj gyerekei az ön vagyonát a féj halála esetén nem örökölhetik.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/136)      »