Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 703db

271.
Idő: 2011.01.27 22:13:53
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagymamám meghalt 2009.novemberében, a házat a négy unokára hagyta,tartás fejében az ingatlan a nevünkre is került 2004-ben. Az egyik örökös(1/4 részben lezárta az ingatlant és csak neki van kulcsa). Az ingóságokról nem nyilatkoztak a nagyszül?k, mamámnak kb.20 milló Ft készpénze volt,színesfém keresked? volt, az egész város ismerte, és mindenki tudja, hogy mennyi pénze volt.Amit az említett örökös elvitt, papámat pedig intézetbe tette.(nem beszámíthatónak akarja tenni, -ami nem igaz), Mamámnak két lánya van az egyik lánya édesanyám, még egy poharat sem kapott. Hagyatéki tárgyalás nem volt, mivel a másik lánya lenyilatkozta, hogy nincs mire. Édesanyám err?l értesítést sem kapott. Most megtörtént a leltár. Az lenne a kérdésem, hogy Ön szerint milyen lépéseket tehetünk?

Válaszát el?re is köszönöm

Válasz: Kedves Kérdez?,

mindenek el?tt azt kell megvizsgálni, hogy mre teljedt ki a tartási szerz?dés: csak az ingatlan kerültek átruházásra, vagy vele együtt az ingóságok is. Ezt követ?en tisztázni kell, hogy mennyi pénzük volt a nagyszüleiinek a nagymama halálakor: ehhez nem elág annyit állítani, hogy volt 20M HUF, és ezt az egész város tudja: ez csak állítás, nem bizonyíték. POntosan tudni kell, hogy hol tartotta a pénzt, esetleg bankszámlán, betétkönyvben. Ha otthon tartotta a párna alatt - akkor azt kell bizonyítani, és azt is, hogy pontosan mennyit, valalmmint azt, hogy ki vitte el a pénzt. Ha a bizonyítás nem vezet eredményre - akkor csak egy állítás marad, amire a másik fél tagadása esetén általában nem tud ítéletet alapozni a bíróság. Ha egy valaki vitte el a pénzt - érdemes megnézni a költekezéseit: vett e valamit, azt mib?l vette, vagy hova tette a pénzt - ha nem tud megfelel? magyarázatot adni, de bizonyítottt a költekezés -az eset egyéb körülményeit?l is függ?en elképzelhet? olyan tányállás, hogy a bíróság megállapoítja, hogy ki vitte el a pénzt.

A megtakarított összeg fele - a nagypapát illeti meg, mint házastársat a saját jogán - ez az összeg ugyanis a hézassági vagyonközösség részét képezi mindaddig, amíg nem bizonyított, hogy különvagyon lenne. A másik fele eshet öröklés alá.

Ha a testvér valóban elvitte a pénzt a nagypapa hozzájárulása nélkül - lopás vagy sikkasztás miatt is indítható büntet? eljárás, a nyomozás során feltárt adatok az öröklési jovitában is felhasználhatók bizonyítékként.

Javasom, hogy a leltárba nyilatkozzák le, hogy volt készpénz is az önök tudomása szerint.

Ami az ingatlan használatával kapcsolatos kérdést illeti: írásban szólítsáki fel a kulcsot birtokló testvért használati díj fizetésére - mivel egyedül ? tartzja birtokába az ingatlant, ezáltal kizárt, hoyg annak önök hazsnát vehessék. Ez a használati díj érvényesíhet? a közös tulajdon megszüntetése során is.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

272.
Idő: 2011.01.26 12:07:48
Kérdés: Tisztelt ügyvéd úr!Azzal a kéréssel fordulok önhöz férjemmel 20 éve vagyunk házasok én elszeretnék válni van 4 közös gyerekünk.Családi házban lakünk a kettönk nevén van az ingatlan,már2004-ben be volt adva a válloper joeröre is emelkedett de akkor nem váltunk el most viszont nem birom tovább nem vele van a baj hanem velem! Sanos már nem érzek iránta semmit és nem jó ez igy már nem birom tovább kérem segicsen ebben mit is tehetek .Elöre is köszönöm tisztelettel.Pocsainé Nyékládháza.
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha joger?re emelkedett a válóper - akkor önök már nem házasok. Ha viszont még nem emelkedett joger?re a váló, akkor a házasságot fel kell bontani. Tehát a kérdés az, hogy ítélet a házasság felbontásáról szültetett e az ügyben, ezt a bírósgon vagy az említett iartból megtudhatja.

Ha nincs ítélet, akkor kérnie kell a házasság felbontását, és a közös vagyon megosztását. Ha nem érez semmit a férje iránt, és nem akar vele élni - ez alapos ok a válására, és ebb?l a közös tulajdon megszüntetése során sem lehet hátránya. A házasság felbontásához keresetet kell beadni a bíróságra, ennek tartalmát nem réslezetném, de a bíróságon - panasznapon - kaphat részletes, inygenes felvilágosítást, és válaszolnak az ott feltett kérdéseire is.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

273.
Idő: 2011.01.26 09:45:31
Kérdés: Tisztelt Cím!
Engem olyan jogi megoldás érdekelne, hogy a jelenlegi(1/1)tuljdonú ingatlanom felett halálomig én rendelkezzem,halálom után csak egyik örökösömé legyen minden. A többi örököst,(kötelesrész)ki akarom zárni.A lényeg: a létrejöv? jogi forma semmiképpen ne lehessen megtámadható a többi örökös részér?l.A kitagadásnak nincsenek meg a feltételei.Úgy olvastam az öröklési,vagy eltartási szerz?dés megtámadható.Nekem olyan forma kellene, ami minden körülmények között, csak az általam megnevezett személyre ruhazza át ingatlanomat!Megtisztel? válaszát várva,köszönettel:
Kovács Norbert
Válasz: Kedves Uram,

Minden szerz?dés megtámadható - széls?séges értelemben - akárki által, de más kérdés, hogy egy ilyen megtámadás esetén mi a pernyertesség esélye, vagy egyáltalán kitúznek e az ügyben tárgyalást. Ha pl a kötelesrészre jogosultak le is mondanának a kötelesrészr?l - még ezt a nyilatkozatukat is megtmadhatják, ami nem jelenti azt, hogy a megtámadás sikeres is lesz. Vagy ha valaki a megtámadás jogál lemond - még ez a lemondó nyilatkozat is megtámadható - de ha nincs alapos oka a keresetnek, azt elutasítják. Ezért azt javaslom, hogy ne olyan jogi formában gondolkodjon, ami megtámadhatatlan (azt nem lehet kizárni, hogy valaki ne adjon be keresetlevelet a bíróságra), hanem olyan szerz?dést kössön, és azt úgy teljesítsék, hogy esetleges megtámadás alaptalan legyen. Erre jó az öröklési szerz?dés, pl tartás vagy életjáradék fejében. Ha ez megfelel?en teljesítve van - hiába támadja meg a kötelesrézre jogouslt, csak elveszíti a pert, ami sok pénzébe fog kerülni.

Ha segítségere van szüksége a szerz?dés megszerkesztésében, kérem, keressen meg.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

274.
Idő: 2011.01.18 16:47:10
Kérdés: Tiszttelt Ügyvéd Úr ,

2003 ban elhunyt édesapám , töle örölköltünk ingatlan a testvéremmel közösen .
Az öröklésben szerepelt egy gépjármü ami Bank hitel böl lett véve .
Édesapám és az Élettársa csinált a közjegyzön keresztül végrendelettet, a halál esetén
egyedüli örökös nevezte meg az élettársát. A halála után a közjegyzö hivatalosan egyedül öt
örökös nek nevezte
meg , ezt életársa amit irásban át is vett .
Mivel az auton hitel még fennt ált , a bank hoz elvittünk a halottibizonyitványt , és kertünk
a hitel azzonali felmonadását és a fönt állo összeg rendezését .
A baktol azt a felvilágositást kaptunk , hogy mivel mi nem örököltünk az autot , igy semmi fele felvilágositást nem adhat , és a hitelt nem áll modjában felmondani .
Mi személyesen élettársat fell kerstük , kérdeztünk hogy birja fizetni a törlesztést ,
ö aval bizonygatot hogy képes egyedül tudja válalni . Különben ö örölkölte az autot és semmi közünk hozá . Mind utolag kiderült , semmi féle törleztés nem fizetet utána ki , A Bank állitolag 3 évig nem talláta meg , közben ö is elhunyt , most a Bank tölünk Végrehajton kersztül akarja a pénz behajtani , dupla dupla kammatal .

A Bank egyálltalán követelhet tölünk a pénzt .???????

Ellöre is köszönöm a Válazát .
Válasz: Kedves Kérdez?,

a bank nem követelheti önökt?l a kölcsön visszafizetését, mert nem önök az örökösök. Azzal vigyázni kell azonban, hogy milyen szakban van az ügy: ha behajtó cég jelentkezett - elég, ha közlik velül álláspontjukat és nem fizetnek. Ha azonban bírósági végrehajtó, akkor ott kell lennie egy végrehajtható okiratnak is, és azt kel tisztázni, hogy mi alapján indult a vlgrehajtás, és pont önök ellen. Ennek is az lesz a vége, hogy nem kell fizetniük, de ha nem tesznek semmit a végrehajtás - tehát rendes, bírósági végrehajtás - ellen, akkor a végrehajtó lefoglalhat vagyontárgyakat stb.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

275.
Idő: 2011.01.17 12:26:27
Kérdés: Tisztelt ügyvéd úr!
Kényes szituációba kerültem!
Nem taglalnám,hogy mint meg hogy a lényege:Feleségem már másodszor megcsalt.Az els?t elnéztem én sem voltam éppen patyolatlelk?.Most viszont már nem tudom és nem is akarom lenyelni a békát.
Kérdésem a következ? lenne.
16 éve vagyunk házasok a feleségem nevén van a lakás.Ha én adom be a válókeresetet h?tlenség okán,milyen esélyeim vannak vagyonmegosztás szempontjából?
Bízva miel?bbi válaszában,maradok tisztelettel:H.L.
Válasz: Kedves Kérdez?,

a vagyonmegosztés kérdésében alapvet?en nem az a fontos, hogy ki miatt romlott meg a házasság, hanem az, hogy az ingatlan házastársi közös tulajdon vagy különtulajdon. A kérdéséb?l ezt nem lehet eldönteni, ugyanis a közös vagy külön tulajdon kérdését nem az dönti el, hogy kinek a nevén van az ingatlan, hanem az, hogy azt a házassági életközösség alatt, közös szerzeményb?l vették -e vagy valamilyen különvagyonból. Ha a felesége különvagyona az ingatlnt, Ön akkor sem tarthat igényt annak bizonyos tulajdoni hányadára, ha nem önnek felróható a házasság megromlása, és fordítva: ha az ingatln közös, a másik fél részét akkor is ki kell fizetni, ha neki felróhatóan romlott meg a házasság.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 55/141)      »