Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 22db

1.
Idő: 2016.08.27 10:08:59
Kérdés: Tisztel Ügyvéd úr!

Az lenne a kérdésem, hogy a végrendeletben meghatározott örökölt rész lehet-e kevesebb mint a köteles rész lenne?
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

az örökölt rész lehet kevesebb, mint a kötelesrész, ebben az esetben kérni lehet a kötelesrész kiegészítését a másik örökt?l.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

2.
Idő: 2016.02.04 12:21:38
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapámnak van egy öröklakásban tulajdon része.A lakás fele a nanymamámé,a másik fele nagyapám után (elhunyt) a két testvér örökölte apukám és testvére.Az egész lakáson nagyanyám haláláig tartó haszonélvezeti joga van.
Édesapám sajnos meghalt és hagyott hátra érvényes végrendeletet,amiben az édesanyját azaz a nagymamámat jel?lte meg mint örököst.
Kérdéseim a következ?k lennének:
Mivel volt végrendelet,így csak a köteles részt fogom kapni ?
Ezt az összeget a hagyaték lezárásakor kérhetem e a nagymamámtól,köteles e kifizetni,vagy amíg él nem jutok hozzá a köteles részemhez, a haszonélvezete miatt?
Mivel fele lakás a mama tulajdona és a másik felén is van élete végéig haszonélvezete,abból is jár neki 1 gyerek rész?
A lakás kb. 20.000.000 tf -ot ér abból mennyire számíthatok ?
Tisztelettel: Zsuzsa
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

az öröklés tárgyát 20 M lakás egy ett?l az öröklést?l függetleb haszonélvezeti joggal terhelt, 1/4 része képezi, amit édesapja a saját anyjára (nagymama) hagyott. Ebben az esetben Ön kötelesrészre tarthat igényt, ez a törvényes örökrészének a harmada.

Az érték meghatározása során azonban itt figyelmmel kell lenni arra, hogy a tulajdoni rész eleve haszonélvezettel volt terhelve - ez értékcsökkent? hatású a kötelesrészre.

A haszonélvezeti jog értéke - azaz hogy mennyivel ér így jevesebbet az örökölt tulajdoni hányad - vita tárgyát képezheti, a legtöbbször azonban az illetéktörvényb?l kiindulva számolják az értéket, és a leggyakrabban 20-30% ér a haszonélvezeti jog (attól függ?en, milyen id?s a haszonélvez?, minél id?sebb, annál kevesebb a haszonélvezet értéke).

Arra a kérdésre tehát, hogy mennyire számíthat azt válaszolom, hogy 5M az 1/4 rész tehermentesen, ebb?l lejön a haszonévezet értéke (20-30%, azaz 1-1,5 M HUF), így a kötelesrész alapja 3,5 M - 4M, és ennek a harmada lenne a kötelesrész, azaz kb 1,5 M - 1,65 M HUF.

Ezt az összeget köteles a végrendeleti örökös kifizetni, és a fizetéssel nem kell megvárni a haszonélvezeti jog megsz?nését.
A mama nevén álló rész után most még nem jár kötelesrész, mert nem a mama hagyatékáról van most szó.


Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

3.
Idő: 2016.02.01 12:41:44
Kérdés: Üdvölöm!
A szüleink nagyon sok ingatlannal rendelkeznek,és úgy döntöttek az örökösödést úgy döntik el,hogy mindegyikünk nevére iratnak egyenl? arányban.Kérdésem!Az ? haláluk után ami az én nevemen van,az már megtámadhatatlan?Ha az én nevemen telek,a n?véremén egy ház van,akkor bármennyi is az értékkülömbség ahhoz neki már semmi köze?
Válaszát el?re is köszönöm!
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

az ajándékozással mindeki tulajdont szerez a saját ingatlanán, így ahhoz a másiknak semmi köze nem lesz.
Abban az esetben viszont, ha valaki sokkal kevesebbet kapott - még a kötelesrészénél (törvényes örökrész harmada) is kevesebbet - akkor kérhet? a kötelesrész kiegészítése.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

4.
Idő: 2016.01.29 14:38:59
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy az édesapám testvére (nagynéném, mint örökhagyó) elhalálozása esetén, én mint (unokahúga, örökös) egyetlen él? vér szerinti leszármazottja jogosult vagyok e kötelesrészre?Köszönettel:
László Ervin
Válasz: Tisztelt Kérdez?,


ön sajnos nem jogosult kötelesrészbe a nagynénje után.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

5.
Idő: 2016.01.20 16:55:06
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!
András vagyok 38 éves, és a következ? problémával fordulnék Önhöz.:
A szüleim kisgyermek koromban elváltak, ezt kovet?en apám újraházasodott. Ebb?l a házasságból 2 gyermeke született. 16 éves voltam mikor apám magához édesgetett. Házat szeretett volna épülni, és kellettem a szocpolhoz. "Aztán mint a mesében minden másképp alakul" tönkrement a második házassága és az új kapcsolatával (német anyanyelv? révén) minnél gyorsabban házasságot akart kötni, és mint új lehet?ség Németországba költözni. A válást a tudtom szerint -minden osztatlan közös a gyermekeké-címen mondták ki. Ezzel párhuzamosan megkért, hogy gondoskodjak a szüleir?l, tehát költözzek oda. A Nagypapám 3 év után elhunyt így a Nagymamámmal maradtunk. 7évvel kés?bb Apám úgy döntött, hogy szüksége van a szül?i ház árára és a Mamát otthonba akarta paterolni. Emiatt nézeteltérés alakult ki köztünk, mivel a Mama teljesen eltudta magát látni, és nem akart otthonba menni. A sok hercehurca miatt mint az vàrható volt Nagymamám agyvérzést kapott, és az otthonba való költöztetése után 3 nappal elhunyt. Így a nézeteltérés Apám és köztem megmaradt. Nem beszélünk kb 5 éve. 1 évvel ezel?tt az egyik hazalátogatása alkalmával a másik 2 gyermekének ajándékozta minden vagyonát. Ami számomra érthetetlen, ha valaki válással lemond a gyerekek javára mindenr?l, akkor hogyan ajándékozhat mindent a másik kett?nek a harmadikat kizárva.? Mindez véletlen derült ki, mivel szükségem volt a tulajdoni lapra, onnan ahol lakom. Csodálkozva láttam, hogy a Húgom nevén van. Halmazati problémám, hogy amit a házra költöttem -mintegy 2,5milliót- a húgom nem hajlandó kifizetni, pedig miel?tt nekiálltam a ház felújításának, mindkett? kijelentette, hogy nem tart rá igényt. Lehet, hogy ezt csak én érzem jogtalannak, de az volna a kérdésem, hogy élhetek e a törvény által valamilyen jogorvoslattal. El?re is köszönöm válaszát.
Tisztelettel András
Válasz: Kedves Uram,

a leírtak alapján jelenleg a házra költött 2,5 M visszafizetésével kapcsolatban lehetne igényt érvényesíteni. Ehhez meg kell vizsgálni, hogy
- mikor költötte rá a pénzt: az igény nem évült -e el,
- mennyit költött és az mivel bizonyítható.

Ha az igénye össze van állítva, célszer? levélben felszólítani a tulajdonost a fizetésre, ha pedig ez nem vezet eredményre, az igényt perben kell érvényesíteni.

Ami az ajándékozásokat illeti: az ajándékozással a kötelesrész iránti igénye sérülhet. A kötelesrész iránti igényt azonban csak az édesapja halála után lehet érvényesíteni, akkor nyílik meg az igénye. Ez az igény azonban több mindent?l függ, így szerepe lesz annak, hogy mennyi id? telt el az ajándékozás és az igény megnyílása között, van -e más, elajándékozott vagyontárgy, és, hogy örököl -e Ön valamit. A kötelerész megnyílásáig az igényt még nem lehet érvényesíteni.

Tisztelettel:
Dr. Szajbert Attila ügyvéd      (oldal: 1/5)      »