Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 25db

1.
Idő: 2017.02.13 08:14:04
Kérdés: A kötelesrész kifizetéséröl szeretnék érdekl?dni.2015-ben elhunyt anyától megörököltük öröklés jogcímen 1/3-1/3-1/3 arányban .Apa meghalt a napokban és végrendeletet irt közjegyz? jelenlétében a hugunk és az ? férje javára.Bár valótlan az indoka amit írt miért tette ezt.Mégsem akarom megtámadni a végrendeletet.Viszont mivel benne van hogy a kötelesrészen kívül mást nem kapunk,kérdésem hogy a hagyatéki eljáráskor kérhetem e n?véremmel a kötelesrész pénzbeli kifizetését, akkor is ha nem tudják az örökösök eladni az ingatlant.Ha esetleg igen akkor milyen módon tehetem ezt meg.Válaszát elöre is köszönöm Tisztelettel: Turzóné
Válasz: Tisztelt Hölgyem!

A kötelesrészt els?dlegesen pénzben kell kifizetni, és - ahogy Ön is szeretné - pénzben lehet igényelni, ezt az igényt a hagyatéki eljárásban be kell jelenteni.

Ezt követ?en a lehet? legjobb megoldás az, hya megegyeznek, és kifizetésre kerül a kötelesrész, mert ebben az esetben egy kés?bbi per költségeit nem kell finanszírozni, és a pereskedés ideje sem korlátoz senki a hagyatékkal való szabad rendelkezésben.

Számítani kell azonban arra is, hogy megyezés nem jön létre a kötelesrésszel kapcsolatban. Ilyenkor az a legfontosabb feladat, hogy biztosított legyen a kötelesrész kifizetése, amennyiben utób az igény - az összegszer?sége miatt is - jogosnak bizonyul. A hagyatéki eljárásról szóló törvény 3 lehet?séget ad az igény megfelel? biztosítására:

1. A kötelesrészre jogouslt nem járul hozzá a hagyaték teljes hatályú átadásához. Ilyenkor a hagyatékot ideiglenes hatállyal adják át, aminek az a követlezménye, hogy az örökös nem tud rendelkezni pl. az ingatlannal (nem tudja eladni). Fontos azonban, hogy ebben az esetben a kötelesrészre jogouslt 30. naon belül pert indítson az igény érvényesítésére, mert ellenkez? esetben az ideiglenes hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válik, és az örökös szabad rendelkezési jogot kap.

2.-3. Lehet?ség, hogy az örökös a kötelesrészre jogosult által igényelt pénzösszeget letétbe helyezi a közjegyz?höz (2. megoldás) vagy ha nem tud pillatnyilag fizetni, hozzájárul, hogy az igény mértékéig jelzálogjogot jegyzennek be az ingatlanra. Ilyenkor a hagyatékot a közjegyz? teljes hatállyal adja át, de jelzálogjoggal terhelten. Fontos aznban, hogy ez a jelzálogjog törlend? (illetve a letéti összeg az örökösnek visszafizetend?), ha a kötelesrészre jogosult 30. napon belül nem indít pert igénye érvényesítésére.
A per megindításával tehát biztosított lehet az igény, mert a per folyamata alatt vagy jelzálogjog van bejegyzve az ingatlanra, vagy a közjegyz?nél ott van letétbe helyezve a kötelesrész kifizetéséhez szükséges pénz.

Vita esetén tehát az igény biztosításához mind az els?, mind 2-3 esetben szükség van 30 belüli perindítására.

Azt javaslom tehát, hogy jelentse be a kötelesrészi igényét, és ne járuljon hozzá a hagyaték teljes hatályú átadásához, és - egyezség hiányában - ügyeljen arra, hogy a pert 30. napon belül megindítsa.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

2.
Idő: 2016.11.04 17:22:39
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr !

Segítségét szeretném kérni a következ? ügyb?l kifolyólag. Párom Édesapja elhalálozott, csak tartozást hagyott maga után. Nagy érték? ingatlanját 3 éve az egyik testvérre íratta, vagy ajándékozta, nem tudni. E tény a közjegyz?nél bejelentésre került, azonban nem foglalkozik vele. Kérdéseim a következ?k lennének.
1. ha az örökösök visszautasítják az örökséget, tartozást, attól még követelhetik-e a köteles részüket ? Vagy fordítva, kötelesek-e e elfogadni a hagyatéki terhet ahhoz, hogy követelhessék a köteles részüket ?
2. honnan tudják meg, kit?l, hogy mennyi az elajándékozott, vagy eladott vagyon értéke, ki számítja ki a kötelesrész összegét, amire igényt tarthatnak ?
3. a kötelesrész iránti igényt be kell-e jelenteni az eljáró közjegyz?nél ?

El?re is köszönöm válaszát, tisztelettel,
Kirchnerné-e a közjegyz
Válasz: Tisztelt Hölgyem,


aki visszautasítja az örökséget, az kötelesrészre sem tarthat igényt, mert kiesik az öröklésb?l. Ézért érdemes meggoldolni, hogy mit lépnek ügyben.

Ami a tartozás öröklését illeti, igen, az örökös megörökli a tartozást is, de csak a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelez?nek. Ez azt jelenti, hogy amit örököl, az vonható végrehajtás alá, a saját, már meglév?, vagy kés?bb szerzett vagyont az örökhagyó korábbi tartozásaiért nem lehet elvonni.

Alapvet?en a kötelesrész iránti igény nem attól keletkezik, vagy sz?nik meg, hogy bejelentik -e a közjegyz?nek, de mégis javaslom, annak bejelentését, illetve egy megfelel? koncepció kialakítását arra nézve, hogy kit?l mit szeretnének kapni, és mi legyen a hagyatéki terhekkel, mert az örökhagyó tartozásainak kiegyenlítése megel?zi a kötelesrészen alapuló követelések kiegyenlítését.

Ami az ingatlant illeti - a földhivatalnál lehet lehet megtudni, hogy az ingatlan átruházására ajándék vagy adásvétel (más jogcím) miatt került sor, és a jogi érdek valószín?sítése esetén az iratok is kikérhet?k, megismerhet?k a fölhivatalnál. Az ingatlan értéke azonban ingatlan forgalmi szakért? útján is megállapítható, és ennek ismeretében hatrozható meg a kötelesrész. Itt azonban az lesz a nagy kérdés, hogy ajándékozás történt -e (ebben az esetben kötelesrész alapját képezi az ingatlan) vagy adásvétel, illetve ha utóbbi, akkor az színlelt vol -e vagy sem.

Azt gondolom a kérdésében írtak alapján, hogy az ügy tisztázásra szorul miel?tt döntést hoznának abban a kérdésben, hogy igényt tartanak -e a kötelesrészre, mennyi lenne annak mértéke, ki miért felel, és mekkora összeg megtérülésére van esély az Ön által említett esetben.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

3.
Idő: 2016.10.09 21:35:42
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!

Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy milyen jogi helyzet áll el?, ha a közjegyz? a hagyatéki tárgyalásra tévedésb?l nem idézi be a törvényes örököst/köteles részre jogosultat és végleges hatállyal átadja a teljes örökséget a végrendeleti örökösnek.
A törvényes örökösnek mikor kell bejelenteni a köteles részre vonatkozó igényét, ha nem
ismeri a hagyaték körét és nem kap írásos értesítést a közjegyz?t?l
Köszönöm válaszát, üdvözlettel Fülöp Mária
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

Ha a törvényes örökös a végrendelet érvényességét nem vitatja, és csak kötelesrészre tart igényt, ezt az igényt 5 éven belül érvényesítheti (ennyi az elévülési elévülési id?).
Az igény érvényesítésének nem feltétele, hogy azt a hagyatéki eljárásban bejelentse a jogosult, bár el?nyös ezt megtenni, az igényt biztosítása miatt. De ha erre mégsem került sor, maga az igény nem veszett el, vita esetén bírói úton érvényesíthet?.

Annak érdemes utána nézni, hogy miért nem kapott idézést az ismert törvényes örökös, elképzelhet?, hogy nem vette át a levelet, de az is lehetséges, hogyhírdetményi úton idézte a közjegyz? az ismeretlen örökösöket, és ehhez képest lehet döntést hozni a következményekr?l.

A törnényes örökösnek joga van ahhoz, hogy betekintsen az ügy irataiba - így megtudja, hogy mi a hagyaték tárgya, mi képezi a kötelesrész alapját. Fontos azonban tudni, hogy a kötelesrész alapját olyan vagyontárgyak után is igénylehet?, amelyek nem tartoztak a hagyatékba, de a kötelesrész alapjához hozzátartoztak (pl elajándékozott vagyon), ezeket fel kell deríteni. Ezt követ?en érdemes kiszámolni, hogy milyen kötelesrészre tarthat igényt, és megkezdeni a tárgyalásokat a kötelesrész kifizetése érdekében.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

4.
Idő: 2016.08.27 10:08:59
Kérdés: Tisztel Ügyvéd úr!

Az lenne a kérdésem, hogy a végrendeletben meghatározott örökölt rész lehet-e kevesebb mint a köteles rész lenne?
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

az örökölt rész lehet kevesebb, mint a kötelesrész, ebben az esetben kérni lehet a kötelesrész kiegészítését a másik örökt?l.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

5.
Idő: 2016.02.04 12:21:38
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesapámnak van egy öröklakásban tulajdon része.A lakás fele a nanymamámé,a másik fele nagyapám után (elhunyt) a két testvér örökölte apukám és testvére.Az egész lakáson nagyanyám haláláig tartó haszonélvezeti joga van.
Édesapám sajnos meghalt és hagyott hátra érvényes végrendeletet,amiben az édesanyját azaz a nagymamámat jel?lte meg mint örököst.
Kérdéseim a következ?k lennének:
Mivel volt végrendelet,így csak a köteles részt fogom kapni ?
Ezt az összeget a hagyaték lezárásakor kérhetem e a nagymamámtól,köteles e kifizetni,vagy amíg él nem jutok hozzá a köteles részemhez, a haszonélvezete miatt?
Mivel fele lakás a mama tulajdona és a másik felén is van élete végéig haszonélvezete,abból is jár neki 1 gyerek rész?
A lakás kb. 20.000.000 tf -ot ér abból mennyire számíthatok ?
Tisztelettel: Zsuzsa
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

az öröklés tárgyát 20 M lakás egy ett?l az öröklést?l függetleb haszonélvezeti joggal terhelt, 1/4 része képezi, amit édesapja a saját anyjára (nagymama) hagyott. Ebben az esetben Ön kötelesrészre tarthat igényt, ez a törvényes örökrészének a harmada.

Az érték meghatározása során azonban itt figyelmmel kell lenni arra, hogy a tulajdoni rész eleve haszonélvezettel volt terhelve - ez értékcsökkent? hatású a kötelesrészre.

A haszonélvezeti jog értéke - azaz hogy mennyivel ér így jevesebbet az örökölt tulajdoni hányad - vita tárgyát képezheti, a legtöbbször azonban az illetéktörvényb?l kiindulva számolják az értéket, és a leggyakrabban 20-30% ér a haszonélvezeti jog (attól függ?en, milyen id?s a haszonélvez?, minél id?sebb, annál kevesebb a haszonélvezet értéke).

Arra a kérdésre tehát, hogy mennyire számíthat azt válaszolom, hogy 5M az 1/4 rész tehermentesen, ebb?l lejön a haszonévezet értéke (20-30%, azaz 1-1,5 M HUF), így a kötelesrész alapja 3,5 M - 4M, és ennek a harmada lenne a kötelesrész, azaz kb 1,5 M - 1,65 M HUF.

Ezt az összeget köteles a végrendeleti örökös kifizetni, és a fizetéssel nem kell megvárni a haszonélvezeti jog megsz?nését.
A mama nevén álló rész után most még nem jár kötelesrész, mert nem a mama hagyatékáról van most szó.


Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd      (oldal: 1/5)      »