Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 703db

1.
Idő:
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Családunkban el?került írásbeli végrendeletr?l a közjegyz? megállapította hogy az nem végrendelet, hanem tartási szerz?dés ezért érvénytelen.

A végrendeletben szerepl? örökös bíróságra vitte a dolgot. és I-fokon nyert. A hét örökös közül csak én fellebbeztem és az ítél?tábla megállapította amit a közjegyz? vagyis nem végrendelet.

Eredmény: Én 1/7 részben a "végrendeleti örökös" 6/7 részben lett örökös, egy nem létez? végrendelettel.

Kérdésem: A hagyatékból kiesett testvérek érvényesíthetik még valamilyen módón a törvényes örök részüket, hiszen nincs végrendelet.?

Köszönöm! T: Balogh Mihály.
Válasz: Tisztelt Uram!

Bár a leírt tényállás nem teljesen világos, de ha jól értem, az a lényeg, hogy a közjegyz? a törvényes örökösknek adta át a hagyatékot, ez ellen a végrendelet alapján pert indított az érdekelt, amelyet els? fokon megnyert, de másodfokon elveszített, igaz, hogy a 7 örökös közül csak ön fellebbezett. Így el?állt egy ellentmondásos helyzet: 6 törvényes örökös vonatkozásában joger?re emelkedett az els?fokú ítélet, amely szerint a végrendelet érvényesül, az ön vonatkozásában viszont kimondta a másodfokú ítélet, hogy a végrendelet érvénytelen. A probláma az, hogy a másik 6 törványes örkös vonatkozásában van egy joger?s ítélet (ítélt dolog) - és ?k ezzel mit tudnak kezdeni, ha most már tudják, hogy ?k is nyerhettek volna másodfokon, tudják, hogy a végrendelet érvénytelen.

A joger?s ítélet ellen is van jogorvoslat, perújításnak hívják. Ha valakinek utóbb jut a tudomására olyan tény, amely miatt más lenne a döntés (itt ez a másodfokú ítélet), akkor kérheti a per újratárgyalását. Ez egy elvi lehet?ség, és hogy az önök esetében eredményre vezet -e az egyenl?re még egy eldöntend? kérdés. Érdemes azonban megvizsgálni a perújítás lehet?ségét a másik 6 személy esetében is, és az ügy (körülmények) alaposabb ismerete mellett lehet dönteni a perújítás kezdeményezése fel?l.

Felhívom azonban a figyelmét, hogy a végrendeleti örökös részér?l is várható további igény: ha ? eltartotta az örökhagyót, a tartási szerz?dés alapján felléphet igényekkel - hogy mik azok, az ügy ismerete mellett lehet állást foglalni.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd2.
Idő: 2017.05.11 05:26:36
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr !
Édesapám végrendelet nélkül hunyt el 2016 évben. Halála el?tt két évvel 2014. évben 6 él? unokája közül 2 unokája részére elajándékozta két nagy érték? ingatlan nevén lév? 1/2-1/2-ed tulajdoni hányadát. Édesapámnak három gyermeke van és édesanyák is él. Az ajándékozási szerz?dést a két unoka húgom nem adja ki a részemre, A hagyatéki eljárásban el?terjesztettem kötelesrész iránti igényemet, de a közjegyz? arról tájékoztatott, hogy csak az örökhagyó halálakor meglév? vagyon képezi a hagyaték tárgyát, mivel nincs az örökhagyó nevén ingatlan, ezért kötelesrész iránti igényt sem érvényesíthetek. Ekkor osztályra bocsátási igényt jelentettem be, azzal kapcsolatban, pedig az a probléma, hogy mivel nem rendelkezem ajándékozási szerz?déssel nem tudom a közjegyz?nek bemutatni. Kértem a közjegyz?t, hogy a földhivataltól szerezze be az ajándékozási szerz?dést, de elutasította kérésemet azzal az indokkal, hogy nem köteles bizonyítékokat beszerezni. Kérdésem: hogyan érvényesíthetem kötelesrés iránti igényemet ? Válaszát el?re is köszönöm.
Válasz: Tisztelt Uram,

a földhivataltól kikérheti az iratokat, ha jogi érdekeltségét igazolja, ezt a hagyatéki eljárás jegyz?könyvével teheti meg, amiben osztályra bocsátási igényét bejelentette. Mivel nincs végrendelet, el?terjeszthet kötelesrész iránti igényt is és osztályra bocsátási igényt is, hogy melyikkel jár jobban az attól függ, hogy mi van most (mi maradt meg) a hagyatékban.


Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

3.
Idő: 2017.04.28 07:51:12
Kérdés: TISZTELT ÜGYVÉG ÚR! AZ LENNE A KÉRDÉSEM HOGY MENNYI ID? KELL AHOZ HOGY AZ ÉLETTÁRS ÖRÖKÖLNI TUDJON A PÁRJÁTÓL? SAJNOS MI NEM HÁZASODTUNK ÖSSZE ÉS MOST PER PILLANATBAN IS VAN EGY ÖRLÖSÖDÉS A PÁROM NEVÉRE AHOL MINDENT ÉN ITÉZTEM MERT SAJNOS NAGYON BETEG!!! A HAGYATÉKI TZÁRGYALÁSON IS ÉN VOLTAM MEGHATALMAZOTTKÉNT! HA ISTEN ?RIZZ MEGHAL AKKOPR ÉN MINDENT ELVSZTEK?? NAGYON VÁROM VÁLASZÁT KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!!!!!!


DIENES LÁSZLÓNÉ!
Válasz: Tisztelt Hölgyem,

ebben az esetben javaslom, hogy a párja tegyen végrendeletet au Ön javára, és ezzel biztosítja az öröklést.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd


4.
Idő: 2017.04.26 18:23:15
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Édes apám meghalt a nevén nem volt ingatlan. Amiben laktak az édes anyám nevén van/volt.
Id?közben ez az ingatlan el adásra került. Kérdésem, hogy ebben az esetben jár-e az apai rész
az ingatlanból?


Tisztelettel Sólya Attila
Válasz: Tisztelt Uram,

ha a házassági vagyonközösség részét képezte az ingatlan, akkor az édesapja részét lehet örökölni, édesanyja haszonélvezeti jogával terhelten. Ha az ingatlan eladására sor került, akkor a vételár megfelel? megosztása igényelhet?.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

5.
Idő: 2017.04.08 15:32:42
Kérdés: Tisztelt Dr. Szajbert Attila!
A köteles résszel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A szül?i házban már csak édesanyám él a testvéremmel, illetve annak családjával. Ez egy kifejezetten nagy, hatszobás ingatlan. Egy egyéb jogi iratból értesültem arról, hogy édesanyám a tudtomon kívül az egészet az öcsémre íratta. A történethez hozzátartozik még az is mint el?zmény, hogy édesapám halálakor, 1989-ben, köteles rész helyett vagy annak fejében – papír sosem született róla – kaptam egy másfél szobás lakást, ahol én azóta is lakom. Kérdésem az lenne, hogy jár-e nekem a köteles rész a szüleim után vagy ezzel az elidegenítéssel, hogy anyám az öcsémre íratta az egész családi házat, le kell mondanom arról is.
Illetve az lenne még a kérdésem, hogyha jár a köteles rész, csak az anyám halála után vagy már életében is jogosult vagyok-e.
Megtisztel? válaszát el?re is köszönöm,
G. Gabriella
Válasz: Tisztelt Hölgyem,

édesanyja halála után jár Önnek kötelesrész a 10 éven belül elajándékozott ingatlan után is, eza törvényes örökrészének harmada.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd      (oldal: 1/141)      »