Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/config.php on line 9

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/db_functions.php on line 10

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/functions.php on line 11

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/comprel/szajbert/includes/connect.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56
Szajbert Ügyvédi Iroda - Dr. Szajbert Attila Ügyvéd, Budapest 1143, JOGI FÓRUM - Házassági vagyonjog, öröklés, ingatlan perek, kötelesrész, közös tulajdon, ajándékozás, házassági vagyonjogi szerz?dés, öröklési szerz?dés, házassági vagyonjogi kérdések, élettársi vagyonközösségi szerz?dés, tartási szerz?dés, haszonélvezeti jog, közös tulajdon megszüntetése, kölcsön, végrendelet, öröklési perek
    Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/modul/kerdesek/index.php on line 3
A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  ingatlan perek  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  tartási szerz?dés  |  végrendelet  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 705db


Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /home/comprel/szajbert/modul/kerdesek/lista.php on line 179
1.
Idő:
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Családunkban el?került írásbeli végrendeletr?l a közjegyz? megállapította hogy az nem végrendelet, hanem tartási szerz?dés ezért érvénytelen.

A végrendeletben szerepl? örökös bíróságra vitte a dolgot. és I-fokon nyert. A hét örökös közül csak én fellebbeztem és az ítél?tábla megállapította amit a közjegyz? vagyis nem végrendelet.

Eredmény: Én 1/7 részben a "végrendeleti örökös" 6/7 részben lett örökös, egy nem létez? végrendelettel.

Kérdésem: A hagyatékból kiesett testvérek érvényesíthetik még valamilyen módón a törvényes örök részüket, hiszen nincs végrendelet.?

Köszönöm! T: Balogh Mihály.
Válasz: Tisztelt Uram!

Bár a leírt tényállás nem teljesen világos, de ha jól értem, az a lényeg, hogy a közjegyz? a törvényes örökösknek adta át a hagyatékot, ez ellen a végrendelet alapján pert indított az érdekelt, amelyet els? fokon megnyert, de másodfokon elveszített, igaz, hogy a 7 örökös közül csak ön fellebbezett. Így el?állt egy ellentmondásos helyzet: 6 törvényes örökös vonatkozásában joger?re emelkedett az els?fokú ítélet, amely szerint a végrendelet érvényesül, az ön vonatkozásában viszont kimondta a másodfokú ítélet, hogy a végrendelet érvénytelen. A probláma az, hogy a másik 6 törványes örkös vonatkozásában van egy joger?s ítélet (ítélt dolog) - és ?k ezzel mit tudnak kezdeni, ha most már tudják, hogy ?k is nyerhettek volna másodfokon, tudják, hogy a végrendelet érvénytelen.

A joger?s ítélet ellen is van jogorvoslat, perújításnak hívják. Ha valakinek utóbb jut a tudomására olyan tény, amely miatt más lenne a döntés (itt ez a másodfokú ítélet), akkor kérheti a per újratárgyalását. Ez egy elvi lehet?ség, és hogy az önök esetében eredményre vezet -e az egyenl?re még egy eldöntend? kérdés. Érdemes azonban megvizsgálni a perújítás lehet?ségét a másik 6 személy esetében is, és az ügy (körülmények) alaposabb ismerete mellett lehet dönteni a perújítás kezdeményezése fel?l.

Felhívom azonban a figyelmét, hogy a végrendeleti örökös részér?l is várható további igény: ha ? eltartotta az örökhagyót, a tartási szerz?dés alapján felléphet igényekkel - hogy mik azok, az ügy ismerete mellett lehet állást foglalni.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd2.
Idő: 2017.11.30 22:15:26
Kérdés: 86 éves édesanyám unokatestvére a napokban hunyt el úgy, hogy 20 éve a solymári id?sek otthonában élt, ahová édesanyám segített bejutni oly módon, hogy segített eladni a családi házát, és abból fedezte az otthonba jutás költségét, ami akkor több millió forint volt. Édesanyám azt állítja (persze nekünk err?l semmilyen papírunk nincs), hogy a szerz?désben, amit unokatestvére a belépéskor kötött az otthonnal, benne volt az a kitétel is, hogy elhalálozás esetén az otthon intézi a temetéssel kapcsolatos ügyeket. 2014-ben azonban tulajdonosváltás történt az otthonban, és az új tulajdonos nem akarja vállalni a temetési költségeket, mivel úgy gondolja, hogy a 2014-ben készült "lakásbérleti szerz?dés" nem tartalmazza ezt a kötelezettséget, és édesanyámat, mint egyetlen lehetséges örököst szeretné rávenni, hogy vállalja ezt a költséget. Kérdésem: megoldható-e ez a probléma úgy, hogy közjegyz? el?tt visszautasítja édesanyám az örökséget, vagy ennél bonyolultabb az ügy? Ha csupán nyilatkozni kell a visszautasításról, akkor azt szeretném tudni, hogy mi ennek a pontos menete, és mikor lehet ezt megtenni.

Válasz: Tisztelt Kérdez?!

A kérdést az Otthonnal való megállapodás dönti el - keresse meg ezt a megállapodást, az Otthonnak biztosan van bel?le példánya - és azt követ?en döntsön az ügyben.

Az örökség visszautasítására lehet?ség van a hagyatéki eljárásban tett nyilatkozattal, ez egy egyszer? nyilatkozat, részleteir?l, joghatásáról a közjegyz?nél tájékozódhat.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

3.
Idő: 2017.11.26 21:49:33
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következ? élethelyzetre vonatkozólag kérem a segítségét:
Az I. rendü örökhagyó végrendeletet készített. Az ? halálát követ?en, de az egyesített hagyatéki eljárás hagyatéki tárgyalása el?tt meghalt a II. rendü örökhagyó, aki kötelesrészre jogosult az I. rendü örökhagyó hagyatékából. A kötelesrészre jogosult II. rendü örökhagyó örökösét nem nevesíti a törvény a kötelesrészre jogosultak között. Mi a helyzet a II. rendü örökhagyó, mint az I. rendü örökhagyó után kötelesrészre jogosult kötelesrészével?
1.) A II. rendü örökhagyó kötelesrészre való jogosultsága létrejön az I. rendü örökhagyó halálának id?pontjával, és mint a II.rendü örökhagyó hagyatékában kerül? vagyon, nem mint kötelesrészt, hanem mint bármilyen más követelést örökli a II.rendü örökhagyó örököse, és mivel ? már nem kötelesrészt örököl, így nem releváns, hogy kötelesrészre jogosult-e vagy sem?
2.) Nem kerülhet be a II. rendü örökhagyó hagyatékába a kötelesrész annak ellenére, hogy jogszabály szerint jogosult rá, mivel meghalt miel?tt érvényesíthette volna?
Válaszát el?re is köszönöm!
Válasz: Tisztelt Kérdez?!

A II. r. örökhagyónak kötelesrészre van igénye az I. rend? örökhagyó hagyatékából. Ez egy követelés, amelyet a II. rend? örökhagyó örökösei örökölnek meg, és a II. rend? örökhagyó hagyatékának a részét képezi. Azaz: aki örököse a II. rend? örökhagyónak az jogouslt érvényesíteni a kötelesrészi igényt az I. red? örökhagyó örököseivel szemben.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd4.
Idő: 2017.05.11 05:26:36
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr !
Édesapám végrendelet nélkül hunyt el 2016 évben. Halála el?tt két évvel 2014. évben 6 él? unokája közül 2 unokája részére elajándékozta két nagy érték? ingatlan nevén lév? 1/2-1/2-ed tulajdoni hányadát. Édesapámnak három gyermeke van és édesanyák is él. Az ajándékozási szerz?dést a két unoka húgom nem adja ki a részemre, A hagyatéki eljárásban el?terjesztettem kötelesrész iránti igényemet, de a közjegyz? arról tájékoztatott, hogy csak az örökhagyó halálakor meglév? vagyon képezi a hagyaték tárgyát, mivel nincs az örökhagyó nevén ingatlan, ezért kötelesrész iránti igényt sem érvényesíthetek. Ekkor osztályra bocsátási igényt jelentettem be, azzal kapcsolatban, pedig az a probléma, hogy mivel nem rendelkezem ajándékozási szerz?déssel nem tudom a közjegyz?nek bemutatni. Kértem a közjegyz?t, hogy a földhivataltól szerezze be az ajándékozási szerz?dést, de elutasította kérésemet azzal az indokkal, hogy nem köteles bizonyítékokat beszerezni. Kérdésem: hogyan érvényesíthetem kötelesrés iránti igényemet ? Válaszát el?re is köszönöm.
Válasz: Tisztelt Uram,

a földhivataltól kikérheti az iratokat, ha jogi érdekeltségét igazolja, ezt a hagyatéki eljárás jegyz?könyvével teheti meg, amiben osztályra bocsátási igényét bejelentette. Mivel nincs végrendelet, el?terjeszthet kötelesrész iránti igényt is és osztályra bocsátási igényt is, hogy melyikkel jár jobban az attól függ, hogy mi van most (mi maradt meg) a hagyatékban.


Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

5.
Idő: 2017.04.28 07:51:12
Kérdés: TISZTELT ÜGYVÉG ÚR! AZ LENNE A KÉRDÉSEM HOGY MENNYI ID? KELL AHOZ HOGY AZ ÉLETTÁRS ÖRÖKÖLNI TUDJON A PÁRJÁTÓL? SAJNOS MI NEM HÁZASODTUNK ÖSSZE ÉS MOST PER PILLANATBAN IS VAN EGY ÖRLÖSÖDÉS A PÁROM NEVÉRE AHOL MINDENT ÉN ITÉZTEM MERT SAJNOS NAGYON BETEG!!! A HAGYATÉKI TZÁRGYALÁSON IS ÉN VOLTAM MEGHATALMAZOTTKÉNT! HA ISTEN ?RIZZ MEGHAL AKKOPR ÉN MINDENT ELVSZTEK?? NAGYON VÁROM VÁLASZÁT KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!!!!!!


DIENES LÁSZLÓNÉ!
Válasz: Tisztelt Hölgyem,

ebben az esetben javaslom, hogy a párja tegyen végrendeletet au Ön javára, és ezzel biztosítja az öröklést.

Tisztelettel:

DR. Szajbert Attila ügyvéd
      (oldal: 1/141)      »