Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  ajándékozási illeték  |  bérleti szerz?dés  |  birtokvédelem  |  birtokvita  |  életjáradéki szerz?dés  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  építési szerz?dés  |  foglaló  |  hagyatéki ügyek  |  használati jog  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  illetékkedvezmények  |  illetékmetesség  |  ingatlan adásvétel  |  ingatlan csere  |  ingatlan eladásával kapcsolatos adó  |  ingatlan perek  |  jelzálogjog  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  ráépítés  |  szavatosság  |  szerz?dés  |  szolgalmi jog  |  szomszédjog  |  tartási szerz?dés  |  telekalakítás  |  vagyonszerzési illeték  |  vállalkozási szerz?dés  |  végrehajtási jog  |  öröklési illeték  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 1287db

6.
Idő: 2017.02.28 13:13:02
Kérdés: .
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Végrehajtás során vásároltam egy árverezett házat, amelyet 15 napon belül ki is fizettem.

2017. január 31-én a földhivatalnál a tulajdonjogomat is bejegyezték, de a volt tulajdonos kicsit sem

együttm?köd?….

1)- nem akar kiköltözni….

2)- Átadott egy listát, miszerint ha hajlandó vagyok neki fizetni még 6 millió forintot, akkor beszélhetünk

róla.

Lista: Beépített konyhabútor : 1millió Ft

Beépített szekrény (4m) : 300000 Ft

Beépített szekrény (2,5m) : 500000 Ft

klíma 1db küls? és 4db bels? : 500000 Ft

cserépkályha : 1millió Ft

1 állású mosdó tükörrel : 50000 Ft

2 állású mosdó tükörrel : 150000 Ft

fürd?medence gépészettel : 1,5millió Ft

beépített fin szauna : 500000 Ft

páramentesít? : 500000 Ft

napkollektor : 500000 Ft

stb…

Az els?re azt hiszem tudom a választ Kilakoltatás…. de mennyi id??

Másodikban azonban tanácstalan vagyok, ezért is kérem a segítségüket. Megteheti ezt?

Én úgy gondolom, hogy a ház megvételével a fent szerepl? tartozékokat már egyszer kifizettem…

Szerintem ezekb?l jogszer?en semmit nem vihet el, de hogy akadályozhatom ebben meg???

Pl. megoldás lehet, ha a végrehajtó zár alá veszi, lefoglalja az adott tárgyakat vagy mit tudom én ….

vagy a vételárból visszakapom a megrongált, leszerelt ingóságok értékét.???

Várom válaszukat,

Tisztelettel: Sz?cs Zoltán
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

ha beköltözhet?en vette meg az ingatlant, és az nem került birtokba adásra, akkor a végrehajtást a birtokba adásra kell folytatni, azaz a végrehajtónak kötelessége kiüríttetni az ingatlant.

Ami a bent lakó igényeit illeti, azok ingó a dolgok, amelyek elmozdíthatóak, azokat elviheti, de a beépített dolgok az ingatlan alkotórészei, így azok maradnak (beépített szekrények, konyha, fürd? medence, beépített szauna stb). Ha ezekben kárt tesz, érvényesíthet? vele szemben kártérítési igény.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

7.
Idő: 2017.02.27 15:03:27
Kérdés: Tisztelt Címzett! A volt Párommal közös ingatlanunk van (1/2 tulajdoni viszonyban). A ház hitellel terhelt.Szeretnénk ebb?l a hitelb?l a volt Páromat kivenni, és az új Párom átvállalná a hitelét. Lehetséges-e, hogy ezt az 50%-ot ? közvetlenül kiváltsa, vagy nekem meg kell vennem ezt az 50%-ot? Olyan információt hallottam, hogy február elsejét?l egyedül én vehetem meg ezt az 50%-ot és másnak nem adható el, csak a tulajdonostársnak. Ez valóban így van? Köszönettel,

R. Zita
Válasz: Tisztelt Hölgyem,

megveheti az új párja is az ingatlan 1/2 részét, a hitel átvállalásával, azonban erre csak a bank beleegyezése esetén van lehet?ség.

Ha a bank nem járul hozzá a változáshoz, akkor egymás között - az új és a régi párja - tud olyan megállapodást kötni, hogy az új párja vállalja a hitel törlszetését, a régi pedig azt, hogy a törlesztés után ellenk fejében át fogja adni az 1/2 tulajdoni hányadot. A tulajdoni hányad értékét és a hitel összegét egyeztetni kell, azoknak arányban kell lenniük.
Felhívom a figyelmét, hogy ez az utóbbi megoldás sokkal kockázatosabb, id?ben akár hosszasan is elhúzódó helyzetet teremthet, a tulajdonjog megszerzésére is csak kés?bb, a hitel kiváltása (vagy banki hozzájárulás kés?bbi megadása) esetén kerülhet sor, így az els? megoldás az ajánlott.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

8.
Idő: 2017.02.24 16:47:08
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr. Jogi tanácsot szeretnék önt?l kérni. 20 évvel ezel?tt örököltem az èdesapám után több ingatlant, melyekben 2/48 részben tulajdonossá váltam. A többi rész az édesapám testvéreinek a gyerekeié lett. Vannak akik nagyobb részben tulajdonosok. Akik 2/48 részben tulajdonosok szeretnék az ingatlanrészüket eladni, de megeggyezés a nagyobb részben tulajdonosokkal nem lehetséges. Van valami lehet?ségünk, hogy a pénzünkhöz jussunk.
EL?re is köszönöm a válaszát.

Köszönettel.
Pet? János
Válasz: Tisztelt Uram,

ha nem tudnak megegyezni, perben lehet kérni a közös tulajdon megszüntetését akár oly módon is, hogy a többi tulajdonostárs váltsa meg az Ön tulajdoni hányadát. A forgalmi értéket - ha nem tudnak megegyezni - szakért? állapítja meg a perben.

A közös tulajdon megszüntetéséig kérhet többlethaszánlati díjat a többiekt?l, ennek azonban feltétele, hogy igényét bejelentse, a kés?bbi bizonyítás szempontjából fontos, hogy ez írásban történjék meg.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

9.
Idő: 2017.02.23 20:23:21
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!
Egy házingatllefektetnénk, hogy a vev?k mi vagyunk a férjemmel, (gondolom vev? nem lehet egy még nem létez? cég)ant szeretnénk venni a még nem bejegyzett cégünk számára telephelyként. Az el?szerz?désben és 100%-os tulajdonosai vagyunk a bejegyzés alatti Kft-nek aki lesz a vev?, és a végleges szerz?désben majd ? szerepel. Az eladó kér 10% foglalót, amit mi is elfogadnánk, de vajon ez szerepelhet igy az el?szerz?désben, hogy ezt mi adjuk mint természetes személyek, egy megalakuló ma még nem létez? jogi személy helyett? Mi lenne a jelenlegi megoldás, mert nem szeretnénk 2 szer vagyonszerzési illetéket fizetni?
Válasz: Tisztelt Hölgyem,

a cég bejegyzése általában néhány napot vesz csak igénybe, így érdemes a szerz?déskötéssel megvárni a cégbejegyzést.
A cég bejegyzéséig köthet? egy el?szerz?désa, amely szerint az eladó vállalja, hogy Önöknek vagy az Önök által megnevezett személynek (cégnek) adja el az ingatlan egy meghatározott id?pontig, célszer?en addig, amíg amígy a cég bejegyzése várható.
Az el?szer?ds nem kerül be a föédhivatalba, viszont ha bejegyezték a céget akkor a céggel, min vev?vel kötött adásvételi szerz?dés alapján elindulhat a tulajodnjog bejegyzése a földhivatalnál is. Ha pedig a céget - valamilyen nem várt okból - nem jegyeznék be, akkor eldöntik, hogy saját névre vagy egy másik személy nevére veszik meg az ingatlant.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

10.
Idő: 2017.02.20 17:18:46
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr ! A kérdésem a következ? ,valakinek haszonélvezeti joga van egy lakásra , de viszont adótartozása , mit tesz ilyenkor a NAV a haszonélvezeti joggal vagy a lakással ? Köszönettel várom válaszát !
Válasz: Tisztelt Kérdez?,

a haszonélvezeti jog nem vonható végrehajtás alá, de a haszonélvezettel terhelt tulajdoni hányadra vezethet? végrehajtás, és árverezhet? a tulajdonojog, de haszonélvezettel terhelten, ami tehát fennmarad.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 2/258)      »