Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  ajándékozási illeték  |  bérleti szerz?dés  |  birtokvédelem  |  birtokvita  |  életjáradéki szerz?dés  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  építési szerz?dés  |  foglaló  |  hagyatéki ügyek  |  használati jog  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  illetékkedvezmények  |  illetékmetesség  |  ingatlan adásvétel  |  ingatlan csere  |  ingatlan eladásával kapcsolatos adó  |  ingatlan perek  |  jelzálogjog  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  ráépítés  |  szavatosság  |  szerz?dés  |  szolgalmi jog  |  szomszédjog  |  tartási szerz?dés  |  telekalakítás  |  vagyonszerzési illeték  |  vállalkozási szerz?dés  |  végrehajtási jog  |  öröklési illeték  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 2db

1.
Idő: 2008.01.07 11:46:52
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönöm a gyors válaszát (2-es)! Még egy kérdés felmerül így, ugynais a mamám halála (1998) után volt hagyatéki eljárás, 1999-ben és e dátum UTÁN lett kifizetve az egyik örökös, a nagypapa által. (Haszonélvezete nem volt, mivel elváltak és élettársakként folytatták az életközösséget.). A másik örökös ( a báty) is utána, vagyis most akar lemondani a részér?l az édesanyám javára. Megtehetik-e ezt jelenleg ajándékozási szerz?dés keretében, ha igen, kell-e ajándékozási illetéket fizetni? Vagy egyszer?bben: hogyan lehetne a legkevesebb plusz költség nélkül elintézni, hogy az egész ház az anyám nevére kerüljön (ha a többi örökös lemond a részér?l, vagy ajándékként átengedi, netán megvásárolhatja t?lük az édesanyám)? Maguk között megbeszélték, de a hivatalos eljárást nem ismert számukra. Az eladásnál lenne majd fonots, mivel az egyik örökös pl. messzi lakik, ? nem fog utazgatni az eladás miatt. Ezért lenne célszer? most rendezni a tulajdonviszonyt, mivel most is lesz egy hagyatéki eljárás. Köszönettel, Csapó Zsuzsa
Válasz: Kedves Zsuzsa!

A lehet?ség van arra is, hogy a roonok oda ajándékozzák a részüket az éddesanyjának, és arra is, hogy eladják neki a részüket (lényegében ez történt az egyik unoka esetében, csak utólag kell írásba foglalni a szerz?dést). Az ajándékozás illetéke lakóház esetén: testvérek között 8%, testvér gyereke és az édesanyja között 10%, feltéve, hogy az ajándék értéke 18M Ft-ot nem haladja meg. Adásvétel esetén: az illeték alapja a forgalmi érték. Az illeték mértéke 4M Ft-ig 2%, az ezen felüli rész után pedig 6%. Az adásvétel tehát kevesebb illetékkel jár.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

2.
Idő: 2008.01.06 12:05:52
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Akkor pontosítom az adatokat: A nagyszüleim háza 3/4, 1/4 arányban volt tulajdonukban. Az 1/4 rész a mamámé volt, akinek volt két fia és egy lány (az édesanyám). Az egyik fia elhunyt, t?le egy fiú és egy lány gyermek örökölt. Az 1/4 részt 1998 (mamám halálakor), így úgy kapták meg, hogy 18/24 rész maradt a nagyapámé, 2/24 az anyámé lett, 2/24 az él? bátyjáé, 1/24 az egyik unokájé, 1/24 a másik unokájé. Tatám mostani halálakor a 3/4 részt csak édeasnyám örökli, mivel ? volt közös gyerekük, a másik két fiú nagymamám els? házasságából származott. A nagyapám a mamám unokáját az 1/24 rész fejében kifizette (közben ? ezt el is ismerte), de hivatalos papír nincs róla. Van-e lehet?ség a közjegyz?nél, hogy ? anyám javára lemondjon err?l, vagy marad az ? nevén. Illetve közben kiderült, hogy anyám bátyja is le akar mondani anyám részére a 2/24-ed részr?l. Van-e lehet?ség, hogy ajándékozási szerz?déssel a hagyatéki tárgyaláson ezt megoldják, ha igen, kell-e ahjándékozási illetéket fizetni, mivel ez örökölt ingatlan.
remélem, így jobban érthet? ez a számunkra is elég bonyolult helyzet!
Segítségét el?re is köszönöm!
Csapó Zsuzsa
Válasz: Kedves Kérdez?!

Szét kell választani a nagymama és a magpap utáni öröklést. A nagymama haláláválal az öröklés tárgyát nagymama 1/4 (6/24) tulajdoni hányada képezte. Ingatlan hagyaték esetén kötelez? a hagyatéki eljárás, és ezen eljárás keretében át kellett volna adni a hagyatékot a három gyerek (ille?leg az egyik gyermek helyett a két unoka) részére nagyapja haszonélvezeti jogával terhelten oly módo, hogy édesanyja 2/24 részt, a másik él? testvér 2/24 rész, a két unoka pedig fejeenként 1/24-1/24 rséz örökölt. Ha volt hagyatéki eljárás, akkor nem értem a kérdését, mivel a nagymama részét ott le kellett volna rendezni. Ha nem volt hagyatéki eljárás, akkor azt utólag le kell folytatni a nagymama tulajdon részére is, és ekkor lehet?ség van arra, hogy az örököstárs lemondjo az örökségr?l, de arra is, hogy egyezség keretében rendezzék a nagymama utáni öröklést. Mivel ilyenkor öröklés címén szerez az édesanyja tulajdont, ezért természetesen illetéket is kell fizetni az öröklés után. Ennek a mértéke azonban (miutám lakóingatlanról van szó, és a legközelebbi rokonsági fokban kerül sor az öröklésre) a legkedvez?bb mérték, amelynek megfizetésére részletfizeti kedvezmény is kérhet?.

A másik kérdés a nagyapja utáni öröklés. Itt az egyedüli örökös az édesanyja - a többiek nem örökönek utána.

Tisztelettel:

Dr Szajbert Attila ügyvéd