Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  ajándékozási illeték  |  bérleti szerz?dés  |  birtokvédelem  |  birtokvita  |  életjáradéki szerz?dés  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  építési szerz?dés  |  foglaló  |  hagyatéki ügyek  |  használati jog  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  illetékkedvezmények  |  illetékmetesség  |  ingatlan adásvétel  |  ingatlan csere  |  ingatlan eladásával kapcsolatos adó  |  ingatlan perek  |  jelzálogjog  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  ráépítés  |  szavatosság  |  szerz?dés  |  szolgalmi jog  |  szomszédjog  |  tartási szerz?dés  |  telekalakítás  |  vagyonszerzési illeték  |  vállalkozási szerz?dés  |  végrehajtási jog  |  öröklési illeték  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 14db

6.
Idő: 2009.06.11 15:15:23
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Asszony/Úr!

A problémám a következ?: A nagyszüleink után örökölt ingatlanra végrehajtói jogot jegyeztek be, a tulajdonrész 1/4 részére. Az ingatlan 4/4 része Kb. 1. 200.000.- Ft-ot ér, a bejegyzett összeg azonban már meghaladta a 4 millió forintot. A kérdésem az, hogy bármekkora összeg bejegyezhet? az 1/4 részre?
A másik problémánk az, hogy az ingatlant el tudnánk adni, azonban amikor felvettük a kapcsolatot a végrehajtóval ? nem is fontolta meg a dolgot. A bejegyzés már több mint 2 éve történt. A kérdésem, hogy mennyi az-az id?szak, ami után ki kell írnia az árverést a végrehajtónak?

Segitségét el?re is köszönöm.


Üdvözlettel: Varga Tímea
Válasz: Kedves Kérdez?,

erre az ingatlanra valószínel az árverésen nem lesz vev?, mivel senki sem akar 1/4 részt venni egy idegen ingatlanban. Ez lehet az oka annak, hogy húzódik az árverés kit?zése. javaslom, hogy tehermentesítsék az ingatlan negyedét úgy, hogy annak értékét fizessék meg a végrehajtónak (többet ne) akár úgy, hogy maguk veszik át árverésen ezt a részt. Ezután pedig szabadon eladhatják az ehgész ingatlant.

Bármekkora összeg bejegyzhet? az 1/4 részre, de nyilván csak annyit kap a végrehajtást kér? a negyed részb?l, amennyit az ér, és nem teljes ingatlan árát.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

7.
Idő: 2009.02.03 01:52:24
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az öcsém vásárolt egy lakást jelzáloghitelre, de el?tte volt már egy személyi hitele. Mivel id? közben a jövedelme csökkent csak az egyik hitelt ( a jelzálog ) fizeti rendszeresen, a személyi hitelt nem. Kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, ha továbbra is csak a jelzáloghitelt tudja fizetni a személyi hitel (ami nem jelzálog fedezetes) nem, abban az esetben is elárverezhetik a lakását? És mi van, ha a befolyt összeg nem fedezi a két hitel összegét?
Köszönöm válaszát!
K.O.
Válasz: Kedves Kérdez?,

a személyi hitel nem fizetése - a legvégs? esetben ugyan, és az összeg nagyságától is függ?en - okozhatja azt, hogy a nemfizetés miatt a hitelez? felmondja a kölcsönszerz?dést, végrehajtási eljárást indít, és ez esetben a végrehajtási jog a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra is bejegyezhet?. Ha a végrehajtás megindul, a jelzálogjogos ingatlanhitel jogosultja is felmondhatja a lakásvásárlással kapcsolatos kölcsönszerz?dést, és ez esetben mindkét hitel miatt folytatódik tovább a végrehajtás.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

8.
Idő: 2009.02.02 09:05:41
Kérdés: Drága Ügyvéd úr

A problémám nagyon összetett,remélem tud segíteni nekem.
van egy ingatlan 6 tulajdonosa van + én aki az ingatlan felet teljes haszonélvez? vagyok.
2005 ben hitelt adott egy bank a házra,mivel szerintem megtévesztettek ezért t?lem is kértek be munkáltatói igazolást,amit természetesen beadtam.Én mint haszonélvez? lettem a hitelfelvev?,és a tulajdonosok pedig adósók.Elváltam a férjem a 3 kiskorú gyerekkel elzavart a házból a törleszt?részleteket nem fizetik.Ezért egy faktor cég vette át az ügyet.elmondtam,hogy mi történt,elindult az egyeszkedés de a többi tulajdonos nem hajlandó egyeszkedni ezért patt a helyzet.A probléma ott kezd?dik hogy aktív báros vagyok reményem nincs arra,hogy lakásom legyen a 3 kiskorúgyerekkel albérletben lakom.
Leszerelték a víz,áram ,gáz mér?ket a ház igencsak elhanyagolásnak lett itélve.nem beszélve arról,hogy az egyik tulajdonosnak,végrahajtói jog van bejegyezve + ban.
A kérdésem a következ?: Az egyetemleges Tartozást ,hogy lehetne megbontani?
Vagy a tulajdonosokkal szemben mit tehetek én és a kiskorúak?
Kérem segítsen nekem
nagyon köszönöm veress Andrea
Válasz: Kedves Hölgyem,

sajnos ebb?l a helyzetb?l csak miel?bbi fizetéssel lehet jól kijönni, utólag az egyetemleges tartozást megbontani már nem lehet. Megtévesztés miatt 1 évig lehetett volna megtámadni a szerz?dést. ennek elteltével ez a kapaszkodó sincs meg.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

9.
Idő: 2009.01.21 14:00:20
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!
Az lenne a kérdésem, hogy az ingatlanunk árverezésre kerül. Az élettársamnak haláláig szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve, ha az ingatlant megveszik akkor maradhat e az ingatlanban a haszonélvez? és én mint élettársa. Kérem segítsen válaszával hogy egy kicsit tisztába legyünk azzal hogy egyáltalán milyen jogunk lesz vagy utcára kerülünk. Válaszát el?re is köszönöm.Tisztelettel: ildiko0223
Válasz: Kedves Kérdez?,

ha az élettársa felel?s a tartozásért (? is adós, vele szemben is megindult a végrehajtás) akkor az árveréssel megsz?nik a haszonélvezeti joga is. Ha azonban a haszonélvezeti joga az Ön tartozásától függetlenül keletkezett, akkor a haszonélvezeti jog is fennmarad, és az árverés után is lakhat a lakásban, amire Önt is feljogosíthatja. Ez alól egy kivétel van: ha a tartozást jelzálog biztosította, és a haszonélvezeti jogot a jelzálog bejegyzése után alapították.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

10.
Idő: 2008.11.06 10:39:19
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!

Köszönöm megnyugtató válaszát, már csak egy problémám maradt, mivel tegnap picit átböngésztem a VHT paragrafusait az interneten és a következ?t találtam id.:

44. § (1) A végrehajtó szükség esetén az adós lezárt lakását, a tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a --hozzájuk vezet? bejáratot--, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja. Ha ilyenkor az adós vagy nagykorú családtagja nincs jelen, tanút kell alkalmazni. A végrehajtó bármely más eljárási cselekmény lefolytatásánál is alkalmazhat tanút.

tehát egy pici aggodalommal tölt el (csak amíg nem végzek a kényszerkijelentéssel) a következ?: --hozzájuk vezet? bejáratot--. és sajnos ez a bejárat a hálószobánkba (ami ugye az adós bejelentett lakcíme) kvázi rajunk keresztül nyílik.

Köszönettel várom válaszát
Válasz: Kedves Uram,

véleményem szerint ez nem változtathat az alaphelyzeten, hogy bár két hrzs. van, de ez egy lakásnak min?sül, és egyik lakás sem áll az adós tulajdonában, nem lakik egyikben sem.

A végrehajtó válaszára írja meg, hogy tekintse el?z? levelét kifogásnak, és terjessze fel a kifogás elbírása céljából a bírósághoz a kérdést, és a bíróság döntéséig ne végezzen további végrehajtási intézkedést. A kifogás el?terjesztésére 15 nap áll rendelkezésére.

Tisztelettel:.

Dr. Szajbert Attila ügyvéd«      (oldal: 2/3)      »