Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)

A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  ajándékozási illeték  |  bérleti szerz?dés  |  birtokvédelem  |  birtokvita  |  életjáradéki szerz?dés  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  építési szerz?dés  |  foglaló  |  hagyatéki ügyek  |  használati jog  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  illetékkedvezmények  |  illetékmetesség  |  ingatlan adásvétel  |  ingatlan csere  |  ingatlan eladásával kapcsolatos adó  |  ingatlan perek  |  jelzálogjog  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  ráépítés  |  szavatosság  |  szerz?dés  |  szolgalmi jog  |  szomszédjog  |  tartási szerz?dés  |  telekalakítás  |  vagyonszerzési illeték  |  vállalkozási szerz?dés  |  végrehajtási jog  |  öröklési illeték  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 2db

1.
Idő: 2016.01.10 22:03:06
Kérdés: Tisztelt Ügyvédúr!

A következ? témában kérném ki szakmai meglátását.:
Adott egy ~4600 négyzetméter nagyságú belterületi ingatlan amin ház, melléképület és rét található egy helyrajzi szám alatt, ezen ingatlanra jelzálog hitel van bejegyezve. Terveink szerint a fent említett telekb?l egy ~2000 négyzetméterest részt vásárolnánk meg amin nincs semmilyen építmény,üres rét.
Kérdésem az lenne, jogilag hogy kivitelezhet?-e a jelzálog bejegyzés az els? ingatlan részre amin a ház van és maradék ~2000nm részt lehetne e tehermentesként eladni számomra egy külön helyrajzi szám alatt, amennyiben ehhez a hitelez? bank is hozzájárul. A fent említett ügy amennyiben lehet, milyen hivatalos jogi lépésekkel kivitelezhet??

El?re is köszönöm megtisztel? válaszát!

Richárd
Válasz: Tisztelt Uram,
alapvet?en jó az elképzelés: a nagytelek megosztása két, önálló helyrajzi számmal rendelkez? telekre, az egyiken megmarad a jelzálogjog, a másik tehermentes, és ezt követ?en a tehermentes telek megvásárlása.

Jelenleg legfeljebb egy el?szerz?dést lehet kötni, amelynek tárgya a kés?bb kialkuló, önálló helyrajzi számú, tehermentes ingatlan eladására, vételére vonatkozó kötelezettségvállalás.

Ez el?tt azonban 2 irányból is érdemes tájékozódni:

1.) a helyi építésügyi hatóságnál, hogy a telekalakítás általános és helyi szabályai lehet?vé teszik -e a telek megosztását.

Ha igen, akkor a következ? lépés a földmér? - aki változási vázrajzot készít, majd ez után követekezik a telekalakítási eljárás - amelyben a földhivatal jár el telekalakítási hatóságként. Ha engedélyezi a telekalakítást - megvana joger?s határozat - azt után - szintén a földhivatl, de egy másik, az ingatlan-nyivántartást vezet? osztálya - átvezeti a változást a ingatlan-nyilvántartásban: a térképet átrajzolja, és megadja az önálló helyrajzi számokat.

A folyamat végeredménye: két önálló telek.

2.
De érdemes a bankkal is egyeztetni el?re a jelenlegi tulajodonosnak. A kérdés: hozzájárulnának -e ahhoz, hogy a kialakuló új telken ne legyen jelzálogjog. Ha el?re közlik, hogy nem - úgy nem érdemes fogalkozni a vétellel.

Ha el?zetesen nincs ezzel szemben kifigásuk, akkor el lehet kezdeni az ügyintézést a telekalakítás ügyében.

Amikor megvan a joger?s telealakítási határozat, be kell jegyzeni a földhivatlnál a tulajdonost, és tisztázni kell, hogy nem lesz rajta jelzálogjog. Ebben a fáziban lesz szüskég a bank hozzájárulására (bankkal kötött megállapodásra) arról, hogy az új telket ne terhelje zálogjog.

És végül:

Ha megvan az új, tehermentes telek - meg lehet kötni a végleges adásvételi szerz?dést,a melyben Ön lesz a vev?, és átírják az Ön nevére a telket.

Kérem, tájékozódjanak a kölstégek fel?l, miel?tt szerz?dnek.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

2.
Idő: 2009.10.08 11:48:28
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd úr!

Szüleim telkén szeretnénk építkezni de ahhoz megkéne osztani a telket. Végig különálló telkek vannak csak 2-3 van olyan mint a miénk, hogy két utcára nyílik. Az lenne a kérdésem, hogy ennek mi a folyamata és kb. mennyi pénzügyi vonzata lesz a teljes ügyitézésnek és kb mennyi id?t vesz igénybe?

El?re is nagyon köszönöm válaszát

Üdvözlettel: Éva
Válasz: Kedves Kérdez?,

a telekmegosztás kérdésében az önkorményzat építési osztélya, valamint a földhivatal az illetékes hatóság, ezen felül földmár? segítségét is igénybe kell venniük. El?ször a földmr? u.n. változáési vázrajzot készít, amit a földhvatalnál záradékoltat. A záradékolt vázrajz alapján az önkorményzat építési hatósága telekmegsiztásra engedélyt ad. Az engedély és a vázrajz alapján kell kérni a telek megosztásának átvezetését a földhivatalnál, amelyhez szükség lehet telekmegosztási szerz?désre is, amelyben feltüntetik, hogy a kialakuló ingatlnoknak ki lesz a tulajdosa.

Amenniyben segítésgre van szüksége az ügy intézéséhez, kérem, keresen.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd