Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/config.php on line 9

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/db_functions.php on line 10

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/functions.php on line 11

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/comprel/szajbert/includes/connect.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/comprel/szajbert/includes/meta.php on line 56
Szajbert Ügyvédi Iroda - Dr. Szajbert Attila Ügyvéd, Budapest 1143, JOGI FÓRUM - Ingatlanjog, ingatlan eladásával kapcsolatos adó, szerz?dés, ingatlan adásvétel, jelzálogjog, kötelesrész, végrehajtási jog, tartási szerz?dés, öröklési szerz?dés, öröklési illeték, illetékkedvezmények, ingatlan csere, , szolgalmi jog, házassági vagyonjogi szerz?dés, birtokvédelem, szomszédjog, hagyatéki ügyek, ajándékozás, illetékmetesség, birtokvita, kölcsön, öröklési perek, házassági vagyonjogi kérdések, ráépítés, közös tulajdon, bérleti szerz?dés, foglaló, élettársi vagyonközösségi szerz?dés, közös tulajdon megszüntetése, , ajándékozási illeték, szavatosság, vállalkozási szerz?dés, haszonélvezeti jog, építési szerz?dés, telekalakítás, ingatlan perek, vagyonszerzési illeték, életjáradéki szerz?dés, használati jog
    Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 59. B ép. 1/1        Tel./Fax: +36 1 373 05 93        Mobil: +36 30 924 35 49        E-mail: info@szajbert.hu
    Jogi fórum     Tevékenység     Modern jogi szolgáltatások     Klasszikus jogi szolgáltatások  
 
Jogi fórum   (ügyvédi szolgáltatás magyar és orosz nyelven)


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/comprel/szajbert/modul/kerdesek/index.php on line 3
A kérdések olvasásához válasszon az alábbi kategóriák közül
 
Kategória:

Kulcsszavak:ajándékozás  |  ajándékozási illeték  |  bérleti szerz?dés  |  birtokvédelem  |  birtokvita  |  életjáradéki szerz?dés  |  élettársi vagyonközösségi szerz?dés  |  építési szerz?dés  |  foglaló  |  hagyatéki ügyek  |  használati jog  |  haszonélvezeti jog  |  házassági vagyonjogi kérdések  |  házassági vagyonjogi szerz?dés  |  illetékkedvezmények  |  illetékmetesség  |  ingatlan adásvétel  |  ingatlan csere  |  ingatlan eladásával kapcsolatos adó  |  ingatlan perek  |  jelzálogjog  |  kölcsön  |  kötelesrész  |  közös tulajdon  |  közös tulajdon megszüntetése  |  ráépítés  |  szavatosság  |  szerz?dés  |  szolgalmi jog  |  szomszédjog  |  tartási szerz?dés  |  telekalakítás  |  vagyonszerzési illeték  |  vállalkozási szerz?dés  |  végrehajtási jog  |  öröklési illeték  |  öröklési perek  |  öröklési szerz?dés


Összes kérdés: 3db

1.
Idő: 2008.03.02 17:57:59
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!
Vásároltam egy újépítés? ingatlant hitelb?l. A vételár kifizetésre került (a bank az eladó számlájára teljesített). A házat még m?szakilag nem vettük át.
Már az építés során komoly gondjaink voltak a teljesített min?séggel. Ezt számtalanszor szóvá is tettük, és az építtet? látszólag - inkább immel-ámmal - és végig hangsúlyozva, hogy mennyire jó hozzánk, javítgatta - azt nem írom ide, hogy kijavította - a min?séget.
Mivel én nem vagyok tisztában a magyar szabványügyi el?írásokkal, és mert láttam, hogy a "húr tovább nem feszíthet?" nem er?ltettem tovább feléjük a dolgot.
Viszont nem szeretnék belenyugodni ebbe a min?ségbe, mert ezért a házért mégiscsak több mint 21M Ft-ot fizettem ki, és azt gondolom, hogy jogom van ezért min?séget kapni.
Kérdésem, hogy
milyen jogi lehet?ségeim vannak arra, hogy megfelel? min?séget kapjak a pénzemért, vagy kártérítést a min?ségileg nem megfelel? munkáért?
Köti-e egyáltalán az építtet?t valamilyen min?ségi szabvány aminek meg kell felelnie?
Ennek nem teljesítése esetén milyen módon érvényesíthetem vele szemben a jogaimat?
Számít-e az valamit (egy esetleges kés?bbi pereskedésben), ha egy független épületdiagnosztikai céggel bevizsgáltatom a házat, és az abban foglaltak elismertetése mellett vagyok hajlandó m?szakilag is átvenni a házat és annak kulcsait?

Válaszát el?re is megköszönve:

Planters


Válasz: Kedves Uram,

amennyiben Ön még nem vette át a lakást, akkor jogosult megtagadni annak átvételét, feltéve, hogy a lakás rendeltetésszer? használatra alkalmatlan. Ha a vállalkozó póthatárid? (illet?leg a szerz?dés szerinti fix határid?) elteltével sem adja rendeltetésszer? használatra aélaklmas állapotban birtokba az ingatlant, Ön elállhat a szerz?dést?l, és visszakövetelheti a vételárat, illet?leg kérheti kárainak a megetérítését. Ez a jog a teljesítési határid? el?tt is megilleti akkor, ha el?re látható, hogy a vállalkozó a vállalt határid?re nem tudja átadni Önnek a lakást, vagy teljesítése olyabn hibában fog szenvedni, amely miatt elállásnak lenne helye.

Ha a lakást átvette, és jelenleg olyan hibákat kifogásol, amely ismert hibák voltak az átvételkor, akkor szavatossági jogokat ezen ismert hibák vonatkozásában nem gyakorolhat. Ha a hibákat átvételkor kifogásolta, és azokat a vállalkozó határid?re nem javította ki, úgy azokat Ön kijavíttathatja, árleszállítást kérhet, vagy elálhat a szerz?dést?l, és a vételárat visszafizetését kérheti (bizonyos szavatossági jogok gyakorlásának azonban el?feltételei vannak).

Az, hogy milyen min?ségben kellett a lakást megépíteni - szerepel a lakás m?szaki leírásában (építési tervdokumentációban), amelyet aláírás el?tt meg kellett ismernie (megismerhetett volna). A min?ségnek való megfelelés szakért?i úton tisztázható. Ha a leírt min?ségnek megfelel a lakás, de Ön elmulasztott aláírás el?tt tájkozódni, hogy a kiíírás szerint mit is jelentent egy-egy kifejezés stb., akkor min?ségi eltérés miatt véleményem szerint igényt nem támaszthat, a rendeltetésszer? használatra azonban a lakás ebben az esetben is alkalmas kell legyen, ellenkez? esetben gyakrolhatja szavatossági jogait.

Ha nem az a min?ség valósult meg, amit a m?szaki leírás tartalmaz, akkor ebb?l az okból is megtadaghatja az átvételt és elállhat a szerz?dést?l még akkor is, ha a lakás egyébként rendeltetésszer? használatra alkalmas lenne.

Általánosságban ennyit tudnék mondani, amennyiben további teend?kkel kapcsolatban kérdése van, kérem keresse meg irodánkat.

Tisztelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd

2.
Idő: 2007.12.03 21:33:19
Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr!

A férjemmel 3 évvel ezel?tt egy új építés? társasházban vettünk lakást. A vásárláskor még nem látszódtak azok a hibák, amelyek pár hónap eltelte után szép lassan felszínre kerültek. A legsúlyosabb ezek közül a fölöttünk lév? emeleti lakás fedetlen teraszáról történ? "beázás" a rossz szigetelés, illetve vízelvezetés, esetleg tervezés miatt. Olyannyira, hogy a homlokzatról a vakolat leázott. A beruházót, a kivitelez?t 3 éve folyamatosan hívogatom telefonon, illet?leg a társasház közös képvisel?je, már több ízben is hivatalos levélben kereste meg ?ket. A válasz mindig az, hogy persze megcsinálják, majd ... ekkor, akkor. Sajnos a mai napig nem történt semmi el?remozdulás az ügyben, úgyhogy kezd elfogyni a törelm?nk.
Azt a kivitelez? és beruházó is bevallja, hogy nem tervezési, hanem kivitelezési probléma van, mindezek ellenére a megoldás várat magára, mivel több alvállalkozó is be volt vonva az építkezésbe. Egyébként hasonló problémája a lépcs?házban több lakástulajdonosnak is van.
Véleményem szerint mindenképpen bírói útra kellene terelni ezt a dolgot, mert így nem fogjuk tudni érvényesíteni a jogainkat.
Tisztelettel kérdezem az Ügyvéd Úrtól, hogy milyen megoldást lát erre az ügyre?
Esetleg tud-e olyan ügyvéd kollégát ajánlani a társasház v. esetleg a saját részemre, aki hasonló ügyekben jártas.
Válaszát el?re is nagyon szépen köszönöm.

Válaszát köszönöm
Válasz: Kedves Szilvia,

a hiba szavatossággal, jótállással kapcsolatos - ezeket az igényeket szükséges érvényesíteni. A szavatossági igények rvényesítése azonban határid?höz van kötve, ezért els? körben azonban meg kell nézni, hogy nem jártak e még le a szavatossági határid?k, fontos mikor és milyen tartalommal, ki írt levelet a kivitelez?nek, érkezett -e arra hivatalos válasz stb. Kérdés, hogy volt -e u.n. utófelülvizsgálati eljárás, amelyet általában 1 év után szoktak (kell) tartani.

Ha ezek a kérdések rendben vannak, akkor lehet rátérni a tartalmi elemekre. Amennyiben szükésgesnek látja, keresse meg irodánkat, és segítünk az igény érvényesítésében. Irodánk megbízói között építési vállakozók is vannak, így a másik oldalról is ismerjük a szavatossággal, jótállással kapcsolatos ügyeket.

Tisztelettel:

Szajbert Attila ügyvéd3.
Idő: 2007.10.13 03:00:01
Kérdés: T.Ügyvéd Úr!
Szabályos ép. engedéllyel építkezem és építettem közben egy felvonulási épületet is..Kaphatok---e fennmaradási engedélyt építési birság kötelezettsége nélkül? Üdvözlettel Kárász tamás
Válasz: Kedves Tamás!

Elnézést a kés?i válaszért. Az Építési törvény 49.§ (1) bek. szerint az építési hatóság a fennmaradási engedély megadásával egyidej?leg építési bírságot szab ki, nincsen tehát mérlegelési jogköre - a kiszabás kötelez?. A bírság összegér?l a 245/2006 (XII.5.) Korm rendelet rendelkezik, annak mellékletei és szabélyai szerint szabja ki a hatóság a bírságot, amelynek összege min. 10.000,-Ft

Tsizetelettel:

Dr. Szajbert Attila ügyvéd